U progresu

Depolitizacija pomoći boračkim udruženjima

Opštine: Centar Sarajevo

Vratit ću dostojanstvo mojim saborcima depolitizirajući pomoć boračkim udruženjima;

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Općina Centar je u aprilu 2021. raspisala javni poziv udruženjima boračke populacije sa njenog područja za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz općinskog budžeta za 2021. godinu. Učešće u javnom pozivu bilo je otvoreno za sva formalno registrovana udruženja boračke populacije sa područja općine Centar u skladu sa zakonskim propisima, a projekti za koje se traži finansijska podrška trebaju da se odnose na oblasti organizovanja edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, te njegovanje tradicija odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine. 

U tekstu javnog poziva su također navedeni i eliminatorni kriteriji ukoliko boračka organizacija nije dostavila finansijski i narativni izvještaj za odobrena sredstva u prethodnim periodima, ako projekat nije urađen u skladu sa odredbama javnog poziva, aktivnosti u projektu ne uključuju građane sa područja općine Centar ili boračka organizacija nije dostavila potpunu dokumentaciju.

Saopćenje Općine Centar, 2.4.2021. 

Dva mjeseca kasnije, općinski načelnik je, u skladu sa mišljenjem Komisije za ocjenu i odabir projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji, donio Odluku o raspodjeli novčanih sredstava udruženjima boračke populacije. Na navedeni javni poziv se javilo 14 udruženja od kojih je deset dobilo finansijsku podršku za realizaciju kandidovanih projekata.

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar započela je 22.9.2021. godine s procesom revizije spiskova korisnika prava na egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce do 57 godina života.

Kako je ustvrdio Adis Adilović, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Općine Centar, u evidencijama ove općine nalazi se 288 demobilisanih boraca koji ostvaruju pravo na egzistencijalnu naknadu.

Ovu reviziju naš odsjek provodi službenim putem, što znači da svu potrebnu dokumentaciju za reviziju pribavljamo službenim putem. U slučaju da je bilo nekih promjena u službenim evidencijama mi šaljemo obavijest korisniku ovog prava da nam dostavi novu dokumentaciju. Na ovaj način ćemo brže i efikasnije provesti ovu reviziju koja nam je u obavezi jednom godišnje na osnovu kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca odnosno na osnovu instrukcije Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Adis Adilović, 23.9.2021.


Polovinom decembra 2021. godine, Općina Centar je raspisala Javni poziv udruženjima boračke populacije sa područja općine Centar za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2022. Godini.

Kako je tada saopćeno iz Općine, Javni poziv se odnosi na oblasti psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života boračke populacije, kao i njegovanje tradicija odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i NOR-a 1941-1945. godine. Iz Općine su sodadali da će iznosi finansijskih sredstava za odobrene projekte udruženje biti od 5.000 do 60.000 KM.

Krajem 2021, godine, u Općini Centar održan je “Otvoreni dan” za predstavnike boračkih udruženja, a u okviru javnog poziva za udruženja boračke populacije sa područja općine Centar za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2022. godini.

Ovom prilikom je predstavnica Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Mahira Šuško prisutnima objasnila da projekti, za koje mogu dobiti između 5.000 i 60.000 KM, moraju biti realizovani u skladu sa Priručnikom za implementaciju projekata boračkih udruženja koji su dobili finansijsku podršku Općine Centar Sarajevo i LOD metodologijom i trebaju biti namijenjeni građanima općine Centar.. 

Saopćenje Općince Centar, 24.12.2022.

Krajem marta 2022. godine, iz Općine je saopćeno da je načelnik Mandić, nakon završenog bodovanja projektnih prijedloga pristiglih na javni poziv, na prijedlog Komisije za ocjenu i odabir projekata udruženja boračke populacije, donio Odluku o raspodjeli novčanih sredstava organizacijama boračke populacije u ukupnom iznosu od 309.454,20 KM.

Početkom aprila 2022. godine potpisani su ugovori za finansiranje projekata boračkih udruženja.

Na početku mog mandata u razgovoru sa predstavnicima Koodinacije boračkih udruženja istakao sam želju da se sredstva namijenjena boračkoj populaciji uvećaju. Ove godine smo to i uspjeli. Nastojat ćemo da i putem Komisije za poslove iz stambene oblasti pomognemo borcima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Pripadnici boračke populacije su heroji koji su odbranili našu jedinu domovinu i obavezali nas da nikada ne zaboravimo njihov neizmjerni doprinos slobodnoj i nezavisnoj Bosni i Hercegovini. Svi mi koji smo preživjeli strahote devedesetih godina moramo preuzeti takvu vrstu obaveze i moramo ih poštivati zbog djela koja su napravili. 

Srđan Mandić, 6.4.2022.

I krajem 2022. godine, Općina Centar je raspisala Javni poziv boračkim udruženjima za dostavu prijedloga projekata koji će biti finansirani sredstvima općinskog budžeta za 2023. Godinu.

Krajem januara 2022. godine Općina Centar je saopćila da je Općinsko vijeće na 14.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji, “jer je prethodnu odluku iz 2005. godine trebalo uskladiti sa izmijenjenim zakonskim aktima, prije svega kantonalnim Zakonom o dopunskim pravima boraca i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom”.

Po novoj odluci minimalni iznos jednokratne novčane pomoći je 250 KM, a maksimalni je 1.000 KM. Na novčane iznose po osnovnim kriterijima se dodaju iznosi ostvareni po dopunskim kriterijima ove odluke kojom su sa borcima-braniteljima izjednačeni u pravima i učenici Narodno-oslobodilačkog antifašističkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata 1941.-1945. godine čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa. Nakon što se završi proceduralni dio slijedi raspisivanje javnog poziva za dodjelu jednokratnih pomoći boračkoj populaciji što očekujemo do sredine februara ove godine. Javni poziv će biti trajnog karaktera tokom cijele godine ili do iskorištenja raspoloživih budžetskih sredstava. Za ovu namjenu ove godine je izdvojeno 230.000 KM.

Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu. 31.1.2022.

Iz Općine je tada također saopćeno da pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju osobe kojima je priznat status borca/branitelja Bosne i Hercegovine, ratnih vojnih invalida i članova njihovim porodica,  članova porodica šehida i poginulih i nestalih boraca/branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida, organizatori otpora, te veterani/prvoborci, kao i članovi porodica umrlih demobilisanih boraca. Dodali su da je novousvojenom odlukom predviđeno da korisnici mogu ostvariti pravo na finansijsku pomoć do 1.000 KM za potrebe liječenja van Bosne i Hercegovine na osnovu preporuke nadležne zdravstvene ustanove.

Početkom augusta 2022. godine iz Općine su saopćili da sredstva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pripadnike boračke populacije iznose 250.000 KM.

U februaru 2022. godine Općina Centar je obavijestila javnost da je Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštituo bjavila javni poziv boračkoj populaciji za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć tokom 2022. godine.

Iz Općine su dodali da je u općinskom budžetu za 2022. godinu za ovu namjenu planirano 230.000 KM i da je javni poziv otvoren do kraja 2022. godine ili do do utroška obezbijeđenih finansijskih sredstava.

Polovinom maja 2022. godine, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar obavijestila je pripadnike boračke populacije koji žele ostvariti pravo na klimatsku rehabilitaciju, odnosno boravak na moru ili pravo na banjsko liječenje, da formulare mogu preuzeti na web stranici Općine ili lično u Općini. 

Pripadnici boračke populacije imaju pravo u ovoj kalendarskoj godini na samo jedan od navedenih vidova pomoći. Predmet se kompletnom prikupljenom dokumentacijom će nadležna općinska služba proslijediti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo na nadležno rješavanje, koje je za realizaciju ovog projekta obezbijedilo iznos od 100.000 KM, što je dovoljno za liječenje oko 240 pripadnika boračke populacije. Realizacija navedenog projekta je planirana tokom ljetnih mjeseci od juna do septembra u Republici Hrvatskoj u objektu Bosina u Zaostrogu, koji se nalazi u vlasništvu Vlade Kantona Sarajevo. 

Saopćenje Općine Centar, 17.5.2022.

Krajem augusta 2022. godine, iz Općine je saopćeno da je na snagu stupio akon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine koji je Skupština Kantona Sarajevo usvojila krajem jula 2022. godine.

Pored osnovnih prava koji su zagarantovani prethodnim zakonima proširen je obim prava za boračku populaciju i članove njihovih porodica. Jedno od novih prava se odnosi na supruge umrlih demobilisanih boraca, koje mogu ostvariti pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu do navršene 57 godine života, ukoliko ne ostvaruje mjesečna primanja u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji BiH. Jedan od uslova da je umrli demobilisani borac bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu. Novim kantonalnim zakonom je također omogućeno priznavanje proširenog prava na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide – paraplegičare, odnosno za RVI kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica. Na osnovu prethodnih zakona pravo na personalnu asistenciju su mogli ostvariti samo RVI sa utvrđenim prvim i drugim stepenom tuđe njege, dok je novim zakonom ovo pravo prošireno na RVI sa trećim stepenom tuđe njege. 

Saopćenje Općine Centar, 25.8.2022.

Općina Centar raspisala je u septembru 2022. godine javni poziv za dodjelu stalne novčane pomoći boračkoj populaciji u stanju socijalne potrebe, a sredstva za ovu namjenu su planirana Budžetom Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu.

Budžetom Općine za 2021. godinu, za stavku Finansiranje programa boračkih udruženja predviđena su sredstvu u iznosu od 360.000 KM, dok je za istu stavku u budžetu za 2022. godinu predviđeno 327.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!