Započeto

Definiranje cenzusa za korištenje određenih prava za boračke beneficije

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Definiranje cenzusa za korištenje određenih prava, tako da osobe sa visokim ličnim prihodima po drugim osnovama ili u drugim državama neće moći koristiti boračke beneficije.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Na sjednici održanoj 31.8.2023. godine Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica te ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Rješenjima u Nacrtu mijenjanju se uslovi na strani prihoda koje podnosilac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu mora ispunjavati. 

Uslov mijenja iz dosadašnjeg maksimuma dozvoljenog prihoda do 50 posto najniže penzije u FBiH isplaćene u decembru 2018. godine, te  sada glasi „50 posto najniže penzije isplaćene u decembru prethodne godine“. 

Propisano je i da će se usklađivanje iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade vršiti od 1.1.2024. godine, a u slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda, pri čemu se posljednji usklađeni iznos novčane egzistencijalne naknade neće se smanjivati.

Precizirane su i dopune s ciljem poštivanja pravnog stajališta iz presuda kantonalnih sudova u predmetima priznavanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, u kojima su stranke odbijene sa zahtjevom za priznavanje tog prava, a sve u skladu sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, prelazi prihodovni cenzus. 

Navedeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je 29.9.2023. godine, a Zastupnički dom 5.10.2023. godine, čime je su njegove izmjene i dopune stupile na snagu. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!