Ispunjeno manjim dijelom

Cjeloživotno učenje

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Obrazovanje

Usporedno s tržišnim zahtjevima poticati ćemo i cjeloživotno obrazovanje članova naše zajednice kao dostupan i prihvatljiv model njezine konkurentnosti.

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, tokom mandata 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

14. januara 2016. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju o uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno učenje Federacije BiH. Memorandum su potpisali federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarpašić i direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Omer Korjenić.

Ovim Memorandumom uspostavlja se Partnerstvo politika koje će funkcionirati kao savjetodavno tijelo u cilju uspostave saradnje u vođenju politika cjeloživotnog poduzetničkog učenja. U Memorandumu je navedeno da Partnerstvo politika, kao savjetodavno tijelo, nema izvršne nadležnosti i poduzima aktivnosti u cilju koordiniranja, prikupljanja podataka, praćenja realizacije i formiranja preporuka, savjeta i izvještaja članovima partnerstva u skladu s nadležnostima i misijom njihovog djelovanja.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u toku ovog mandatnog perioda, uvelo tri programa koji, između ostalog, imaju za cilj razvoj, afirmaciju i širenje koncepta cjeloživotnog učenja na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o sljedeća tri programa:

Podrška stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju;

Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada i

Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola.

Svrha programa “Podrška stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju” jeste unapređenje profesionalnih kompetencija prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, odnosno njihov profesionalni razvoj.

Svrha programa “Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada” jeste unapređenje vještina i kompetencija odraslih osoba s fokusom na žene kroz programe obuke, stručnog osposobljavanja ili stručnog usavršavanja radi njihove lakše integracije na tržište rada.

S druge strane, program “Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola” je usmjeren na pružanje podrške aplikantima (to mogu biti: javne predškolske ustanove, javne osnovne i javne srednje škole, instituti, udruženja nastavnika/ profesora/ pedagoga, pedagoški zavodi, kantonalna ministarstva obrazovanja u kantonima gdje nema pedagoških zavoda) za izradu i implementaciju projekata te osmišljavanje inovativnih pristupa i metoda odgojno-obrazovnog rada koji će biti usmjereni i poticati razvoj ključnih kompetencija kod učenika.

Sva tri programa se realiziraju putem javnog poziva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koji se objavljuje jednom godišnje.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!