Neispunjeno

Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Pravna država

Naročitu pozornost posvetiti ćemo borbi protiv organiziranoga kriminala i terorizma.

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Na 39. sjednici Vlade FBiH, održanoj 02.02.2016. godine, utvrđen je i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku upućen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

Izmijenjen je članak 34. koji sada glasi da će kazneni postupci u kojima su do dana početka primjene ovoga zakona potvrđene optužnice za kaznena djela iz mjerodavnosti Posebnog odjela suda biti okončani pred sudovima koji su bili stvarno i mjesno mjerodavni za ta kaznena djela prije početka primjene ovoga zakona. Do sada se u ovom članku, umjesto riječi “podignute”, koristila riječ “potvrđene”. Ovim je preciznije definirano postupanje sudaca u smislu potvrđivanja, odnosno odbijanja optužnog prijedloga.

Rok stupanja Zakona na snagu pomjeren je s 23.7.2016. na 1.7.2017. godine jer još nisu osigurani svi materijalni, tehnički i infrastrukturni kapaciteti za odgovarajuću primjenu Zakona. Zakonom je, naime, propisano formiranje posebnih odjela u Vrhovnom sudu FBiH i Federalnom tužiteljstvu, te utvrđena prvostupanjska nadležnost u postupanju za određena kaznena djela.

Krajem jula 2017. godina Zakon nije dobio potrebnu većinu glasova zastupnika Doma naroda Federalnog parlamenta.

Na 139. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj  26.04.2018. godine utvrđen je Nacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika kaznenih djela, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala, koji propisuje osnivanje, organizaciju, nadležnost i postupanje posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužiteljstva.

Glavni razlog za donošenje ovog zakona jeste stvaranje nužnih institucionalnih pretpostavki za učinkovitije suzbijanje organiziranih oblika kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala.

Ovim zakonom uspostavljaju se posebni odjeli Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužiteljstva koji bi bili stvarno i mjesno nadležni na teritoriji Federacije BiH u vršenju funkcija kaznenog progona i suđenja za ova kaznena djela. Dakle, na ovaj način stvaraju se institucionalni mehanizmi za borbu protiv društveno opasnih pojava.

Federalni ministar pravde formirao je Radnu skupinu čiji je zadatak bio da analizira aktualni Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, a koju su činili predstavnici Pravnog fakulteta u Sarajevu, Vrhovnog suda Federacije BiH, Federalnog tužiteljstva i Federalnog ministarstva pravde. Njezin rad i sveobuhvatna analiza rezultirali su Prednacrtom novog zakona. Posebni odjeli su unutarnje organizacijske jedinice Federalnog tužiteljstva i Vrhovnog suda Federacije BiH, a sredstva za njihov rad osiguravaju se proračunom Federacije BiH.

Početkom primjene zakona o suzbijanju organiziranih oblika kaznenih djela, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala prestaje da važi Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH iz 2014. godine.

Zakon nije razmatran u Parlamentu FBiH do kraja perioda izvještavanja.

Strategija Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma usvojena je na 14. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 08.07.2015. godine. Strategija je usvojena u cilju nastvaka suzbijanja terorizma i s terorizmom povezanih pojava u Bosni i Hercegovini, te ispunjenja obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela na međunarodnom planu posebno onih koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!