U progresu

Borba protiv korupcije

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se da korupcija unutar Općine bude sankcionisana i prekršajno i krivično – niko nema pravo da zloupotrebljava javne funkcije i javna sredstva zarad ličnog i kolektivnog nezakonitog bogaćenja – ko počini djelo korupcije, bit će, bez izuzetka, prijavljen istražnim organima.

Izvor: Hasan Tanović program

Na novoj web stranici Općine Novo Sarajevo nalazi se sekcija “Online prijava korupcije” putem koje se može preuzeti obrazac za prijavu korupcije online i Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Općini Novo Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo pristupila je registru imenovanih lica i zaposlenih što je moguće pregledati na narednom linku.

U prethodne tri godine održano je niz sastanaka na osnovu kojih je uspostavljena intenzivna saradnja sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvaliteta Kantona Sarajevo. S tim u vezi, Općina Novo Sarajevo je pristupila registrima imenovanih lica i zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo. Također je izrađen i Plan integriteta Općine Novo Sarajevo koji predstavlja preventivnu antikorupcijsku mjeru i mehanizma koji će spriječiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih i neprofesionalnih postupaka u svim oblastima funkcionisanja institucije.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović sredinom februara 2021. godine održao je sastanak sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduanom Kafedžićem u cilju definisanja daljih koraka u vezi priključivanja Općine Novo Sarajevo uspostavljenim kantonalnim registrima imenovanih lica i zaposlenih u javnom sektoru, kao i registru javnih nabavki. Općinski načelnik Tanović, također je izrazio spremnost za pokretanje procesa revizije diploma zaposlenih u Općini Novo Sarajevo na način na koji to provodi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo, te tom prilikom dobio punu podršku šefa Ureda.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!