Započeto

Formiranje baze podataka osoba s invaliditetom

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Biće formirane baze podataka osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom.

Izvor: Izborni program SDP BiH

U prostorijama predstavništva Svjetske banke 10.5.2023. godine održan je sastanak između nacionalnog direktora IFC-a za BiH i Crnu Goru Christopherom  Sheldonom i federalnog ministra rada i socijalne politike Adnanom Delićem. Dogovoreno je da će Svjetska banka u saradnji sa resornim ministarstvom raditi na provođenju projekta izrade socijalne karte te su dogovoreni prvi koraci koji podrazumijevaju formiranje projektnog tima, jedinice za impelemntaciju projekta i niz drugih pojedinosti. Riječ je o višegodišnjem projektu, a realizacija bi trebala početi tokom ljeta 2023. godine.

“Jedan od naših reformskih projekata jesu socijalne karte, a preduvjet za njihovu izradu jeste Zakon o socijalnoj karti FBiH koji ćemo uskoro pripremati kako bi krenuli u izradu socijalnih karata, kao i Zakon o socijalnim uslugama koji će sigurno imati reformski karakter za naše društvo”, Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Na sastanku održanom 7.6.2023. godine nastavljeni su pregovori s predstavnicima Svjetske banke o realizaciji ovog projekta. Razgovarano je o modelu socijalne karte i ključnim elementima, kao i problemu nedostatka potrebnih podataka, te vjerodostojnosti podataka kojima raspolaže ministarstvo. Također, dodatni problem predstavlja i nemogućnost praćenja prihoda i imovine, neophodnost digitalizacije, kao i međusobnog uvezivanja postojećih baza u ministarstvu i drugim institucijama koje imaju baze podataka.

Ministar Delić održao je nekoliko sastanaka na kojima je predstavio projekt socijalne karte kao što je sastanak s predstavnicima klubova oba doma Parlamenta FBiH, delegacijom Misije USAID u BiH i rezidentnom koordinatoricom UN-a za BiH Ingrid Macdonald. Također, na poziv UN Women Foruma prisustvovao je  konferenciji akcione koalicije o ekonomskoj pravdi i pravima o pokretanju reforme ekonomije brige i njege, na kojem je predstavio projekt izrade socijalnih karata FBiH.

“Izradom socijalnih karata imat ćemo praktično krvnu sliku Federacije, snimak pravog stanja onih kojima je potrebna socijalna briga, kao i onih koji pružaju njegu članu porodice zavisnom od tuđe njege”, Adnan Delić, federalni ministar  rada i socijalne politike.

Istinomjer je uputio pitanje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u vezi navedenog obećanja, a u odgovoru je navedeno da ovo ministarstvo od 2006. godine raspolaže bazom podataka za osobe sa invaliditetom SOTAC. Riječ je o bazi podataka o osobama sa invaliditetom u FBiH koji ostvaruju materijalnu podršku u skladu sa Zakonom iz oblasti socijalne zaštite (osobe sa invaliditetom i civilne žrtve rata) na bilo kojem nivou vlasti u FBiH i kao takva jedinstvena je za cijelu Federaciju. U njoj je trenutno evidentirano preko 140 000 osoba, ali nedostatak te baze jeste da ne sadrži informacije o socijalno – ekonomskom, radnom, porodičnom statusu i slično. Kako navode iz ministarstva zbog nedostatka navedenih podataka, ova baza ne može predstavljati stvarni broj osoba sa invaliditetom. S tim u vezi, pokrenuta je aktivnost u koju je između ostalih relevantnih institucija uključeno i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa ciljem formiranja cjelovite baze podataka o osobama sa invaliditetom na području Bosne i Hercegovine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!