Ispunjeno manjim dijelom

Balansiran budžet

Opštine: Banja Luka

Budžetske politike – javne finansije na nivou grada – Održavanje tekućeg balansa ili blagog tekućeg suficita

Obrazloženje

U toku mandata gradonačelnika Igora Radojičića obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Program "Banja Luka 2025”

Skupština grada Banjaluka usvojila je 27.05.2020. godine Nacrt rebalansa gradskog budžeta od 147,5 miliona KM, koji je, usljed ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa, niži za 3,1 milion KM u odnosu na planirani budžet za ovu godinu.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, naglasio da je epidemija koronavirusa “dovela do obustave rada velikog broja privrednih subjekata, što je dovelo i do pada gradskih prihoda. Prema njegovim riječima, procjenjuje se da bi do kraja godine Banjaluka mogla imati pad prihoda za oko 30 miliona KM, s tim da već sada taj pad iznosi 12,1 milion KM.”

Ovakvo stanje zahtijeva potpuno restrukturisanje gradskih finansija te je na današnjem zasjedanju, uz rebalans, donesen čitav set odluka u vezi s gradskim finansijama. Bez obzira na ovu situaciju, naše opredjeljenje je da se ne zaustavljaju kapitalne investicije, zbog čega je parlament danas donio i odluku o emisiji obveznica u iznosu od 12 miliona KM za njihovo finansiranje. Logika ovog rebalansa jeste da pokušavamo nastaviti razvojnu komponentu grada. Nismo odlučili da režemo investicije, nego smo izabrali ovaj teži put – razvojnu liniju.

Igor Radojičić, 27. maj 2020.

Kako je pojasnio, uz emisiju obveznica za kapitalne projekte, pretpostavljeni pad prihoda do kraja godine pokušaće se nadomjestiti suficitom iz prošle godine u iznosu od oko osam miliona KM, reprogramima duga od oko četiri miliona KM te uštedama na različitim stavkama u ukupnom iznosu od pet miliona KM.

U protekle tri godine, kako je pojašnjeno za Istinomjer, nakon zatečenog kumuliranog deficita, uspostavljena je i održana stabilnost gradskih javnih finansija. Pozitivan finansijski rezultat-suficit ostvaren je u cijelom posmatranom periodu 2017.-30.06.2019. godini:

– 8,5 miliona KM (2017. god.),

-7,5 miliona KM (2018. god.),

-11,2 miliona KM (30.06.2019. god.)

2. Obezbjeđena je tekuća likvidnost budžeta, te se sve obaveze izmiruju u rokovima dospijeća.

3. Finansiranje kapitalnih projekata vršeno je iz redovnih budžetskih prihoda, raspodjele suficita, uspješno okončane emisije obveznica u 2018. godini, te dugoročnih kreditnih zaduženja (kredit EBRD) u 2019. godini. Evidentno je povećanje iznosa namijenjenih za kapitalni budžet u poslednje tri budžetske godine, čime se finansiraju značajni investicioni projekti. Izdaci za nefinansijsku imovinu-investicije realizovani su:

-26,1 miliona KM (2018. god.),

-30,5 miliona KM (2019. god.-planirani iznos)

-30,5 miliona KM (2020. god. – nacrt budžeta).

4. U posmatranom periodu uspješno su izvršena dva postupka refinansiranja dugoročnog duga. Oba postupka su dodatno dopirnjela stabilnosti budžeta, kao i stvaranju prostora za veća kapitalna ulaganja.

Planirani suficit u gradskom budžetu za 2016. godinu iznosio je 11.213.711 KM, dok je za 2017 iznosio 18.841.950 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!