Autoput do Beograda

| Partija: | Oblast:

„U našem planu je ucrtan put od Vardišta koji je mjesto spoja sa autoputem u Srbiji, preko Višegrada, dalje Rogatice i Pala i naravno do našeg Istočnog Sarajeva.“

Izvor: Tribina SNSD-a Višegrad 20.09.2018.

Kratko obrazloženje

U prvih 100 dana rada Vlade RS vršene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Dugo obrazloženje

O autoputu Sarajevo – Beograd govori se već godinama, ali je sporna bila trasa puta kroz BiH. Konačno, predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić i ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić usaglasili su se 26. februara o konačnoj trasi cjeline autoputa i brze ceste Sarajevo –  Beograd. Usaglašena trasa je Rača – Bijeljina – Brčko – Lončari – Tuzla – Sarajevo  – Pale – Rogatica – Višegrad – Goražde. Autoput će dakle, kako se ranije zahtijevalo u FBiH, ići preko Tuzle, ali će se istovremeno spuštati sve do Višegrada. Ovu odluku još uvijek treba da potvrdi Predsjedništvo BiH.

S obzirom da je između predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i entitetskih ministara saobraćaja i komunikacija usaglašena trasa autoputa Sarajevo – Beograd koje će spajati Višegrad sa Istočnim Sarajevo, Istinomjer će obećanje SNSD-a ocijeniti kao započeto.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi