Ispunjeno manjim dijelom

Asfaltiranje ulica (MZ Logavina)

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Asfaltiranje ulica: Logavina, Muse Ćazima Ćatića, Toromanova, Čadordžina i Sulunah – efendije – MZ Logavina

Obrazloženje

U Budžetu općine Stari Grad Sarajevo, za 2016. godinu, nisu planirana sredstva za asfaltiranje ulica Toromanova i Muse Čazima Ćatića, iako smo iz općine Stari Grad Sarajevo dobili podatke da se na ovim ulicama nije radilo iz razloga jer su planirana za ovu godinu. Također, nisu dostupni podaci da se započelo sa radovima na istima.

Nisu dostupni podaci da se radilo na asfaltiranju ulice Čadordžina u mandatu 2012. - 2014.

U novembru 2015. godine, sanirana su kolovozna oštećenja ulice Logavina, od osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ do džamije na Vrbanjuši. Ulica je sanirana u dužini od oko 386 metara, a projekat je sa oko 115.400 KM finansirala Općina.

U 2015. godini urađen je projekat sanacije desnog kraka ulice Sunulah efendije. Ulica je sanirana u dužini od 106 metara, a projekat je sa oko 19.600 KM finansirala Općina Stari Grad Sarajevo.

Izvor: Program Saveza za bolju budućnost - Općina Stari Grad Sarajevo

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!