Započeto

Akreditacija i nadzor visokoškolskih institucija

Partije: SDP | Oblasti: Obrazovanje

Fokusirat ćemo se na licenciranje, akreditaciju i nadzor nad radom visokoškolskih institucija.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Na 10. sjednici Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o potpisanim sporazumima o slobodi kretanja u okviru Berlinskog procesa, o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija te o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. 

Na 13. vanrednoj telefonskoj sjednici, VM BiH utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji dva sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu te o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Sporazumi, kojima se olakšava mobilnost stručnjaka unutar regiona, potpisani su u okviru Berlinskog procesa na samitu održanom 3. novembra 2022. godine u Berlinu.

Na sjednici Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održanoj 12.4.2023. godine, data je saglasnost na dokument “Preporuke za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i Hercegovini”.

U Programu rada Vijeća ministara BiH za 2023. godinu, planirani su postupci akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH, potpisivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, te ratificiranje UNESCO – Globalna konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija.

Zaključno sa 31.12.2023. godine, u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH upisano je ukupno 40 visokoškolskih ustanova i 115 studijskih programa od čega je u 2023.godini  upisana jedna ustanova i 38 studijskih programa. Lista akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, objavljena je i stalno dostupna na internet stranici Agencije http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta takođe je nastavila sa jačanjem regionalne i međunarodne saradnje potpisivanjem sporazuma sa drugim Agencijama o saradnji u ovoj oblasti. Tako je 12.12.2022.godine u Sarajevu potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Savjetom za kvalitet u visokom obrazovanje Turske (THECQ).

Predstavnički dom je na 12. redovnoj sjednici, dao saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu. Prethodno je i Dom naroda PSBiH dao saglasnost za ratifikaciju oba sporazuma. Prema utvrđenoj proceduri, preostaje da Predsjedništvo BiH odluči o ratifikaciji ovih sporazuma, a odluku potpisuje predsjedavajući Predsjedništva.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!