600 radnih mjesta u privrednoj zoni N. Topola

| Partija: | Oblast:

Sada se investira u Novoj topoli negdje oko 20 miliona eura gdje će se otvoriti početkom iduće godine 600 novih radnih mjesta

Izvor: .Gornji Podgradci, 17.09.2018.

Kratko obrazloženje

U prvih 100 dana rada Vlade RS nije bilo aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Dugo obrazloženje

Odlukom Skupštine opštine Gradiška iz 2005. godine osnovana je Agroindustrijska zona Nova Topola. Ukupna površina poslovne zone iznosi 66,40ha i u 100% je vlasništvu opštine. Od toga je 37,7ha sa parcelama koje su spremne za ponudu. Poslovna zona je 2008. godine obuhvaćena regulacionim planom, a u skladu sa pravilnikom, svaki investitor za sebe izrađuje studiju procjene uticaja za životnu sredinu.

Stanje infrastrukture do zone i njena udaljenost od granica zone odnose se na saobraćajnice gdje sa istočne strane kroz agroindu-strijsku zonu  prolazi magistralni put Banjaluka-Gradiška. Sa sjeverne strane zone prolazi regionalni put Topola-Dubica koji predstavlja i vezu sa autoputem Gradiška-Banjaluka. Električna struja je obezbijeđena izgranjom trafostanice i dalekovoda različitih snaga, a do Agroindustrijske zone dovedena je voda dovodima promjera 300mm. Takođe je izgrađena telekomunikaciona infrastruktura i podrazumijeva poštu, telefon i internet.

Stanje infrastrukture u zoni odnosi se na saobraćajnice koje su djelimično izgrađene,  do 50%, električna struja je uređena sa dvije trafostanice i djelimično su razvedene niskonaponske mreže. Dostupna je lokalna vodovodna mreža, u planu je izgradnja novih saobraćajnica, kao i gradnja fekalne i oborinske kanalizacije.

U protekle dvije i po godine u razvoj Agrozone uložena su značajna sredstva iz gradskog budžeta, uz donatorska sredstva međunarodnih organizacija i UNDP-a koji je prepoznao potencijal privredne zone u Novoj Topoli i obezbjedio oko 1.2 miliona KM za izgradnju oborinske kanalizacije na prostoru zone.

Prilikom obilaska radova u oktobru 2019. godine, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić je naveo da su u toku intenzivni radovi na pripremanju saobraćajnica koje će u prvoj fazi biti asfaltirane slojem od 9 cm nakon čega je predviđeno završno asfaltiranje i postavljanje trotoara, te da je do sada u Agrozonu uloženo oko 4,5 miliona KM. 

Naveo je i da je potpisan ugovor sa izvođačem infrastukturnih radova vrijednosti 5,5 miliona KM, od čega će ove godine biti aktivirano oko 2 970 000 KM za završetak kanalizacione mreže, oborinske kanalizacije i izgradnju saobraćajnica. Adžić je istakao da će prema tome do kraja godine biti uloženo oko 6 000 000 KM na prostoru Agrozone, dok će iduće godine biti uložena preostala 2 500 000 KM za završetak asfaltiranja saobraćajnica.

„Građevinski objekti se rade, a to je u velikoj mjeri i zahvaljujući radu Administrativne službe Grada Gradiška koja je jedna od rijetkih u BiH koja može u roku od sedam dana da izda lokacijske uslove, za pet dana građevinsku, a za 15 dana upotrebnu dozvolu“

Dodao da je u Agrozoni u Novoj Topoli trenutno zaposleno oko 500 radnika, da se do kraja godine očekuje zapošljavanje 800 radnika, a do prve polovine iduće godine više od 1 000 zaposlenih.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi