U progresu

300.000 KM za pripravnički staž visoko obrazovanih

Opštine: Gračanica

300.000 KM za pripravnički staž visoko obrazovanih.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Na osnovu Odluke Gradskog vijeća Grada Gračanica o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora i člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić, 16.7.2021. godine, objavio je Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba VSS sa područja Grada Gračanica za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora:

Na osnovu Odluke Gradskog vijeća o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora i Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica, gradonačelnik Grada Gračanica 5.7.2022. godine  Javni poziv Za prijavljivanje zainteresovanih osoba VSS sa područja Grada Gračanica za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora.  

U Budžetu Grada Gračanica za 2022. godinu izdaci za lica za stručno osposobljavanje (volonteri) iznose 55.000 KM.

Javni poziv za prijavljivanje  zainteresovanih nezaposlenih osoba VSS sa područja Grada Gračanica  za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora objavljen je i za 2023. godinu. Za ove namjene izdvojeno je 40.000 KM. Na upit Istinomjera o pravcu ispunjenja ovog obećanja, iz Gradske uprave Gračanice naveli su da su sredstva u iznosu od 19.718 KM utrošena zaključno sa 31.10.2023. godine, s obzirom da je smanjen broj prijavljenih na Javni poziv.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!