Započeto

2.500.000 KM za nove bušotine, nove količine vode za pojedina naselja

Opštine: Gračanica

2.500.000 KM za nove bušotine, nove količine vode za: Lukavicu, Škahovicu, Lendiće, Rašljevu, Donju Lohinju, Doborovce i druge.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Polovinom jula tekuće godine u kabinetu gradonačelnika Gračanice Nusreta Helića održan je radni sastanak sa Šefovima službi i direktorom JP Vodovod i kanalizacija na temu vodosnabdjevanja grada i mjesnih zajednica.

Kako se navodi u izvještaju sa sastanka, obzirom na nedostatak padavina, primjećeno je znatno smanjenje dostupnih količina vode ali i povećana potrošnja usljed neracionalnog korištenja te je u vezi s tim S tim u vezi, upućen apel građanima na racionalnu potrošnju vode.

Na zvaničnoj stranici Grada Gračanica, 6.8.2021. godine, javnost je obaviještena da je Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 3.8.2021. godine, donijela odluku o izdvajanju  878.232,09 KM, a u okviru Programa utroška sredstava vodnih naknada iz oblasti vodoprivrede za 2021.godinu.

Projekti koje je Vlada TK odobrila su :

– Izgradnja regulacije korita rijeke Sokoluše na dionici Most Lido – Most Etivaža u Gračanici – Faza III, grad Gračanica 200.000,oo KM;

– Izvođenje radova na unapređenju gradskog sistema vodosnabdijevanja i proširenja sistema za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja, grad Gračanica 253.004,97 KM (završen projekat);

– Sanacija i rekonstrukcija rezervoara u MZ Soko (Izgradnja rezervoara), grad Gračanica 50.000,oo KM;

– Snabdijevanje vodom MZ Škahovica sa vodovodnog sistema Babići- Malešići, grad Gračanica 109.000,oo KM;

– Izgradnja rezervoara Gornji Bajići MZ Donja Orahovica, grad Gračanica 50.000,oo KM;

– Izgradja vodovoda u MZ Rašljeva – faza III u Gračanici, grad Gračanica 99.600,oo KM;

– Izvođenje radova na obezbjeđenju dodatnih količina vode sa bunara IHBM3 za MZ-e: Malešići, Babići i Škahovica, grad Gračanica (faza I), 90.000,oo KM;

– Izvođenje radova na izgradnji dovodnog cjevovoda Rezervoar Srnice G. – PS Točak u MZ Buk, grad Gračanica 26.627,12 KM.

Grad Gračanica, 6.8.2021.

Još jedan sastanak u kabinetu gradonačelnika Helića, ovaj put povodom problema vodosnabdijevanja na području mjesne zajednice Lukavica, održan je 13.8.2021. godine, a tim povodom gradonačelnik je razgovarao sa predstavnicima MZ Lukavica, ali i direktorima JP “Vodovod” i JP “Komus” Gračanica. Gradonačelnik je podsjetio da su se do sada pokušala implementirati rješenja kao što su vršenja nekoliko istraživanja o vodnom potencijalu, rad na jednoj velikoj bušotini u okviru projekta Watsan, kao i dvije manje bušotine. Međutim, kako je rečeno, tom prilikom stručna lica nisu naišla na vodu. 

Jedno od rješenja koje je bilo aktuelno je i dogovor da se MZ Lukavica vodom napaja iz Općine Doboj istok, no zbog prepreka koje su se pojavile u realizaciji ovog dogovora, taj plan je trenutno neizvršiv. Sada je pokrenut novi korak u rješenju problema angažmanom nove stručne firme sa iskustvom u ovom polju, a koja će uraditi detaljno istraživanje vodnog potencijala. U slučaju da se u analizi ustanovi da bi moglo biti vode na određenom području, realizovati će se još jedna bušotina za koju će se iz Budžeta Grada Gračanice izdvojiti 50.000KM. Ukoliko pak se ustanovi da nema resursa vode, otvoriti će se novi pregovori sa predstavnicima Općine Doboj istok i drugih mjesnih zajednica.

Grad Gračanica, 13.8.2021.

U Budžetu Grada Gračanica za 2021. godinu predviđena su sredstva za bušotine i vodosnabdijevanje na sljedećim lokacijama: 

  • Vodosnabdijevanje u MZ Škahovica- istražna bušotina – 13.000 KM
  • Vodosnabdijevanje u MZ Doborovci-bušotina – 30.000 KM
  • Vodosnabdijevanje u MZ Džakule – Krešnice-bušotina  – 25.000 KM
  • Vodosnabdijevanje u MZ Lukavica – 90.000 KM. 

Dana 18.7.2022. godine raspisan je postupak javnih nabavki za bušenja eksploatacionih bunara i izgradnja bunarskih zahvatnih objekata za potrebe vodosnadbijevanja Grada Gračanica, čiji je rok istekao 8.8.2022. godine. Kao mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova navedeni su MZ Gračanica, MZ Malešići, MZ Gornja Lohinja, MZ Prijeko Brdo, MZ Škahovica. 

Pored navedenog, na zvaničnoj stranici Grada Gračanica jedan od aktuelnih projekata tokom 2022. godine je izvođenje radova na unapređenju gradskog sistema vodosnabdijevanja i proširenje sistema za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja u Gračanici. U opisu navedenog projekta stoji da se radi o izgradnji distributivnih i potisnih cjevovoda, te rekonstrukcija postojećih, te izgradnja novih rezervoara u vrijednosti 698.585,04 KM, dok je jedan od izvora finansiranja UNDP BiH sa 238.939,54 KM.

U tom kontekstu aktuelni projekat bio je i izvođenje radova na izgradni centralnog rezervoara U MZ Škahovica s ciljem izgradnje rezervora za vodu od 125 m3 u vrijednosti od 91.696,20 KM, pri čemu je kao izvor finansiranja navedeno kantonalno ministarstvo. 

Na Istinomjerov upit u vezi aktivnosti u pravcu ispunjavanja navedenog obećanja iz 2022. godine, iz Gradske uprave Gračanice odgovoreno je da je raspisan je poziv i odabran izvođač za gradnju eksploativnih bunara na 6 lokacija čije je vrijednost blizu 2 miliona, ali da zbog problema u Vijeću ministara BiH sredstva kasne, te da se realizacija se očekuje u proljeće. 

U Budžetu Grada Gračanica za 2023. godinu nalaze se prenesena sredstva za dva projekta bušotina, i to:

  • Radovi na bušotini Brdo MZ Miričina – 32.100 KM
  • Vodosnabdijevanje u MZ Džakule – Krešnice – bušotina – PRENOS – 45.000 KM. 

U aprilu 2023. godine iz Grada Gračanica saopšteno je da je u okviru projekata vodosnabdijevanja, izgrađen dovodni cjevovod izvora „Birkovac“ – centralni rezervoar te rezervoar od 150 m³ u Donjoj Orahovici. U MZ Škahovica, izgrađeni su dovodni cjevovodi i razvodne mreže sa pratećim objektima (šahtovi, zračni ispusti, signalni kablovi) i izgrađen vodovodni sistem (Gornja zona, faza I). Također, izgradnjom pumpne stanice Malešići osigurano je vodosnabdijevanje MZ Malešići, MZ Babići te MZ Škahovica, navodi se u saopštenju Gradske uprave Gračanica. 

Na upit Istinomjera krajem 2023. godine o pravcu ispunjenja ovog obećanja, iz Gradske uprave su naveli da se problem pri realizaciji aktivnosti ogleda u činjenici da se projekat ekspolatacionih bušotina provodi u okviru WATSAN FBiH projekta. S tim u vezi, tokom juna 2023. godine sredstva kredita Evropske investicijske banke, kao i sredstva IPA granta nisu bila operativna.  Iako su sredstva kredita EIB operativna od juna 2023. godine, Grad Gračanica nije uspio pristupiti realizaciji aktivnosti radi isteka Ugovora Centralnom nadzoru, za čije je produženje nadležno Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!