Povećanje plata prosvjetnim radnicima u RS

Povećanje plata prosvjetnim radnicima u RS bilo je obećanje koje se moglo čuti na gotovo svakom predizbornom skupu SNSD-a uoči Općih izbora 7. oktobra, a nakon što je formirana nova Vlada RS, premijer Radovan Višković, najavio je to i u entitetskoj skupštini.

Višković je prilikom rasprave o Budžetu RS rekao da su u Prijedlogu budžeta za 2019. godinu predviđena sredstva od oko 25 miliona KM za usklađivanje plata zaposlenima u prosvjeti i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima.

Plate će biti povećane samo zaposlenima u prosvjeti i to je usklađivanje po ranijem zaključku Narodne skupštine.”

Radovan Višković, 23.12.2018.

Mjesec dana kasnije, na 5. sjednici održanoj 24. januara, Vlada RS je po hitnom postupku utvrdila Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda i Prijedlog zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj. 

Kako je navedeno u saopštenju nakon održane sjednice Vlade RS ovi zakoni su utvrđeni u skladu sa Memorandumom o zajedničkim mjerama za period od 2018. do 2020. godine, zaključenim 18. decembra 2017. godine između Vlade RS i Saveza sindikata Republike Srpske.

Ovim zakonima se predlaže povećanje platnih koeficijenata za sve zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u ustanovama kulture, za sve nastavnike, saradnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda, te za sve nastavnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, školama za djecu sa smetnjama u razvoju i umjetničkim, odnosno muzičkim i baletskim školama, a s ciljem izjednačavanja plata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u pomenutim oblastima sa platama zaposlenih u drugim oblastima javne uprave.”

Vlada RS, 24.01.2019.

S obzirom da je Vlada RS u skupštinsku procedure uputila prijedloge zakona kojima bi se povećala plata prosvjetnim radnicima, Istinomjer će obećanje Radovana Viškovića ocijeniti ocjenom “radi se na tome”, a nastavit ćemo pratiti da li će oni u konačnici biti usvojeni u NSRS.

(Istinomjer.ba)

Odluka o ukidanju carine na uvoz električnih automobila uskoro pred Vijećem ministara

Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH saopštilo je u januaru da je iniciralo smanjenje i ukidanje carina na...

Pokrenute procedure za realizaciju kredita za obnovu Kantonalne bolnice Zenica

Planom obnove Kantonalne bolnice Zenica, koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona još jula 2017. godine prezentirala predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), predviđena je...


Konzerve sa svinjskim mesom će se dodatno analizirati

Nakon što se u javnosti krajem prošle godine pojavila informacija da se u konzervama hrane za OS BiH, umjesto naručene junetine nalazi svinjsko meso, Ministarstvo odbrane BiH provelo je internu...