Ispunjeno

Martovske plate u prosvjeti i kulturi po novim zakonima

Povećanje plata prosvjetnim radnicima u RS bilo je obećanje koje se moglo čuti na gotovo svakom predizbornom skupu SNSD-a uoči Općih izbora 7. oktobra, a nakon što je formirana nova Vlada RS, premijer Radovan Višković, najavio je to i u entitetskoj skupštini.

Višković je prilikom rasprave o Budžetu RS rekao da su u Prijedlogu budžeta za 2019. godinu predviđena sredstva od oko 25 miliona KM za usklađivanje plata zaposlenima u prosvjeti i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima.

Plate će biti povećane samo zaposlenima u prosvjeti i to je usklađivanje po ranijem zaključku Narodne skupštine.”

Radovan Višković, 23.12.2018.

Mjesec dana kasnije, na 5. sjednici održanoj 24. januara, Vlada RS je po hitnom postupku utvrdila Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda i Prijedlog zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.

Kako je navedeno u saopštenju nakon održane sjednice Vlade RS ovi zakoni su utvrđeni u skladu sa Memorandumom o zajedničkim mjerama za period od 2018. do 2020. godine, zaključenim 18. decembra 2017. godine između Vlade RS i Saveza sindikata Republike Srpske.

Ovim zakonima se predlaže povećanje platnih koeficijenata za sve zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u ustanovama kulture, za sve nastavnike, saradnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda, te za sve nastavnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, školama za djecu sa smetnjama u razvoju i umjetničkim, odnosno muzičkim i baletskim školama, a s ciljem izjednačavanja plata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u pomenutim oblastima sa platama zaposlenih u drugim oblastima javne uprave.”

Vlada RS, 24.01.2019.

Narodna skupština RS na svojoj 2. redovnoj sjednici, koja je održana 31. januara ove godine, po hitnom postupku je usvojila, Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, Zakon o platama u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda i Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture. Zakoni su, prema zvaničnoj web stranici Narodne skupštine RS, objavljeni u Službenom glasniku RS 20. februara.

Kako su za Istinomjer potvrdili iz Saveza sindikata RS, primjena ovih zakona će početi od 1. marta, što znači da će naredna plata biti isplaćena po novim koeficijentima. Inače, plate za prva dva mjeseca ove godine, kako kažu u Savezu sindikata, zaposlenima u oblasti kulture i obrazovanja, isplaćivane su na osnovu Odluke koju je Vlada RS donijela na svojoj prvoj sjednici 27. decembra prošle godine.

S obzirom da su usvojeni zakoni kojima se povećava plata uposlenim u oblastima kulture i obrazovanja, Istinomjer će ranije dato obećanje premijera RS, Radovana Viškovića, ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!