Neistina

Postojanje PIC-a je definisano pravnim aktom

Svoj komentar na nedavne događaje u vezi sa ostavkom Valentina Inzka i imenovanja Christiana Schmidta na poziciju visokog predstavnika imao je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je kritike uputio na rad Vijeća za implementaciju mira (PIC).

FOTO: Nezavisne

Dodik je u izjavi za Novinsku agenciju Republike Srpske (SRNA) ustvrdio da postojanje PIC-a nije definisano u Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH, kao ni drugim aktima, aneksima ili rezolucijama:

Ni Aneksom 10, niti bilo kojim drugim aktom, aneksom ili rezolucijom, nije definisano postojanje tzv. Savjeta za implementaciju mira (PIK), a koji je aktivno učestvovao u kreiranju pravnog nasilja na uštrb Republike Srpske i srpskog konstitutivnog naroda.

Milorad Dodik, 26. 5. 2021.

Podsjećamo, Ured visokog predstavnika (OHR), kako je navedeno na njegovoj zvaničnoj stranici, jeste ad hoc međunarodna institucija odgovorna za nadgledanje provedbe civilnih aspekata Mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, visoki predstavnik sarađuje sa građanima i institucijama Bosne i Hercegovine, te međunarodnom zajednicom, kako bi osigurali da se Bosna i Hercegovina razvije u mirnu i održivu demokratsku zemlju, na putu ka integracijama u euroatlantske institucije.

I dok se u Dejtonskom mirovnom sporazumu zaista ne spominje PIC, njegovo ustrojstvo regulisano je Zaključcima Konferencije o provedbi mira, održane u Londonu 8. i 9. decembra 1995. godine, nekoliko dana prije nego što je Dejtonski sporazum potpisan u Parizu 14. decembra. Cilj Konferencije, kako stoji na stranici OHR-a, bio je mobilizirati međunarodnu potporu za provedbu Sporazuma, a rezultirala je upravo uspostavom PIC-a.

U Zaključcima Konferencije, u članu 20, navedeno je kako Konferencija zaključuje da su potpisivanjem Mirovnog sporazuma ispunjeni važni ciljevi Internacionalne konferencije o bivšoj Jugoslaviji te da je potrebna nova struktura za upravljanje provedbom mira. U sljedećoj tački definisano je da će to biti upravo PIC:

Konferencija stoga odlučuje da: (a) Vijeće za provedbu mira (PIC), sastavljeno od svih država, međunarodnih organizacija i agencija koje prisustvuju Konferenciji, će sprovesti Internacionalnu konferenciju o bivšoj Jugoslaviji. Francuska će, kao predsjedavajući grupe od sedam glavnih industrijaliziranih zemalja 1996. godine, igrati posebno snažnu koordinacijsku ulogu u PIC-u. (…) (b) Sastanak PIC-a radi razmatranja napretka u provedbi mira održat će se u Italiji u junu 1996. godine pod predsjedanjem vlade Italije; (c) Upravni odbor PIC-a, sastavljen od predstavnika Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Ruske Federacije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjedinjenih Američkih Država, Predsjedništva EU, Evropske komisije i Organizacija islamske konferencije (OIC) bit će uspostavljen odmah, pod predsjedavanjem visokog predstavnika. Upravni odbor će mu davati političke smjernice o provedbi mira.

Zaključci Konferencije o provedbi mira, 1995.

Nakon londonske konferencije, PIC se na ministarskom nivou sastao još pet puta da bi razmotrio postignuti napredak i definirao ciljeve provedbe mira za predstojeći period: u junu 1996. u Firenci; u decembru 1996. ponovo u Londonu; u decembru 1997. u Bonu; u decembru 1998. u Madridu, te u maju 2000. godine u Briselu.

PIC se sastoji od ukupno 55 zemalja i organizacija koje na različite načine pružaju potporu mirovnom procesu – osiguravajući finansijska sredstva, dajući trupe u sastav EUFOR-a ili izravno provodeći operacije u Bosni i Hercegovini, a kompletan spisak članica i sudionica dostupan je na stranici OHR-a.

Dakle, suprotno riječima Milorada Dodika da postojanje PIC-a nije definisano “bilo kojim aktom”, ovo tijelo je uspostavljeno Zaključcima Konferencije o provedbi mira održane u Londonu 1995. godine. Prema tome, Istinomjer izjavu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!