Politika za mlade

mladimaMladi (15 – 30 godina), koji čine 23% ukupne populacije u Bosni i Hercegovini, suočavaju se s nizom egzistencijalnih problema, od zapošljavanja do stambenog zbrinjavanja. Poražavajuća je činjenica da je 57,9% mladih nezaposleno, što nam donosi ne baš laskavu titulu evropskog prvaka u ovoj kategoriji. Svaka treća nezaposlena osoba od skoro 550 000, koliko ih ima u FBiH, ima ispod 30 godina starosti, dok svaka četvrta zaposlena mlada osoba nije profesionalno angažovana u skladu sa svojim obrazovnim profilom.

Obrazovanje je također jedan od gorućih problema mladih u našoj državi. Prema relevantnim istraživanjima, 80% mladih je nezadovoljno obrazovnim sistemom. Tek 78% svršenih osnovaca upisuje srednju školu, a samo 36% upisuje fakultet, što je jedna od najnižih stopa u Evropi.

Uzevši u obzir prethodno iznesene činjenice, nije iznenađujući podatak da ogroman procenat mladih ljudi želi da napusti Bosnu i Hercegovinu, pri čemu se kao glavni razlozi za to navode nedostatak perspektive, nemogućnost zapošljavanja i obezbjeđivanja osnovnih uslova za samostalan život. Brojna istraživanja vršena tokom posljednjih nekoliko godina pokazuju da se procenat mladih koji bi trajno ili na duži period napustili BiH u potrazi za zaposlenjem i sigurnijom egzistencijom, kreće od 65-80%. Oni mladi, naročito visoko obrazovani, kojima se pruži prilika da napuste zemlju, tu priliku i iskoriste, o čemu najviše govori činjenica da je BiH u istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma za 2010/11. godinu, rangirana kao druga država na svijetu po „odlivu mozgova”; istovremeno, BiH je zemlja koja jako malo čini da zadrži svoje mlade talente, te je u tom pogledu rangirana kao 126. od 142. ispitivane.

S obzirom na ovako alarmantne podatke, može se reći da sama država, na svim nivoima vlasti, ni izdaleka ne čini dovoljno da zaustavi ovako negativne trendove i napravi konkretne korake ka poboljšanju položaja mladih. Dovoljno je za ovakav zaključak pogledati samo budžetska izdvajanja za mlade u BiH, koja su u periodu 2007-2010, na svim nivoima iznosila svega 0,03% ukupnih budžeta – situacija koja se nije značajno promijenila ni u aktuelnom mandatu.

Cijelu politiku preuzmite na linku: PolitikeZaMlade

Pitajte Istinomjer!