Petogodišnji ugovori za 49 strateških preduzeća za preradu drveta

Nakon što je Vlada Republike Srpske novembra 2018. godine donijela je Odluku o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije registrovanih u Republici Srpskoj, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Boris Pašalić najavio je naredne korake u tom pravcu.

Pašalić je tako podsjetio da se trenutno potpisuju jednogodišnji ugovori između “Šuma Srpske” i drvoprerađivača za ovu godinu, ali i najavio skoro potpisivanje petogodišnjih ugovora:

Dakle, tražimo od javnog preduzeća da ugovori one količine koje realno može isporučiti. Ovogodišnji etat je oko 2.070.000 kubika i ta će količina biti i isporučena. Treba naglasiti da smo početkom decembra 2018. godine usvojili i odluku o kriterijumima za izbor strateških kupaca šumskih drvnih sortimenata i sa njima će ‘Šume Srpske’ do kraja januara ove godine potpisati petogodišnje ugovore, što ovim važnim privrednim subjektima daje značajnu izvjesnost u poslovanju.

Boris Pašalić, 12.01.2019.

Pomenuti petogodišnji ugovori nisu potpisani u januaru kako je to Pašalić prvobitno najavio, ali je Vlada RS 27.04.2019. godine “usvojila informaciju o realizaciji odluke o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije i utvrđenoj listi strateških preduzeća, prema kojoj 49 subjekata ispunjava uslove za potpisivanje okvirnih petogodišnjih ugovora.”

Tom prilikom iz preduzeća Šume Republike Srpske je saopšteno:

Na poziv se prijavilo 77 subjekata koji su u ostavljenom roku dostavili traženu dokumentaciju. Pregled dokumentacije s ciljem utvrđivanja ispunjenosti uslova iz odluke izvršila je Komisija imenovana rješenjem vršioca dužnosti direktora Šuma Srpske i utvrdila da 49 subjekata ispunjava uslove za potpisivanje okvirnih petogodišnjih ugovora.

Šume Republike Srpske, 27.04.2019.

U skladu da zaduženjem koje je Vlada RS uputila Šumama Republike Srpske, 03.06.2019. godine, “vršilac dužnosti direktora preduzeća “Šume Republike Srpske”, Slaven Gojković i predstavnici 49 strateških preduzeća za preradu drveta potpisali su u Banjaluci okvirne petogodišnje ugovore koji se odnose na zagarantovane količine šumskih drvnih sortimenata”.

Obzirom da petogodišnji ugovori nisu potpisani u januaru tekuće godine, kako je to prvobitno bilo najavljeno, Istinomjer obećanju Borisa Pašalića daje ocjenu ispunjeno sa zakašnjem.

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...