PDP-ov Program obnove RS: Nova obećanja i stare floskule

“Pravda, dostojanstvo, posao” i “da živimo kao sav normalan svijet” samo su neke od krilatica kojima je Partija demokratskog progresa (PDP) Republike Srpske okarakterisala svoj Predizborni program za predstojeće Opće izbore 2018. godine, a što nikako ne ide ruku po pod ruku sa neispunjenim obećanjima koje smo imali priliku čuti prije četiri godine, a koja su ostala samo mrtvo slovo na papiru.

Neki od strateških ciljeva, poput  izgradnje nezavisnog i efikasnog sudstva, zalaganje za uvođenje vanrednih izbora, donošenje niza reformskih zakona i dr., iako nisu ispunjeni, niti se radilo na ispunjenju istih u protekle četiri godine, ovaj put se nisu našli na listi prioriteta PDP u predizbornom programu. Prioritet je, po svemu sudeći, upiranje prsta u druge partije i sve ono što drugi nisu, ili jesu uradili pogrešno za protekle četiri godine. Tako se u samom središte predizborne kampanje PDP našlo tzv. 150 afera, za koje PDP smatra da su “posljedica kriminalnog i korupcionaškog djelovanja vlasti u Republici Srpskoj”, a koje su u prethodnom periodu sukcesivno objavljivane na zvaničnim kanalima kojima PDP komunicira sa javnostima.

Rezultati ispunjenosti predizbornih obećanja u mandatu od 2014. do 2018. godine

Program obnove Republike Srpske i stare floskule

Već čuvene nacionalističke narative i floskule o borbi za pravdu i prava i Srba u BiH, PDP je zadržao i u ovom programu. Tako ponovo, u istoj, ili tek neznatno izmjenjenoj formi svjedočimo obećanjima da će se PDP zalagati za analizu i realizaciju državne Strategije za rad na predmetima ratnih zločina,  da “PDP neće podržati promjenu Dejtonske ustavne strukture BiH”, da če PDP insistirati na “ispitivanju stradanja Srba u Sarajevu i BiH” tokom agresije, da će biti pružena podrška izbjeglim i raseljenim licima itd.

Podsjećamo, PDP na predstojećim Općim izborima 2018. godine ima svoje kandidate na izbornim listama za sve nivoe vlasti u BiH. Posebne nade PDP polaže u svog kandidata za Predsjedništvo BiH. Naime, Mladen Ivanić na predstojećim izborima nastoji izboriti još jedan mandat za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, a na pitanje čime se može najviše pohvaliti, kada je upitanju do sada urađeno, i koji je njegov program, dao je i više nego zanimljive odgovore. Ivanić nije iskoristio priliku da se pohvali učinjenim na polju spoljne politike i međunarodnih odnosa, već je na pitanje šta je u Predsjedništvu, “konkretno, uradio za Srbe”, s ponosom naveo da je “spriječio reviziju tužbe BiH protiv Srbije, da je doveo Treći pješadijski puk na proslavu dana Republike Srpske, te da se najviše ponosi svojim “tvrdim stavom”.

Moj program je vrlo jednostavan. Ja brinem da Republika Srpska bude predstavljena kao prostor na kojem živi jedan veliki, stari ugledni narod. Ja radim na tome da Republika Srpska bude na stabilnim nogama.

Mladen Ivanić

Spoljna politika

PDP je prije četiri godine uvjeravao svoje glasače da će “dinamizirati saradnju sa zemljama, evropske unije, te se zalagati za “borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa zemljama regiona”. Međutim, iniciranje propisa i uspostavljanje mehanizama koji postoje u EU, i koji bi doprinijeli efikasnojoj borbi protiv korupcije te unapređenju postojećih zakone i antikorupcionih strategija, izostalo je u ovom mandatu. Ipak, stavovi i obećanja PDP i dalje su ista kada su u pitanju EU integracije.

Želimo jaču ekonomsku integraciju zemalja zapadnog Balkana i smatramo da je to najbolje moguće političko i ekonomsko rješenje u ovom trenutku. Uvjereni smo, da ako se ostvare opisane pretpostavke, da bi se i Evropska unija daleko lakše odlučila da inkorporiše zemlje zapadnog Balkana pod svoje okrilje, a što bi sve zajedno imalo dugoročne pozitivne političke, ekonomske i bezbjednosne efekte po cijeli region.

Program PDP 2018.

I kada je riječ o odnosu sa NATO, PDP nije promjenio svoj raniji stav “da Republika Srpska treba da u smislu vojnih saveza koordiniše svoju poziciju sa Srbijom” napominjući da to ostaje PDP-ovo “strateško opredjeljenje.”

Ekonomija i socijalna politika

Jedno od obećanja PDP-a iz 2014. godine, koje je ostalo zapamčeno svakako je ono da će PDP “inicirati uvođenje diferencirane stope PDV-a”.

Nakon nekoliko godina od uvođenja sistema poreza na dodatnu vrijednost postoje opravdani razlozi da se uvede niža stopa PDV-a sa 17% na 5% za lijekove, ortopedska pomagala, pšenično brašno tip-500 i tip-800, mlijeko, jestiva ulja, biljne masti, voda za piće.

Program PDP iz 2014.

Ovo obećanje ponovo se našlo u programu PDP, koji ponovo obećava “olakšano plaćanje PDV-a i uvođenje diferencirane stope PDV-a.”

Partija demokratskog progresa će insistirati na izmjeni Zakona o PDV-u (porez na dodatu vrijednost) pri čemu će zahtijevati da se rok za plaćanje PDV-a bude pomjeren na posljednji dan u mjesecu. Partija demokratskog progresa će u okviru zajedničkih institucija insistirati na uvođenju diferencirane stope PDV-a, odnosno niže stope na esencijalne životne namirnice i proizvode od strateškog značaja, kao što su školske knjige, školski pribor i kompjuteri, oprema za bebe, dok za luksuzne proizvode treba insistirati na uvođenju više stope PDV-a od one koja je danas na snazi.

Program PDP 2018.

Novi program, po svom nazivu i na prvi pogled djeluje kao, platforma i plan ekonomskog razvoja. Međutim, osim taksativnog navođenja ciljeva, nisu pojašnjeni načini na koje se namjerava realizovazati planirano poput:

 • stabilne stope rasta bruto domaćeg proizvoda od 5% i više na godišnjem nivou,
 • stabilizovanje javnih finansija,
 • olakšanja privrednih aktivnosti kroz značajno smanjenje svih poreskih i neporeskih opterećenja poslovanja,
 • povećanja broj zaposlenih u Republici Srpskoj na 350.000 radnika u periodu do 2025. godine,
 • stabilnost finansijskog sektora i njegova veća podrška ekonomskom razvoju RS
 • rast plata i penzija (cilj je da sistemskim rješenjima u svim oblastima privrede
 • dostignemo iznos prosječne plate od preko 1.000 KM i prosječne penzije u iznosu od preko 500 KM)
 • maksimalno iskorišćavanje poljoprivrednih, elektroenergetskih te turističkih potencijala Republike Srpske.

PDP je, ponovo, obećao mnogo toga građanima/kama i kada je upitanju socijalna politika, a ovaj put je fokus stavljen na demografsku obnovu kroz “pronatalnu politiku” i “jeftinu-socijalnu stanogradnju”. I nerazvijene općine i sela, ako je suditi po PDP programu, imaju ćemu da se nadaju u narednom periodu.

Pravna država

Da bi se adekvatno sankcionisale sve gore navedene afere, koje potencira PDP, te suzbile sve buduće, potrebno je graditi nezavisno sudstvo, a svjesni su toga bili u PDP- u i prije četiri godine, kada su u jednom od svojih obećanja ustvrdili da je “za stabilno političko okruženje potrebno izgraditi nezavisno i efikasno sudstvo.” Međutim, kadrovi PDP-a koji su participirali u vlasti u aktuelnom mandatu ne mogu se pohvaliti svojim zalaganjima.

Od svih datih obećanja tokom predizborne kampanje za prethodne izbore (mandat 2014.-2018.) PDP se ne može pohvaliti niti jednim ispunjenim obećanjem, obzirom da su jedino uspjeli ostvariti neznatan postotak djelimično ispunjenih obećanja (13%). Ni programski cilj, koji je ranije propagirao PDP, a koji se odnosio na usklađivanje Ustava BiH sa Evropskom konvencijom povodom slučaja “Sejdić – Finci” na način da odgovaraju trima konstitutivnim narodima u BiH ovaj put nije dobio prostor u programu PDP.

Od strateških ciljeva kada je upitanju pravosuđe u novom programu, osim što se “zalaže za trodiobu vlasti na izvršnu, sudsku i zakonodavnu” PDP je postavio tek nekoliko ciljeva i to:

 • Uspostavljanje “javnog registra svih sudskih predmeta koji će biti dostupan onlajn: u svakom trenutku svaki građanin može da provjeri u kojoj fazi je neki postupak (e-pravosuđe)”
 • Efikasnije i brže rješavanje sudskih predmeta: po potrebi, zapošljavanje novih sudija i uvođenje preciznijih rokova za sprovođenje pojedinih faza sudskih postupaka te
 • Izradu plana rješavanja tzv. starih sudskih predmeta.

U ponovljenim obećanjima, izostala su i neka važna, neispunjena obećanja iz proteklog mandata, poput zakona o restituciji i drugih reformskih zakona.

PDP će, takođe, tražiti da se u narednom periodu obavezno usvoji Zakon o restituiciji. Nema normalne i efikasne ekonomije bez normalne podjele vlasničkih prava. Prioritetno vratiti imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svima drugima kojima je imovina oteta.

Predizborni program PDP, 2014.

Kada je riječ o zakonima, ovaj put PDP ne obećava nove, već zagovara dosljednu primjenu, ili izmjenu, postojećih zakona u RS. Tako se ova partija u svom Programu obnove Srpske posebno osvrće i zagovara dosljednu primjenu Zakon o stečaju, Zakona o uređenju prostora i građenju, a podsjećaju i na to kojih se sve zakona trebaju prdržavati poslovni subjekti u RS i sl.

Dakle, u svom predizbornom  programu na 46 strana PDP se obavezao na mnogo toga. Data su brojna obećanja, od kojih su neka ponovljena, neka neutemeljena, a većini ih je i bez jasnog plana realizacije.

Istinomjer će pratiti realizaciju svega obećanog, odnosno da li će Republika Srpska doživjeti “moralnu, obrazovnu, kulturnu i vrijednosnu obnovu” te da li će PDP “riješiti dužničke krize Republiku Srpsku” te  ispuniti svoja obećanja poput: fiskalne konsolidacije, obezbijeđivanja pune transparentnosti u trošenju javnih sredstava, restrukturisanja broja radnih mjesta u javnom sektoru, smanjenjiti opterećenja u privredi, poboljšati poslovni ambijent i dr.

 

(Istinomjer.ba)

KS: VIK uskoro dobija novi menadžment?

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković održao je konferenciju za medije povodom, kako je...

KS: Gender akcioni plan i rodno odgovorno budžetiranje

Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16. maja tekuće godine imenovala je Tim za izradu Gender akcionog operativnog i finansijskog plana u Kantonu Sarajevo. Na čelu ovog tima je...


Kanalizacija stigla, asfalt na čekanju

Desetogodišnji projekat izgradnje kanalizacije u Bijeljini privodi se kraju, ali jedan broj ulica u tom gradu nakon završetka radova još uvijek nije asfaltiran. Jedna od takvih je i Ulica Vojvode...