Platforma SDA, SDP, NSRZB i HSP: Zakon o popisu stanovništva

Usvojiti zakon o popisu stanovništva tako da se popis izvrši tokom 2011. godine a da se podaci o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu iz 1991. godine primjenjuje do okončanja pregovora sa EU o sticanju statusa punopravnog člana ili do ulaska u NATO.