Najave

Otvaranje igrališta u Butmiru naljeto?

Još u septembru 2022. godine načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur najavio je da će “u skorijoj budućnosti” u naselju Butmir biti izgrađeni sportska ploha i dječije igralište. Na startu 2024. godine kao rok za izgradnju igrališta Muzur je naveo početak ljeta.

Izvor: Općina Ilidža

U gostovanju na TVSA 11. januara 2024. godine, Nermin Muzur (Narod i pravda) izjavio je da je izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Butmiru u naprednoj fazi, a najavio je da bi i preostali radovi trebali biti okončani u prvoj polovini godine:

Do ljeta ove godine ćemo dobiti još jedno igralište koje je tipa sportsko-rekreativnog centra “Čarli”. “Čarli” je na nekih 15.000 kvadratnih metara; ovo je na 5-6.000 kvadratnih metara. Ono se nalazi u naselju Butmir. Radovi su već u poodmakloj fazi, građevinski radovi su već dobrim dijelom i završeni, tako da u prvoj polovini ove godine preostaju ti neki fini radovi i ja se nadam da ćemo već u ljeto ove godine otvoriti i taj sportsko-rekreativni centar.

Nermin Muzur, 11.1.2024.

“Planiranje, projektovanje i izgradnja igrališta u Butmiru” bila je jedna od stavki u budžetu Općine Ilidža još 2021. godine, kada je za ove namjene planirano 50.000 KM, ali je u izvještaju o izvršenju budžeta navedeno da još uvijek nije određena konkretna lokacija za projektovanje igrališta, a planirana sredstva nisu utrošena.

Ista stavka našla se i u općinskom budžetu za 2022. godinu, međutim, iznos od 5.000 KM planiran za ovaj projekat ponovo nije utrošen.

U septembru 2022. godine načelnik Muzur izjavio je da će stanovnici/e Butmira “u skorijoj budućnosti” dobiti sportsko-zabavni park. Na 20. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 2.2.2023. godine usvojena je Odluka o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana “Butmir”, a koja se odnosi na izgradnju zelenih površina uz dječija i rekreativna igrališta.

Izgradnja igrališta u Butmiru započela je 12.10.2023. godine. Mjesec kasnije iz općinske uprave izvijestili su da je zabavni park u Butmiru dobio prve konture, a da radove vrši Javno preduzeće “Ilidža”.

U rebalansu budžeta za 2023. godinu za potrebe izgradnje igrališta planirano je 600.000 KM, dok je u budžetu za 2024. godinu planirano izdvajanje od 1.321.984 KM.

Tok radova sredinom januara 2024. godine


Istinomjer će pratiti da li će do polovine 2024. godine biti završena izgradnja igrališta u Butmiru, kako je najavio Nermin Muzur.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!