Odgovori na dodatna pitanja Evropske komisije

20. juna ove godine BiH je dobila 655 dodatnih pitanja, na koja bi trebala odgovoriti u roku od tri mjeseca. Do sada je jedino Vlada RS odgovorila na dodatna pitanja Evropske komisije.

Pitajte Istinomjer!