Neistina

O trgovinskom bilansu BiH sa zemljama “Mini Šengena” i nekim zemljama EU

U razgovoru za N1 televiziju, 1. 10. 2020. godine predsjednik SDA i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH), Bakir Izetbegović između ostalog komentarisao je i regionalnu inicijativu “Mali Šengen”.

Tako je na konstataciju novinarke “znači podržavate inicijativu”, Izetbegović odgovorio:

Pa podržavam. Pazite, mi moramo biti u stanju da nosimo konkurencijski pritisak roba iz Srbije, Albanije, Kosova i tako dalje. I ako hoćemo sutradan da nosimo konkurencijski pritisak u Evropskoj Uniji, Njemačkoj, Austriji i Sloveniji, a već sa ove tri zemlje mi imamo pozitivan trgovinski bilans.

Bakir Izetbegović, 1. oktobar 2020.

S obzirom na to da iz izjave nije jasno da li je Izetbegović “sa ove tri zemlje” mislio na države koje su se već pridružile inicijativi “Mali Šengen”, Republici Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, ili na Njemačku, Austriju i Sloveniju, Istinomjer je za obje grupe država provjerio trgovinski bilans Bosne i Hercegovine.

Kada su u pitanju Republika Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, u skladu sa Analizom vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2019. godine objavljenom od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Bosna i Hercegovina je pozitivan trgovinski bilans imala samo sa Albanijom, dok je on sa druge dvije zemlje bio negativan.

Tako, u Republiku Srbiju izvoz Bosne i Hercegovine u 2019. godini iznosio je 1.308,88 milijarde KM, uvoz 2.150,17 te je naša zemlja tu zabilježila deficit od 841,29 milona KM.

U istom periodu, deficit sa Sjevernom Makedonijom bio je 27,55 miliona KM dok je sa Albanijom odnos uvoza i izvoza išao u korist BiH za 0,35 miliona KM.

Izvor: Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2019. godine

Negativan bilans sa Republikom Srbijom, iako umanjen, zadržan je tokom 2020. godine te je u skladu sa Biltenom vanjskotrgovinske razmjene BiH Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za period do kraja juna 2020. godine on iznosio 363,47 miliona KM.

Izvor: Bilten vanjskotrgovinske razmjene BiH, I-IV 2020.

Kada se radi o Njemačkoj, Austriji i Sloveniji, podaci u Biltenu vanjskotrgovinske razmjene BiH kažu da je tokom prve polovine 2020. godine naša zemlja imala negativan odnos uvoza i izvoza sa Njemačkom koji je iznosio 204,12 miliona KM. U istom periodu, trgovinski bilans BiH bio je pozitivan sa Austrijom i Slovenijom te je iznosio 168, 87, odnosno 42,45 milona KM.

I tokom 2019. godine kako podaci iz Analize vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2019. godinu kažu, sa Njemačkom smo imali negativan bilans od 662 miliona KM, dok je sa Slovenijom on i tada bio pozitivan i iznosio 99,6, kao i sa Austrijom 368,4 miliona KM.

Izvor: Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2019. godine
Izvor: Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2019. godine

Obzirom da trgovinski bilans BiH nije bio pozitivan sa svim zemljama iz obje navede grupe, Istinomjer će tvrdnju Bakira Izetbegovića s tim u vezi ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!