Neispunjeno

Novi RTG aparati u Zdravstvenom centru Brčko još uvijek nisu u funkciji

Asmir Mujanović, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta BiH i Ljubomir Perić, direktor firme “MEDICOM”, potpisali su 20. augusta 2023. godine Ugovor o nabavci dva digitalna RTG aparata za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko.

Izvor: Vlada Brčko distrikta BiH

Mujanović je tom prilikom istakao da bi oba RTG aparata trebala biti instalirana u roku od tri mjeseca.

Nabavkom ovih aparata značajno ćemo unaprijediti pružanje usluga našim pacijentima. Radi se o savremenim uređajima, jedan je plafonski, a drugi patosni. Očekujemo da će oba biti instalirana u roku od 90 dana koliko je ugovorni rok za njihovu isporuku.

Asmir Mujanović, 20.8.2023.

Kako su naveli iz Vlade Brčko distrikta BiH, radi se o aparatima vrijednosti 520.000 KM.

Direktor kompanije “MEDICOM” Ljubomir Perić dodao je da će po dostavi aparata biti izvršena i edukacija osoblja za njihovo korištenje.

Nakon isteka roka od 90 dana, Istinomjer je kontaktirao Zdravstveni centar Brčko, iz kojeg su nam rekli da RTG aparati još uvijek nisu instalirani:

U skladu sa vašim upitom vezano za predmetu nabavku, za sam proces nabavke, ugovor i rokove isporuke nadležno je Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, a krajnji korisnik je JZU “Zdravstveni centar Brčko”.

Dobavljač medicinske opreme je putem svog dopisa prema JZU “Zdravstveni centar Brčko” pismeno obavijestio da je predmetna oprema isporučena i nalazi se u skladištu firme te se očekuje proces montaže opreme u objektu bolnice u Ulici banjalučka.

Očekujemo da će montaža biti završena u skladu sa predmetnim ugovorom koji su potpisali isporučilac i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge.

Sead Šadić, portparol JZU Zdravstveni centar Brčko, 5.12.2023.

Idućeg dana stupili smo u kontakt i sa šefom Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta BiH Asmirom Mujanovićem, koji je u telefonskom razgovoru najprije istakao da aparati još uvijek nisu instalirani, bez navođenja informacije kada bi se to moglo desiti.

Budući da u roku od 90 dana nakon potpisivanja ugovora dva digitalna RTG aparata za potrebe JZU Zdravstveni centar Brčko još uvijek nisu u funkciji, obećanje Asmira Mujanovića Istinomjer ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!