Novi problemi AZLP BiH i prebacivanje odgovornosti

Prema tvrdnjama direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH (AZLP), Petra Kovačevića rad Agancije i njenog glavnog registra trenutno je “ugrožen” i u zastoju. Kako Kovačević tvrdi, preseljenjem u manju zgradu Agencija je onemogućena da instalira softver, funkcionlane telefonske centrale, kablove i dr. Odgovornost za ovo stanje direktor AZLP prebacuje na Vijeće ministara BiH i Ministarstvo civilnih poslova, i pri tom dodaje da ove instance preman njima imaju jako loš odnos, budući da Agencija radi njihove poslove izrade i usklađivanja propisa. Jednostavnim uvidom u nadležnosti i ovlasti AZLP i Službe za zajedničke poslove institucija BiH lako je utvrditi da ovi navodi nisu tačni.

Kovačević smatra da novonastale infrastrukturne probleme AZLP treba rješavati Vijeće ministara BiH.

Mi smo napisali informaciju prema Vijeću ministara, gdje tražimo da nam se pomogne, da uspostavimo glavni registar i telefonsku centralu, kako bi ove kapacitete postigli, a i da nama se doda novi kancelarijski prostor kako bi minimalne uslove stvorili da se može posao uraditi na adekvatan način.

(Petar Kovačević, 02.04.2018.)

Ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić govoreći u ime VM BiH odbacio je odgovornost, tvrdeći da ništa od pobrajanog nisu problemi koje bi VM trebalo rješavati.

Vijeće ministara ne treba da donosi nikakve odluke o uvođenju i instaliranju kablova, infrastrukture, telefonskih centrala itd. Zaključak će biti, pretpostavljam taj, da se naloži, naredi Službi za zajedničke poslove da riješi to pitanje i taj problem.

(Dragan Mektić, 02.04.2018.)

Rješavanje ovih problema u nadležnosti je Službe za zajedničke poslove, iz koje je već rečeno da će se pobrinuti za iste.

U okviru svoje djelatnosti, Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine obavlja sljedeće poslove: 

investiciono i tekuće održavanje kompleksa zgrada i zemljišta, uredskog prostora, instalacija i inventara; unutrašnje osiguranje kompleksa zgrada i zemljišta;

protiv požarne zaštite;

održavanje tehničke opreme i uređaja;

vođenje evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju institucije BiH;

snimanje sjednica i tiskanje pisanih materijala;

pružanje ugostiteljskih usluga;

prevoz službenim vozilima, njihovo održavanje i garažiranje;

čišćenje poslovnog prostora i održavanje vanjskog prostora koji služi za redovnu upotrebu zgrada;

Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadatak, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajednickih poslova.U svom razgovoru za RTRS Kovačević je insinuirao i kako Vijeće ministara i Ministarstvo civilnih poslova BiH prema Agenciji ima nekorektan, i nezahvalan odnos budući da Agencija i u “ovakvim uslovima” privodi kraju novi zakon o zaštiti ličnih podataka, odnosno radi poslove ministarstva.

Evo kad već radimo njihov posao, valjda bi trebali imati nekog razumijevanja, da nam izađu u susret da nam daju, samo uslove, ne tražimo ništa.

(Petar Kovačević, 02.04.2018.)

Ni ova konstatacija nije tačna, obzirom da u skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, AZLP u okviru propisanih poslova i nadležnosti donosi:

(…) provedbene propise, smjernice ili druge pravne akte, u skladu sa Zakonom”. Agencija je također nadležna i za  “praćenje uslova za zaštitu ličnih podataka davanjem prijedloga za usvajanje ili izmjenu zakona koji se odnose na obradu ličnih podataka, te davanje mišljenja s prijedlozima tih zakona i briga o ispunjavanju kriterija zaštite podataka koji proističu iz međunarodnih sporazuma obavezujućih za Bosnu i Hercegovinu.

Ovu konstataciju krajem januara potvrdio je i sam Kovačević, koji se tada nije žalio da radi posao ministarstva, već je najavio da će do kraja marta prijedlog zakona biti usklađen sa direktivama EU i dostavljen Ministarstvu civilnih poslova BiH. Shodno direktivama EU, BiH bi do kraja godine trebala uskladiti zakon o zaštiti ličnih podatakaMart je prošao, a prijedlog Zakona je i dalje u izradi.

Prvi korak je da bude donesen zakon, ali da on ne ostane mrtvo slovo na papiru. EU je posvećena zaštiti ljudskih prava i ličnih podataka, kazne za zloupotrebe su izuzetno visoke, tako da ćemo i mi morati da pratimo kaznenu politiku, a to znači veće kazne nego do sada. Moramo ojačati i prava i obaveze onih koji obrađuju lične podatke. Svakim danom je sve veća potreba za obradom podataka i trebaju nam zdrave osnove da oni ne bi bili zloupotrebljavani.

Dugo radimo na našem prijedlogu zakona koji ćemo dostaviti resornom ministarstvu, a da li će nas uključivati ili neće u svoje planove, još ne znamo.

(Petar Kovačević, 31.01.2018.)

Da li se u preseljenju i “otežanim uslovima rada” traže samo opravdanje za propuštanje najavljenih rokova, ili se samo žele izdejstvovati bolje i veće kancelarije nije sasvim jasno. Direktor AZLP, Petar Kovačević za prebacivanje odgovornost, za zastoj u radu, na Vijeće ministara BiH i izjavu da Agencija radi tuđi posao, dobija ocjenu neistina.

 

(Istinomjer.ba)

 

Mićić ipak “pričao po selu”

Javnosti je poznato da su “svađe u kući”, odnosno turbulencije u SDS-u počele znatno prije prekinute sjednice Skupštine...

Nakon odluke CIK-a, Nikšić ponovio svoje ranije stavove

Na dio odluke CIK-a koji kaže da će se “prilikom popune Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koristiti popis iz 2013. godine”, među prvima je reagovao SDP BiH, čiji je predsjednik Nermin...


Skupština SDS će se o potvrđivanju Govedarice izjašnjavati neki drugi put

Turbulencije u SDS-u se nastavljaju, a još jedna izjava predsjednika ove političke partije, Vukote Govedarice, te ono što je nakon nje uslijedilo ponovo je privuklo pažnju Istinomjera. O...