Neispunjeno

Nova Vlada FBiH ni u februaru nije imenovana

I pored toga što je istekom 2022. godine njegovo obećanje koje se odnosilo na rok imenovanja Vlade Federacije BiH ostalo neispunjeno, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović krajem januara dao je još jedno slično obećanje te postavio novi rok za završetak ovog procesa.

Izvor: Twitter/Dragan Čović

Ovoga puta Čović je najavio da će u narednih desetak dana biti imenovan predsjednik Federacije BiH te do kraja mjeseca i puni saziv nove izvršne vlasti u tom entitetu.

Čini mi se da će, ipak, federalna Vlada u narednih desetak dana dobiti svoj obris i okvire i da ćemo imenovati predsjednika Vlade. Ja bih rekao da nikako neće iz drugog mjeseca izaći puna Vlada, uz puni saziv Vlade u svom imenovanju. To je sad pokazivanje jedne političke mudrosti stranaka, koje su se okupile to da uradimo. Primarno, mislim na Osmorku, kako ste to vi naglasili. Treba biti ozbiljan i ja mislim da ćemo mi to završiti i da će to biti jasno i našoj javnosti u potpunosti, već možda do kraja idućeg tjedna.

Dragan Čović, 31.1.2023.

Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH održanoj 28.2.2023. godine kao jedina tačka na dnevnom redu našla se Odluka o izboru predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Glasovima “za” 58 zastupnika/ca, za predsjednicu FBiH izabrana je Lidija Bradara (HDZ BiH) iz reda hrvatskog naroda, a za potpredsjednike Refik Lendo (SDA) iz reda bošnjačkog naroda i Igor Stojanović (SDP BiH) iz reda srpskog naroda. Protiv je glasalo 35 zastupnika/ca, uz jedan suzdržan glas.

U skladu s Ustavom FBiH, naredni koraci u proceduri imenovanja Vlade FBiH definisani su u članu 5, Izbor Vlade.

-Predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana, nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije. Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.

-Ukoliko Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade, predsjednik Federacije u saglasnosti s potpredsjednicima Federacije, a uz konsultaciju sa premijerom ili kandidatom za tu funkciju, ponovo će postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ustav FBiH

Podsjećamo, kada je riječ o procesu imenovanja nove Vlade FBiH, dešavanjima, procedurama te stavovima ključnih domaćih i međunarodnih aktera u vezi s tim, Istinomjer se, pored ostalog, detaljno bavio u analizi Nova Vlada FBiH: Između Schmidtovog “dogovorite se” i Osmorkinog “intervenišite”.

S obzirom na to da nova Vlada FBiH nije imenovana do kraja februara 2023. godine, Istinomjer obećanje Dragana Čovića ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!