Neispunjeno

Nije počelo testno emitovanje digitalnog signala

Uvođenje digitalnog rtv signala u BiH tema je već dugi niz godina, a obećanja o njegovom skorom uvođenju mogli smo slušati od predstavnika državne vlasti kako u prethodnom tako i u aktuelnom mandatu.digitalni

Nekada krajem septembra, tada još uvijek aktuelni ministar prometa i komunikacija BiH, Slavko Matanović, najavio je kako je u planu da testno emitiranje digitalnog signala na području Sarajeva, Banje Luke i Mostara počne za „oko dva mjeseca“, što je rok koji je prošao sa krajem 2015. godine.

Još početkom septembra prošle godine, Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, usvojilo Informaciju o poduzetim aktivnostima radi ubrzanja procesa digitalizacije u BiH u kojoj su, navedena i očekivanja da će testni signal biti pušten u naredna tri mjeseca. Nakon toga, 1. oktobra Ministarstvo prometa i komunikacija BiH je sa javnim emiterima u BiH potpisalo „ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vezi s raspodjelom i predajom u vlasništvo opreme nabavljene unutar Prve faze projekta digitalizacije prenosne i emisijske mreže Javnog RTV servisa u BiH“. Tom prilikom su ponovo izražena očekivanja da će testni signal biti pušten do kraja 2015. godine.

I u prošlom mandatu mogli smo slušati najave o puštanju digitalnog signala, a tadašnji državni ministar prometa i komunikacija, Damir Hadžić je krajem 2013. godine najavljivao „ofanzivu u procesu digitalizacije u BiH“ te kako će se već Svjetsko nogometno prvenstvo iz Brazila moći pratiti u digitalnom HD signalu.

Proces digitalizacije pokrenut je na međunarodnom nivou 2004. godine, a strategija za ovaj proces u našoj zemlji je usvojena na Vijeću ministara još u njegovom sazivu od 2006. do 2010. godine, prije ministra Hadžića . Tada se govorilo i o osiguranim sredstvima od skoro 7 miliona KM za početak tog procesa, no on tada nije započet. Kao krajnji rok postavljen pred našu zemlju od strane EU bila je sredina 2015. godine.

Bez obzira što Slavko Matanović više nije ministar prometa i komunikacija BiH, obećanja o puštanju testnog digitalnog signala koja smo mogli čuti u proteklom periodu iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH, mogu se ocijeniti kao neispunjena.

 

Pitajte Istinomjer!