Ni premijer Višković nije pažljivo pročitao Ustav BiH

Nakon predsjednice Republike Srpske, Željke Cvijanović i premijer RS, Radovan Višković komentirajući odluku Ustavnog suda BiH o obilježavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske, izjavio je da se ovaj sud pozvao na članove Ustava BiH koji “ne postoje”.

Govoreći o odluci Ustavnog suda BiH o Danu Republike Srpske, Višković je naglasio “da će se slaviti 9. januar kao Dan Republike Srpske bolje nego do sada” dodavši pri tom i sljedeće:

Ta njihova odluka je više nego smiješna, pa čak i za brucoše na Pravnom fakultetu. Mislim da bi za prvi ispit neki student, kada bi pisao seminarski rad, bolje bi ga napisao, nego što su sudije Ustavnog suda svoju odluku, u kojoj se čak pozivaju na članove Ustava, koji u Ustavu i ne postoji.

Radovan Višković, 08.04.2019.

Podsjećamo, 29.03.2019. godine, na 114. plenarnoj sjednici Ustavni sud BiH donio je sljedeću odluku:

U predmetu broj U 2/18 Ustavni sud je usvojio zahtjev devet delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 2. stav 1. Zakona o Danu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 113/16). Utvrđeno je da osporena odredba, koja glasi: „Na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao Dan Republike“, nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te članom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine. Osporena odredba je ukinuta i određeno je da prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Odluka Ustavnog suda BiH, 29.03.2019.

Članovi I/2. i II/4 Ustava BiH na koje se sud pozvao u odluci sadržani su u Ustavu BiH, uključujući i član V.I.5. za koji je predsjednica Republike Srpske, Željke Cvijanović ranije izjavila da “ne postoji”. Ovu izjavu Istinomjer je već ocjenio kao neistinitu obzirom da je izmjenom izvornog teksta Ustava BiH, Amandmnom I na Ustav BiH iza člana VI.3. dodat novi član VI.4. – Brčko Distrikt BiH, te kako se u Amandmanu navodi, “dotadašnji član V.I.4. postao je član V.I.5.”  

Inače, članom V.I.5. Ustava BiH propisano je da da su “odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće.“

Shodno navedenom, Istinomjer će i izjavu Radovana Viškovića o tome da se Ustavni sud BiH prilikom ocjene ustavnosti Dana RS pozvao na nepostojeće članove Ustava BiH, ocjeniti kao neistinitu.

 

(Istinomjer.ba)

Jesen prođe, novog Zakona o Danu Republike Srpske još nema

Početkom aprila tekuće godine predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik izjavio je “da će Republika Srpska na jesen donijeti...

Odgođeno izmještanje migranata iz kampa Vučjak

Početkom decembra ove godine ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić rekao je da će “za dvadesetak dana u kasarnu Blažuj biti smješteni prvi migranti”. Nekoliko dana kasnije saopćeno je da će...Registar uposlenih u javnom sektoru RS: Da li će RS ipak čekati ostale nivoe vlasti?

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković još podnoseći ekspoze pred poslanicima NSRS najavio da će Vlada na čijem je čelu raditi na izradi Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih...