Ni premijer Višković nije pažljivo pročitao Ustav BiH

Nakon predsjednice Republike Srpske, Željke Cvijanović i premijer RS, Radovan Višković komentirajući odluku Ustavnog suda BiH o obilježavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske, izjavio je da se ovaj sud pozvao na članove Ustava BiH koji “ne postoje”.

Govoreći o odluci Ustavnog suda BiH o Danu Republike Srpske, Višković je naglasio “da će se slaviti 9. januar kao Dan Republike Srpske bolje nego do sada” dodavši pri tom i sljedeće:

Ta njihova odluka je više nego smiješna, pa čak i za brucoše na Pravnom fakultetu. Mislim da bi za prvi ispit neki student, kada bi pisao seminarski rad, bolje bi ga napisao, nego što su sudije Ustavnog suda svoju odluku, u kojoj se čak pozivaju na članove Ustava, koji u Ustavu i ne postoji.

Radovan Višković, 08.04.2019.

Podsjećamo, 29.03.2019. godine, na 114. plenarnoj sjednici Ustavni sud BiH donio je sljedeću odluku:

U predmetu broj U 2/18 Ustavni sud je usvojio zahtjev devet delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 2. stav 1. Zakona o Danu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 113/16). Utvrđeno je da osporena odredba, koja glasi: „Na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao Dan Republike“, nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te članom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine. Osporena odredba je ukinuta i određeno je da prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Odluka Ustavnog suda BiH, 29.03.2019.

Članovi I/2. i II/4 Ustava BiH na koje se sud pozvao u odluci sadržani su u Ustavu BiH, uključujući i član V.I.5. za koji je predsjednica Republike Srpske, Željke Cvijanović ranije izjavila da “ne postoji”. Ovu izjavu Istinomjer je već ocjenio kao neistinitu obzirom da je izmjenom izvornog teksta Ustava BiH, Amandmnom I na Ustav BiH iza člana VI.3. dodat novi član VI.4. – Brčko Distrikt BiH, te kako se u Amandmanu navodi, “dotadašnji član V.I.4. postao je član V.I.5.”  

Inače, članom V.I.5. Ustava BiH propisano je da da su “odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće.“

Shodno navedenom, Istinomjer će i izjavu Radovana Viškovića o tome da se Ustavni sud BiH prilikom ocjene ustavnosti Dana RS pozvao na nepostojeće članove Ustava BiH, ocjeniti kao neistinitu.

 

(Istinomjer.ba)

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS bez rezervnog sastava policije

Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske na Četvrtoj redovnoj sjednici održanoj  18.04.2019. godine usvojila...

U toku asfaltiranje puta do deponije Trešnjica

Izgradnja pristupnog puta do Centra za upravljanje otpadom Trešnjica, koji se nalazi na području Grada Goražda, aktuelizirana je još polovinom juna 2017. godine potpisivanjem ugovora vrijednog...JU Dom zdravlja KS u narednom periodu zaposlit će 98 zdravstvenih radnika

Nakon sjednice Vlade Kantona Sarajevo (KS) održane 06. juna 2019. godine ministrica zdravstva KS, Amela Softić i ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS, Malik Graibija...