Analize

NES i A-SDA: Dvije stranke, isti ljudi?

Na Općim izborima 2022. godine pet zastupnika s liste koalicije NES–Za evropsku BiH ušlo je u Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Među njima se našao i Sandi Salkić, koji, kako je rečeno za Istinomjer iz NES-a, obnaša funkciju predsjednika Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA). Podaci o broju zastupnika svake stranke unutar koalicije, navedeni u Programu utroška sredstava za političke partije i koalicije u 2023. godini, ne idu u prilog navodima iz NES-a.

Izvor: Raport.ba

Podsjećamo, Istinomjer je 15.3.2023. godine objavio članak u kojem je neistinitom ocijenjena tvrdnja zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Halila Bajramovića (NiP) u kojoj je, između ostalog, ustvrdio da je stranka NES formirana tako što je A-SDA promijenila ime.

Nekoliko dana kasnije, Bajramović se obratio redakciji Istinomjera zahtjevom za ispravkom dijela teksta. U dopisu je, između ostalog, naveo da A-SDA i dalje postoji te da je predsjednik ove stranke Sandi Salkić, koji je na Općim izborima 2022. godine bio na listi NES-a za Parlament FBiH.

Tragom dopisa Halila Bajramovića, Istinomjer je izvršio uvid u kandidatske liste za Opće izbore 2022.

Kada je riječ o posljednjim općim izborima, među kontaktima ovjerenih političkih subjekata za Opće izbore 2022. godine, dostupnim na zvaničnoj web stranici Centralne izborne komisije BiH, naveden je i kontakt Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) sa sjedištem u Cazinu, a na listi A-SDA za Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS) našli su se kandidati Aleksandar Dašić i Nikola Vučkovac.

U više navrata pokušali smo da kontaktiramo A-SDA na broj telefona naveden na stranici CIK-a, ali odgovor na brojne pozive nismo dobili.

Podsjećamo, u trenutku osnivanja Narodnog evropskog saveza (NES BiH) veliki broj medija prenio je da je ova politička partija nastala spajanjem Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) i Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL) (1, 2, 3, 4). Također, tada su članovi i predstavnici ove stranke u više navrata isticali da je došlo do ujedinjenja A-SDA i NBL-a.

Uzimajući u obzir ranije tvrdnje organa NES-a da je došlo do ujedinjenja NBL-a i A-SDA i informacije dostupne na zvaničnoj stranici CIK-a BiH, Istinomjer je u martu ove godine od NES-a BiH zatražio pojašnjenje kako je A-SDA bila ovjereni politički subjekt na posljednjim izborima i kako su se kandidati ove partije našli na listi za NSRS. Tada smo iz Narodnog evropskog saveza dobili sljedeći odgovor:

Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine (NESBiH) je potpuno neovisan politički subjekt upisan u sudskom registru (Općinski sud u Sarajevu) političkih organizacija. NESBiH za Opće izbore 2022. godine prijavio se i na njima nastupio u skladu sa svim zakonskim procedurama, poštujući pritom sve odredbe Izbornog zakona BiH i propise Centralne izborne komisije BiH.

Odgovor NES-a na Istinomjerov upit, 20.3.2023.

Budući da se Stranka demokratskih aktivnosti (A-SDA) našla među ovjerenim političkim subjektima na Općim izborima 2022. godine, od Centralne izborne komisije BiH zatražili smo informaciju ko trenutno obnaša funkciju predsjednika ove partije.

Na osnovu evidencija kojima trenutno raspolaže Centralna izborna komisija BiH, lice ovlašteno za zastupanje Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) je Sandi Salkić – predsjednik, a koji je potpisnik prijave za ovjeru političke stranke za Opće izbore 2022. godine.

CIK BiH, odgovor na upit Istinomjera, 23.3.2023.

Na Općim izborima 2022. godine Sandi Salkić našao se na listi NES – za Evropsku BiH za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH. Na izborima je dobio 5.550 glasova, čime je dobio i mandat u ovom zakonodavnom tijelu. U poslaničkom kartonu zastupnika Sandija Salkića, u dijelu “Stranačka pripadnost”, naveden je NES – Za Evropsku BiH.

Izvor: Facebook/Sandi Salkić

Od Narodnog evropskog saveza zatražili smo informaciju da li je rukovodstvo ove stranke upoznato s činjenicom da je Salkić predsjednik A-SDA i da li je na taj način prekršen Statut Narodnog evropskog saveza.

Predsjednik Narodnog evropskog saveza Nermin Ogrešević za Istinomjer je rekao da Salkić nije član NES-a te da je u Parlament FBiH izabran ispred koalicije “NES–Za evropsku BiH”. Dodao je da je na temelju koalicionog sporazuma A-SDA za Predstavnički dom PFBiH nastupila u okviru koalicije “NES-Za evropsku BiH”, na kojoj je Salkić izabran u Predstavnički dom PFBiH.

Gospodin Salkić Sandi nije član političkog subjekta NES BiH (šifra 03038), već isti obnaša funkciju predsjednika političkog subjekta ASDA (šifra 00882) i isti je u Parlamentarnu skupštinu FBiH izabran ispred koalicije NES- ZA EVROPSKU BIH (šifra 03072).

Obzirom da je politički subjekat ASDA na ranijim izborima 2018 i 2020 godine nastupao u izbornom ciklusu kao samostalni politički subjekat te isti osvojio određeni broj mandata na skoro svim nivoima vlasti nije se moglo pristupiti gašenju ovog političkog subjekta zbog obaveze pravdanja novčanih sredstava CIK BiH. Po završetku izbornog ciklusa lokalnih izbora 2020.godine ispunit će se sve procesne i zakonske pretpostavke za gašenje ovog političkog subjekta.

Nermin Ogrešević, 31.8.2023.

Tragom posljednjeg odgovora kojeg smo dobili iz NES-a, Istinomjer je od Centralne izborne komisije BiH zatražio informaciju da li su tačni navodi da je potrebno sačekati kraj mandata kako bi se ugasio politički subjekt A-SDA. Iz CIK-a nisu precizno odgovorili na postavljeno pitanje, ali su nam rekli da je A-SDA na posljednjim Općim izborima bila ovjerena za učešće za sve kantonalne skupštine, Narodnu skupštinu RS, Parlament FBiH, Parlamentarnu skupštinu BiH te predsjednika/potpredsjednika RS.

A-SDA je također bila ovjerena kao članica nekoliko koalicija za Opće izbore, ovisno od nivoa vlasti za koji je koalicija podnijela prijavu, navodi se u odgovoru CIK-a BiH za Istinomjer. Tako je A-SDA bila ovjerena članica sljedećih koalicija: Koalicija NES, NES–Za evropsku BiH i NES za nove generacije.

Istinomjer je od CIK-a BiH dobio sljedeći odgovor u vezi s obavezom dostavljanja finansijskih izvještaja u svrhu gašenja političke stranke:

U skladu sa odredbama iz člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12 i 41/16) politička stranka vodi evidenciju o svojim prihodima i rashodima. Politička stranka dužna je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijeti finansijski izvještaj za svaku kalendarsku godinu (računovodstvenu godinu).

Ukoliko politička stranka prestane sa radom prije kraja kalendarske godine i nadležnom sudu podnese zahtjev za brisanje iz sudskog registra, dužna je Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti izvještaj iz člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji obuhvata period od 01.01. do dana prestanka rada i kopiju likvidacionog bilansa ovjerenog od strane nadležne agencije (Finansijskoi informatička agencija –FIA)

CIK BiH, odgovor na upit, 5.9.2023.

U kontekstu prestanka rada političke stranke i njenog brisanja iz sudskog registra, CIK BiH uputio nas je na odredbe iz člana 24. Zakona o političkim organizacijama (Službeni list SR BiH, koji se primjenjuje u Federaciji BiH), član 24. Zakona o političkim organizacijama RS i član 23. Zakona o političkim organizacijama Brčko distrikta BiH.

Članom 24. Zakona o političkim organizacijama koji se primjenjuje na teritoriji Federacije BiH tako je propisano:

Politička organizacija prestaje sa radom:

1. odlukom organa utvrđenog statutom političke organizacije

2. ako se broj članova političke organizacije smanji ispod 50 članova

3. ako je političkoj organizaciji zabranjen rad zbog razloga utvrđenih u članu 26. ovog zakona

4. ako se utvrdi da politička organizacija ne obavlja djelatnosti utvrđene statutom za vrijeme duže od jedne godine

Okolnosti iz tačke 4 prethodnog stava utvrđuje sud i nakon toga političku organizaciju briše iz registra.

Zakon o političkim organizacijama SRBiH

Zakonske odredbe koje regulišu ovo pitanje u Republici Srpskoj i Brčko distriktu identične su odredbama zakona koji se primjenjuje u Federaciji BiH, s tim da je u ova dva zakona definisano da politička organizacija prestaje s radom ako vrši djelatnost kažnjivu po zakonu.

Iako iz CIK-a BiH nisu precizno odgovorili na pitanje da li je tačno da politički subjekt A-SDA mora čekati kraj mandata 2020–2024. kako bi se ugasio, na osnovu navedenog odgovora, kao i zakonske regulative na koju nas je CIK uputio, ne može se zaključiti da A-SDA mora čekati kraj mandata 2020–2024 kako bi ovaj politički subjekat bio ugašen.

Također je potrebno istaći da prema članu 1.9. Izbornog zakona BiH mandat pripada izabranom nosiocu mandata, a ne političkoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata koja ga je predložila na kandidatskoj listi. Istim članom propisano je da ako izabrani nosilac mandata istupi iz političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata koja je učestvovala na izborima i na čijoj je kandidatskoj listi bio izabrani nosilac mandata, postaje samostalni vijećnik/odbornik/zastupnik.

Prihodi A-SDA

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije” za prva tri mjeseca 2022. godine, koalicija “A-SDA za evropsku Bosnu i Hercegovinu” dobila je 28.019 KM, dok je koalicija “A-SDA-POMAK-ZAJEDNO” dobila 20.767 KM.

Kada je riječ o sredstvima koja su dodijeljena partijama za 2022. godinu, spomenute dvije koalicije dobile su po 51.950 KM na osnovu zastupljenosti u Parlamentu FBiH te 32.968 KM, odnosno 10.989 KM, na osnovu broja poslanika i delegata. Međutim, nisu dostupni podaci o tome koja partija unutar koalicije ima koliko poslanika, odnosno delegata.

S druge strane, u Programu utroška sredstava za političke stranke za 2023. godinu, pored sredstava za koaliciju, dostupne su i informacije o prihodima svake partije unutar koalicije, po oba osnova, kao i o broju poslanika i delegata svake partije unutar koalicije.

Prema članu 22. Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2023. godinu, sredstva namijenjena za finansiranje političkih subjekata raspoređuju se tako da 40% od predviđenog iznosa pripada političkim subjektima koji su zastupljeni u Parlamentu, u jednakim iznosima, dok 60% prema broju zastupnika u domovima Parlamenta, na dan dodjele mandata.

U spomenutom programu, Stranka demokratske aktivnosti našla se u dvije koalicije (NES i NES – Za evropsku BiH), a unutar svake koalicije partiji je pripalo 17.471 KM po osnovu zastupljenosti u Parlamentu FBiH.

Međutim, Stranka demokratske aktivnosti navedena je sredstva dobila jer je dio dvije koalicije, ali na osnovu broja poslanika i delegata nije dobila sredstva. Također, u Programu se navodi da A-SDA nema nijednog zastupnika ili delegata.

Postavlja se pitanje kako je moguće da A-SDA nije dobila nikakva finansijska sredstva na osnovu broja poslanika ako je Sandi Salkić, za kojeg nam je iz NES-a rečeno da nije njihov član, ušao u Predstavnički dom Parlamenta FBiH kao predsjednik A-SDA.

U Programu je navedeno da su sredstva na osnovu broja poslanika (5) pripala samo NES-u. Podsjećamo, na Općim izborima 2022. godine koalicija “NES–Za evropsku BiH” dobila je pet mandata, a mandate su dobili Irfan Durić, Ilda Alibegović, Arnel Isak, Mirza Batalović i Sandi Salkić. Arnel Isak napustio je NES u aprilu 2023. godine.

Tvrdnje čelnih ljudi iz Narodnog evropskog saveza da je ova partija nastala spajanjem A-SDA i NBL-a sugerisale su da su ta dva politička subjekta prestala s radom. Međutim, kako je i potvrđeno iz CIK-a BiH za Istinomjer, A-SDA je nastavila s radom, a iz NES-a smo dobili odgovor da politički subjekt A-SDA ne može biti ugašen prije isteka mandata svih izabranih vijećnika i zastupnika s liste. Za ove navode nije moguće pronaći utemeljenje u zakonima koji tretiraju to pitanje.

Dakle, A-SDA u ovoj godini prima novac iz federalnog budžeta na osnovu članstva u koaliciji s NES-om, ali ne i na osnovu broja osvojenih mandata. Ova činjenica ne ide u prilog navodima iz NES-a da Sandi Salkić obavlja funkciju predsjednika političkog subjekta A-SDA, budući da bi u tom slučaju Stranka demokratske aktivnosti dobila novac i na osnovu broja poslanika u Predstavničkom domu. Navodi iz NES-a BiH da Sandi Salkić nije član NES-a, već predsjednik A-SDA, ne podudaraju se s brojem zastupnika svake stranke navedenim u Programu raspodjele sredstava za političke stranke iz federalnog budžeta za 2023. godinu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!