Neispunjeno

Kaplan: Ne znam šta je ovo, a uz to i ne radi

Salmir Kaplan

Federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan u intervjuu za “Oslobođenje” istakao je da Fondacija za sport ne funkcioniše nikako. Navodeći da je Fondacija u prošloj godini izgubila 250.000 KM, koje su ostale u budžetu, čime je njegov deficit manji za toliki iznos naglašava da je i u ovoj godini Fondacija za sport ponovo predviđena sa 250.000 KM. ‘Fondacija je ušla u budžet sa 250.000 KM, a potrebno je imenovati upravni odbor koji će dalje voditi postupak registracije, otvaranja računa kod banke, raspisivanje javnih poziva i dodjele tih sredstava korisnicima’, rekao je Kaplan.

(Oslobođenje, 22. 1. 2012.)

Komentar:

Salmir Kaplan kao da je zaboravio da je funkcionisanje Fondacije odgovornost njegovog ministarstva, pa je o neuspjehu ove inicijative počeo da govori kao da se radi o nekoj spoljnoj činjenici, koja nema veze sa ministarstvom na čijem se čelu nalazi.

Federalni ministar kulture i sporta je 20. 10. 2011. izjavio: “U narednih 30 dana bit će formiran upravni odbor Fondacije. Do sada su transferi u ovoj oblasti mogli ići samo ka sportu od državnog značaja i nije bilo prostora i mogućnosti za finansiranje mlađih kategorija i talenata.”

Godinu i tri mjeseca kasnije, Kaplan i dalje govori o potrebi formiranja Upravnog odbora Fondacije, no ovog puta to čini maltene iz pozicije nezavisnog posmatrača, istićući pri tome da ona “nikako ne funkcioniše”. Ministarstvo koje Fondaciju za sport finansira iz svoje kase, takođe je nadležno za kontrolu utroška tih sredstava i, još bitnije, rad svojih odjela i jedinica, te je neshvatljivo da ministar na ovakav način “komentariše” nefunkcionisanje institucije koju je sam uspostavio i trebao osposobiti za rad.

Budući da se to nije desilo, ne samo u roku koji je ministar sam postavio još u oktobru 2011. godine, nego ni do današanjeg dana, za ovu “zaboravljenu” fondaciju Salmir Kaplan od Istinomjera dobija neispunjeno obećanje.

Pitajte Istinomjer!