Neistina

Ne postoji “automatsko” knjiženje imovine na FBiH

Analiza portala raskrinkavanje.ba pod nazivom “Lažna uzbuna oko oduzimanja zemljišta i nekretnina u FBiH” bila je povod da ocjenimo (ne)istinitost izjave jednog od predstavnika RS u Ministrstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, vezano za navodno oduzimanje nekretnina pripadnicima srpske nacionalnosti i knjiženje tih nekretnina na Federaciju BiH.

Naime, krajem prošle godine, lančanom reakcijom, mediji u Sbiji i Republici Srpskoj prenijeli su vijest o “oduzimanju srpskog zemljišta” u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dodatno je potpirio neistinite navode medija.

U FBiH poslije šest mjeseci, ako se niko ne javi, oni upisuju na državu i onda se taj neko čija je imovina upisana na državu može žaliti i putem suda i uz plaćanje svih troškova tražiti povrat te imovine i dokazivati vlasništvo.

(Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, 05.12.2017.)

Jovićeve tvrdnje, koje se odnose se na rokove za prijavljivanje imovine, i navodno postupanje nadležnih institucija u slučajevima kada ti rokovi isteknu nisu tačne, jer ukoliko osoba nije na vrijeme saznala da je raspisan poziv za prijavu imovine, istu može prijaviti u roku od godinu dana od trenutka raspisivanja poziva:

Sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini se pozivaju da pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu. Na zahtjev osobe koja tvrdi da može zahtijevati određeno pravo, rok će biti produžen najmanje za 90 narednih dana, kako bi im bilo omogućeno pribavljanje potrebnih dokaza.

Osobe koje nisu bile u mogućnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini, u skladu sa odredbom stava 3. točka 4. članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama.

(Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 06.12.2017.)

Zakon o zemljišnim knjigama FBiH propisuje da se uspostavljanje zemljišnih knjiga, u slučaju da se vlasnik/ca ne prijavi u predviđenom roku, u skladu sa članom 64, Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, vrši na osnovu postojećih dokaza, tjs. nakon službene provjere i istraženog činjeničnog stanja. Dakle, ne postoji sistem automatizma po kojem se nekretnine mogu “upisati na državu”, jer zakon isključuje bilo kakvu mogućnost upisa nekretnine na državu ako u postojećim evidencijama zemljišne knjige i/ili katastra država nije bila upisana kao vlasnik ili posjednik, i ako od strane zemljišno knjižnog referenta koji vrši uspostavu zemljišne knjige nije utvrđena kao vlasnik u skladu s člankom 69. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH.

Nakon spornih izjava oglasila se i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, i u “Obavijesti građanima Bosne i Hercegovine” pojasnila poziv za registraciju nekretnina raspisani u sklopu provođenja Projekta registracije nekretnina, naglašavajući pri tome da se ove aktivnosti provode još od septembra 2013. godine, a sa ciljem usklađivanja podataka između zemljišnih knjiga i katastara.

U cijeloj priči oko uknjižbe nekretnina na teritoriji FBiH aludiralo se i na neregularnosti prilikom oglašavanja, odnosno da se javnost, prilikom usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, obavještava jedino kroz “Službeni glasnik” ili kroz javni oglas u lokalnim novinama “koje su Srbima izbjeglim iz FBiH nedostupne”. Ove indicije, takođe, nisu tačne.

Oglas, osim u elektronskim medijima, obavezno se objavljuje i na oglasnoj ploči nadležnog suda.

Uspostava zemljišne knjige se pokreće objavljivanjem oglasa nadležnog općinskog suda o najavi uspostave zemljišne knjige. Ovaj oglas se, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, objavljuje u Službenom glasniku BiH, Službenim novinama FBiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini. Pored Zakonom propisane objave, dodatno se vrši objava oglasa jedanput dnevno u periodu od sedam dana na radio stanicama BH radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS i RSG, kao i na jednom portalu koji je najčitaniji za područje za koji se objavljuje oglas.

(Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 06.12.2017.)

Za svoje izjave o rokovima za prijavljivanje imovine, i postupanje nadležnih institucija u slučajevima kada ti rokovi isteknu Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, i jedan od aktera izazivanja “lažne uzbune” od Istinomjera dobija ocjenu neistinito.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!