Neistina

Na hitnim sjednicama Doma naroda može biti više tački dnevnog reda

Deveta hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) zakazana je za 16. mart 2022. godine. Delegati/kinje se na sjednici neće očitovati o uvođenju diferencirane stope PDV-a, nego samo o izmjenama Zakona o akcizama, što je obrazložio predsjedavajući ovog doma Dragan Čović.

Screenshot: FENA

Naime, Čović je ustvrdio da se na hitnim sjednicama Doma naroda PSBiH, prema Poslovniku o radu ovog tijela, može naći samo jedna tačka dnevnog reda:

Imate i pet kolega koji su željeli da imamo žurnu sjednicu po jednoj točci dnevnog reda, oni su predložili dvije, ali poslovnički može samo jedna ići.

Dragan Čović, 14.3.2022.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) usvojio je prošle sedmice, između ostalog, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o PDV-u.

Redovna sjednica Doma naroda PSBiH, na kojoj bi se i ovaj dom očitovao o prijedlozima zakona usvojenim u donjem domu, zakazana je za 24. mart. Međutim, delegati u Domu naroda Denis Bećirević, Zlatko Miletić, Mladen Bosić, Munib Jusufović i Asim Sarajlić podnijeli su zahtjev članovima Kolegija ovog doma, kojim predsjedava Dragan Čović, da hitna sjednica Doma naroda bude sazvana u roku od tri dana od dostavljanja zahtjeva, te da se na njoj kao tačke dnevnog reda razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o PDV-u.

Sazivanje hitne sjednice Doma naroda PSBiH definisano je u članu 58. Poslovnika o radu ovog doma, te se u njemu navodi da predsjedavajući sjednicu mora sazvati u roku od tri dana od podošenja zahtjeva za njenim održavanjem:

Izuzetno od odredbi člana 57. ovog Poslovnika, iz opravdanih razloga i na zahtjev najmanje pet delegata ili na zahtjev većine članova Kolegija Doma, predsjedavajući Doma sazvat će sjednicu Doma u roku od tri dana od dana prijema spomenutog zahtjeva. U tom slučaju, dnevni red sjednice može biti predložen na početku njenog održavanja, a materijali podijeljeni na samoj sjednici.

Poslovnik o radu Doma naroda PSBiH, član 58

Međutim, iako je Čović sjednicu sazvao u roku od tri dana, na njenom dnevnom redu našla se, pored redovne tačke “Usvajanje Zapisnika 8. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH”, još samo jedna tačka, i to “Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku”.

Tako se nije udovoljilo zahtjevu pet delegata da se na hitnoj sjednici razmatra i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o PDV-u. Čović je to opravdao obrazloženjem da spomenutim Poslovnikom o radu Doma naroda PSBiH nije dopušteno uvrštavanje više tačaka na dnevni red, iako se u ovom dokumentu nigdje ne spominje takva odredba.

Štaviše, tokom Čovićevog prvog predsjedavanja Domom naroda, u periodu od 28.10.2019. do 27.6.2020, održane su dvije hitne sjednice ovog tijela, te je na obje dnevni rad sadržavao više od jedne tačke.

Na 2. hitnoj sjednici održanoj 20. decembra 2019. godine, na dnevnom redu bile su čak 33 tačke, uključujući Prijedlog budžeta institucija BiH, kao i davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma. Na 3. hitnoj sjednici upriličenoj 15. januara 2020. godine, dnevni red su činile tri tačke.

Shodno činjenici da Poslovnik Doma naroda PSBiH ne ograničava dnevni red hitnih sjednica na samo jednu tačku, što je evidentno i na osnovu prethodnih hitnih sjednica kojima je Dragan Čović predsjedavao, Istinomjer tvrdnju predsjednika HDZ-a BiH ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!