Neistina

Muzur neistinito o broju stipendija za učenike/ce i studente/ice

O projektima koje aktuelna općinska administracija namjerava izvršiti, uključujući i izdvajanja za stipendije učenika/ca i studenata/ica, za TVSA je 7. decembra 2021. godine govorio načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur.

Screenshot: TVSA

Muzur je tom prilikom ustvrdio da je Općina Ilidža za ovu školsku godinu osigurala veći broj stipendija nego prošle:

Mi smo već završili i proces kada su u pitanju stipendije i mi u odnosu na prošlu godinu imamo povećanje nekih između 15 i 20% broja stipendija. Broj stipendija je negdje oko 500 i otprilike je omjer nekih 65% su studenti, a 35% su učenici.

Nermin Muzur, 7.12.2021.

Općinsko vijeće Ilidža je na prijedlog općinskog načelnika, na 8. redovnoj sjednici održanoj 24. novembra 2021. godine, donijelo Odluku o dodjeli stipendija talentovanim učenicima/ama i studentima/cama u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini, prema kojoj je za stipendiju odabrano 446 učenika/ca srednjih škola i redovnih studenata/ica visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.

Osim talentovanih učenika/ca i studenata/ica, Općina tradicionalno izdvaja sredstva i za učenike/ce i studente/ice slabijeg imovinskog stanja, a na 6. sjednici Općinskog vijeća Ilidža, održanoj 30. septembra 2021. godine, usvojen je Plan stipendiranja učenika/ca i studenata/ica slabijeg imovnog stanja za školsku 2021./2022 godinu, prema kojem je za ovu kategoriju izdvojeno ukupno 180 stipendija.

Kada je u pitanju školska/akademska 2020/2021. godina, Općinsko vijeće Ilidža je na prvoj redovnoj sjednici, održanoj 18. februara 2021. godine, na prijedlog općinskog načelnika, donijelo Odluku o stipendiranju 419 talentovanih učenika/ca i studenata/ica. Pored toga, prema Odluci o stipendiranju učenika/ca i studenata/ica slabijeg imovinskog stanja, stipendiju su dobile i 244 osobe koje su zadovoljile ove uslove.

Dakle, suprotno riječima načelnika Muzura, broj stipendija za talentovane učenike/ce i studente/ice u aktuelnoj školskoj/akademskoj godini se nije povećao za 15-20%, nego za 6% (sa 419 na 446).

S druge strane, prošle školske/akademske godine osigurano je 64 više stipendija za učenike/ce i studente/ice slabijeg imovinskog stanja, što bi značilo da je sveukupno ove školske/akademske godine obezbijeđeno 626 stipendija, a prošle 663.

U Nacrtu budžeta Općine Ilidža za 2022. godinu također je planirano manje sredstava za stipendije (468.000 KM) nego u budžetu za 2021. godinu (622.450 KM).

S obzirom na navedeno, tvrdnju Nermina Muzura da Općina Ilidža u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini ima povećanje “između 15 i 20% broja stipendija u odnosu na prošlu godinu” Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!