Ma smijemo se ljubit’, šta nas briga

Nakon što je na 25. online sjednici Skupštine KS usvojen Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo kojom su na navedene pozicije imenovane Almira Kulovac Šetkić i Ajla Šaković, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Mirza Čelik uručio je cvijeće zamjenicama pravobranitelja, a novoizabrane su na neočekivan način primile čestitku i od Suade Pašić iz Službe za skupštinske poslove.

Federalni štab Civilne zaštite i dalje je na snazi ostavio naredbu od 29. marta kojom se propisuje “obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i sl) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području FBiH”.

Podsjećamo, Skupština KS je 10. aprila usvojila hitne dopune Poslovnika Skupštine KS, kako bi ovaj zakonodavni organ upravo usljed pojave pandemije COVID – 19 mogao raditi online i od tada se sjednice održavaju putem interneta. Za one koji ipak odluče prisustvovati sjednici u skupštinskoj sali, trebale da važe gornje Naredbe koje su i dalje na snazi.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!