Neistina

Dodik: Ljepša RS – investicije padaju, porezi rastu

Milorad Dodik

Dodik je tokom susreta u Čikagu naglasio da je administrativni i zakonodavni okvir u RS povoljan za strana ulaganja i razvoj. “RS kontinuirano radi na unapređenju investicione i poslovne klime i stvaranju efektivnog institucionalnog okvira za privlačenje stranih direktnih ulaganja”, kazao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

(Nezavisne novine, 24. 10. 2011.)

Komentar:

Da Dodik u svojoj izjavi definitivno obmanjuje javnost, kako domaću tako i stranu, s obzirom da je izjava data u Čikagu, svjedoče sljedeći podaci:

Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini navodi da su porezna administracija i korupcija među problemima zbog kojih Bosna i Hercegovina nije atraktivna država za strane ulagače.
Priliv direktnih stranih investicija od 65 miliona KM manji je za 19,5 posto u prvom polugođu 2011. u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
(FENA, 19. 10. 2011.)

Povećanje fiskalnog opterećenja poreza na dohodak i doprinosa u Republici Srpskoj, suprotno je praksi drugih zemalja regiona koje su uglavnom bile fokusirane na mjere smanjenja javnih rashoda i/ili povećanja indirektnih poreza. Novo opterećenje će imati brojne negativne efekte na privredu RS, ocjenjuje u dvije nezavisne stručne analize koje naručilo Udruženje ekonomista RS SWOT.
(Capital.ba, 16. 6. 2011.)

Kompletnu analizu iz koje smo prezentirali samo najkonkretniji dio možete pročitati na: http://www.capital.ba/prva-strucna-analiza-posljedica-povecanje-poreza-i-doprinosa-u-rs

Dakle, strane investicije evidentno opadaju, zaduženje raste, a porezi se povećavaju. O “povoljnim okvirima za strana ulaganja i razvoj” nema govora, sudeći prema navedenim podacima.

Zbog navedenog smatramo da je ovakva izjava – u ovako delikatnom trenutku – umjesto priznavanja problema i suočavanja s njim, u najmanju ruku neodgovorna i može imati dugoročne posljedice po građane i građanke, prije svega Republike Srpske, pa onda i cijele BiH.

Pitajte Istinomjer!