Kanton Sarajevo: Pozivi i prekršajni nalozi roditeljima koji odbijaju imunizaciju djece

U posljednje vrijeme često svjedočimo raznim pozivima na imunizaciju i zabrinjavajućim statistikama koje govore da je obuhvat vakcinisane djece u cijeloj BiH, u posljednjih pet godina, u drastičnom padu, te je o tim problemima i njihovim posljedicama Istinomjer već pisao. Zbog sve češćih epidemija zaraznih bolesti, iz Federalne uprave za inspekcijske poslove u martu ove godine najavljeno je da će u Federaciji BiH, u narednom periodu, biti “pojačana akcija” protiv, sve većeg broja, roditelja koji odbijaju vakcinisati svoju djecu.

U periodu od juna do septembra ove godine kantonalna inspekcija poduzela je ranije najavljene aktivnosti, a poziv na razgovor zbog nevakcinisanje djece dobilo je 87 roditelja u Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo, predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, u martu ove godine, održali su sastanak sa kantonalnim inspektorima o temi (ne)vakcinisanje djece, nakon čega je donesen zaključak da se “prije svega mora intenzivno raditi na edukaciji roditelja i staratelja u vezi sa vakcinama” te da će se, kao krajnja mjera, primjenjivati i novčane sankcije. Tada je najavljeno i da će u narednom periodu biti “pojačana akcija” protiv, sve većeg broja roditelja koji odbijaju vakcinisati svoju djecu. 

Inspektori najprije moraju dobiti materijalni dokaz da je roditelj ili staratelj odbio da vakciniše dijete. Nakon toga se roditelj treba izjasniti zbog čega dijete nije vakcinisano i da li za to postoji neki opravdan razlog. Ukoliko ne postoji, onda se može primijeniti i ta krajnja, nepopularna mjera, a to je novčano kažnjavanje.

Šta znači nekome izreći novčanu kaznu? Roditelj tu kaznu može platiti i onda opet reći da neće vakcinisati dijete. I šta smo onda dobili s tim? Smatram da je mnogo važnije da roditelji dobiju kontinuiranu edukaciju i sve potrebne informacije o vakcinama koje dijete treba primiti.

(Nijaz Uzunović, glavni federalni zdravstveni inspektor, 23.03.2018.)

U oba bh. entiteta Zakonima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnicima o imunizaciji propisana je obaveza sistematske imunizacije djece i omladine određenog uzrasta. Obzirom da je zakonima predviđeno i novčano kažnjavanje roditelja koji odbijaju imunizaciju, zdravstveni inspektori Republike Srpske su, od aprila ove godine, počeli intenzivno podnositi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja koji su odbili da vakcinišu svoju djecu, a počev od juna ove godine, praksa pozivanja roditelja na odgovornost zaživjela je i u Kantonu Sarajevo.

Naime, Kantonalni sanitarni inspektori, u saradnji sa domovima zdravlja KS, koji su zdravstvenoj inspekciji dostavili podatke o nevakcinisanoj djeci, sredinom ove godine počeli su roditeljima upućivati pozive da se izjasne zbog čega nisu vakcinisali djecu.

Nakon što je JU DZKS-a izvršio naložene mjere na način i u roku koji su određeni rješenjem, nadležni inspektorat KUIP-a je dobio prve potvrde o nekompletnom vakcinalnom statusu sredinom juna 2018. godine. Do danas je ukupno primljeno 15 potvrda o nekompletnom vakcinalnom statusu djece čiji roditelji odbijaju vakcinaciju, a najveći broj potvrda dostavljen je iz DZ Novi Grad. Na osnovu dobijenih potvrda iz domova zdravlja inspektori su po službenoj dužnosti dostavili pozive roditeljima/starateljima da se izjasne o razlozima nepoštivanja zakonske obaveze vakcinisanja djece, nakon ćega će se poduzeti mjere u skladu sa zakonom. Do sada su se svi pozvani roditelji odazvali pozivu inspektora i izjasnili da odbijaju vakcinaciju djeteta radi bojazni od eventualnih posljedica vakcine.

(Vildane Brdarić, portparol Kantonalne uprava za inspekcijske poslove, 11.07.2018.)

Odgovarajući na pitanje da li najavljene mjere, i upućeni pozivi, daju rezultate, iz Kantonalna uprave za inspekcijske poslove KS odgovoreno je sljedeće:

Pedijatrijska odjeljenja JU Dom Zdravlja KS u periodu od juna do septembra 2018. godine dostavila su na nadležno postupanje sanitarnim inspektorima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS ukupno 87 potvrda o nekompletnom vakcinalnom statusu djece. Inspektori su na osnovu dobijenih prijava uputili pozive roditeljima da se izjasne o razlozima nepoštivanja te zakonske obaveze. Do sada su se pozivu inspektora odazvala 24 roditelja, od kojih je njih pet pristalo da vakciniše dijete, te su dobili dodatni rok za izvršenje ove zakonske obaveze, dok ih je 15 odbilo izvršiti vakcinaciju, te su im izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 1.500 KM.  Četiri roditelja su prolongirala dolazak iz opravdanih razloga, dok su ostalih 63 u postupku službenog izjašnjavanja.

(Vildana Brdarić, glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, 11.09.2018.)

Iako je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u FBiH, koji je stupio na snagu 2005. godine, predviđeno kažnjavanje roditelja koji odbijaju imunizaciju, ova odredba je tek posljednjih mjeseci počela dosljedno da se primjenjuje.

Obzrom da je realizovano najavljeno prikupljanje materijalnih dokaza o roditeljima ili starateljima koji odbijaju da vakcinišu djecu, te da je započelo i izricanje kazni za svjesno nepoštivanje propisa Federalna i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS dobijaju ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će i dalje pratiti da li će se najavljene mjere provoditi, da li će i ostale kantonalne inspekcije slijediti primjer KS, te kako će sve navedeno uticati na broj (ne)vakcinisane djece.

 

(Istinomjer.ba)

Naša stranka odlučna u borbi protiv gradnje na području parka Hastahana

Kada se tokom 2017. godine u javnosti pojavila informacija o mogućoj promjeni namjene parka Hastahana, vijećnici i...

Pregovori u vezi novog saziva Vijeća ministara BiH nisu “konačno završeni”

Još jedna runda pregovora oko uspostave novog saziva Vijeća ministara BiH na kojoj su učestvovali lideri SDA, HDZ-a BiH i SNSD-a održana je u Sarajevu, 17.04.2019. godine. Uoči samih razgovora...


Koji su “glavni vanjskopolitički ciljevi” BiH?

Pored članstva BiH u Evropsku uniju (EU) i regionalne saradnje koje je kao “dva glavna vanjskopolitička cilja” naveo Crnadak, postoje i drugi vanjskopolitički ciljevi također označeni kao...