Neistina

Kanton Sarajevo je jedini osnivač TVSA

Tužilaštvo Kantona Sarajevo zaprimilo je anonimnu prijavu protiv gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić i predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića jer je, kako je navedeno, sa Televizijom Sarajevo ugovoren prenos sjednica Gradskog vijeća vrijedan 25 hiljada KM. Potom je formiran predmet u navedenoj pravosudnoj instituciji, te je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS izuzelo dokumentaciju iz Gradske uprave. U medijskim istupima za Raport (.ba) o svemu se očitovao i dopredsjedavajući Gradskog vijeća Sarajevo Dragan Stevanović.

Foto: Gradsko vijeće Sarajevo

Radi se o anonimnoj prijavi zbog odluke da TVSA prenosi sjednice Gradskoj vijeća. Neko je u prijavi napisao da je sporno što nije bio javni poziv.

Dragan Stevanović, 21.09.2021.

Stevanović je potom objasnio i ulogu TVSA u cijelom ovom procesu.

TVSA je osnovao i Grad zajedno sa Općinama i Pravobranilaštvo je dalo pozitivno mišljenje i to je zakonski sve uredu.

Dragan Stevanović, 21.09.2021.

Prema registru poslovnih subjekata u BiH, osnivač Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo je Kanton Sarajevo.

Prema podacima sa Vlade i Skupštine KS, ovo javno preduzeće u ingerenciji je Ministarstva pravde i uprave ovog kantona. Sekretar ovog ministarstva KS Indira Šulović za Istinomjer je pojasnila da je TVSA kao javno preduzeće u nadležnosti navedenog resora od 2001. godine.

“Ovom prilikom Vas obavještavamo, da je JP TV Kantona Sarajevo, od momenta osnivanja do danas, javno preduzeće koje je osnovao Kanton Sarajevo. Odlukom o usklađivanju statusa JP “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine usklađen je osnivački akt, oblik, firma i način upravljanja ovog preduzeća sa zakonom. Takođe, je utvrđena visina osnovnog kapitala, usklađena djelatnost Preduzeća u unutrašnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH, kao i upis prava objavljivanja vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa Zakonom.

Indira Šulović, 23.9.2021.

Kako je navedeno na službenim stranicama TVSA u povodu 22. rođendana ovog medija 29. juna 2020. godine, “JP Televizija Kantona Sarajevo osnovana je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo 1998. godine”.

Što se tiče Grada Sarajevo, krajem novembra 2009. godine pokrenut je proces transformacije Nezavisne radio-televizije Studio 99 u Gradsku-radioteleviziju, ali je 1. aprila 2010. godine tadašnji saziv Gradskog vijeća stavilo van snage odluku o preuzimanju navedenog medija nakon što je isti preuzela katarska mreža Al-Jazeera koja je Gradu isplatila dotadašnja ulaganja u navedeni medij.

S obzirom na to da je Kanton Sarajevo jedini osnivač TVSA od 1998. godine, što je našem portalu potvrđeno u Ministarstvu pravde i uprave KS, Istinomjer će tvrdnju dopredsjedavajućeg Gradskog vijeća Dragana Stevanovića da je TVSA osnovao Grad Sarajevo zajedno s općinama, ocijeniti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!