Analize

Još jedan izborni proces bez usvojenih preporuka i uz ponavljanje nepravilnosti

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH raspisala Loklane izbore 2020. godine, Bosna i Hercegovina ušla je u još jedan izbornih proces a da prethodno, prije svih Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, nije usvojila ni jednu preporuku iz niza ranije objavljenih izvještaja koje je u skladu sa mandatom OSCE-a izradio i objavio Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

S tim u vezi, a kako se navodi u posljednjem Završnom izvještaju Izborne posmatračke misije OSCE/ODIHR za Opšte izbore 2018. godine, preporuke su “ponuđene sa ciljem daljeg unapređenja provođenja izbora u BiH i podrške nastojanjima da se oni u potpunosti usklade sa obavezama država članica OSCE-a, kao i sa drugim međunarodnim obavezama i standardima demokratskih izbora, te da ove preporuke trebaju biti shvaćene u kombinaciji sa ranijim preporukama ODIHR-a koje još uvijek nisu provedene.”

U kontekstu poboljšanja uslova za provođenje lokalnih izbora, treba podjsetiti na preporuke koje se odnose na izbornu administraciju, registraciju birača, registraciju kandidata i kampanja, finansiranje kampanjem medije te proces prigovora i žalbi.

Da se i tokom ovog izbornog procesa ponavljaju nepravilnosti zabilježene i ranije, svjedoče i rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini (TI BiH) objavljenog 13. 10. 2020. godine, a koji je sprovoden u sklopu projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ u saradnji sa partnerskim organizacijama Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centrom za razvoj medija i analize (CRMA). Finansijsku podršku za projekat omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Rezultati dvomjesečnog monitoringa predizbornih aktivnosti u 68 lokalnih zajednica u BiH pokazju da je tokom navedenog perioda zabilježeno preko 1400 primjera zloupotrebe javnih resursa za izbornu kampanju, te je zbog svega upućeno 69 prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH “koje se u najvećoj mjeri odnose na zabranjeno oglašavanje van perioda izborne kampanje, ali i druge slučajeve zloupotreba javnih resursa za izbornu promociju.

Zabilježeno je i 16 primjera plaćenog oglašavanja javnih preduzeća i institucija kojima se promovišu kandidati na lokalnim izborima, a posebno se ističu slučajevi u Bijeljini, Visokom, Banjaluci i Banovićima gdje se kroz javne kampanje plaćene budžetskim novcem vršila direktna promocija aktuelnih gradonačelnika i načelnika koji su se ponovo kandidovali na lokalnim izborima. Prije službenog početka izborne kampanje zabilježeno je i 78 većih stranačkih skupova koji su po svom karakteru bili predizborni. Na jednom od njih u Doboju, po vlastitom priznanju predsjednik GO SNSD-a dijelio je novac penzionerima, studentima i mladim bračnim parovima, a slučaj je prijavljen CIK-u zbog kršenja izbornog zakona. Posmatrači TI BiH ispratili su 572 javna događaja od kojih se 127 odnosilo na otvaranje infrastrukturnih objekata, a na čak 65% događaja prisutnima su se obraćali kandidati na lokalnim izborima što jasno pokazuje njihovu stvarnu svrhu. Pored toga 74 posmatrača TI BiH zabilježili su i još 1.431 primjer gdje su javni resursi korišteni za izbornu promociju stranaka i kandidata i dobijanje podrške birača.

Transparency International u Bosni i Hercegovini, 13. oktobar 2020.

Slične nalaze objavljene 1. 10. 2020. godine utvrdila je i Koalicija “Pod lupom” koja je u periodu prije zvaničnog početka izborne kampanje za Lokalne izbore 2020. godine zabilježila 238 izbornih nepravilnosti gdje su prednjačile zabranjene kampanje i zloupotreba javnih resursa.

Zabilježeno je između ostalog i “19 slučajeva pristrasnog medijskog izvještavanja, 13 slučajeva pritiska na medije ili NVO-e, te po 11 slučajeva zloupotrebe ličnih podataka u svrhu glasanja putem pošte i raspirivanja etničke, vjerske ili rasne netrpeljivosti.”

Kako su iz Koalicije “Pod lupom” naveli, posebno zabrinjava 10 zabilježenih slučajeva pritiska na birače i kupovine glasova.

Ostali slučajevi zabilježenih izbornih nepravilnosti odnose se na: neažurnost biračkog spiska u 8 opština, 5 slučajeva nezakonite trgovine biračkim mjestima u biračkim odborima, veće prijave ili odjave birača u 2 opštine, te 24 slučaja drugih vrsta nepravilnosti.

Koalicija “Pod lupom”, 1. oktobar 2020.

Upravo na osnovu prijava Transparency Internationala u BiH, Centralna izborna komisija BiH novčano je kaznila niz političkih subjekta zbog plaćenog oglašavanja prije zvaničnog početka izborne kampanje, a o neistinitim tvrdnjama da se “putem dušebrižnika iz sektora nevladinih organizacija gotovo svaki dan podnose prijave protiv aktivista i funkcionera SNSD-a, dok se na drugoj strani sve toleriše” Istinomjer je već imao priliku pisati.

Nažalost, činjenica je da i ovaj izborni proces protiče bez usvojenih izmjena Izbornog zakona BiH koje bi u skladu sa preporukama relevantnih organizacija približile izbornu legislativu BiH najvećim demokratskim standardima.

Osim toga, a ponovo koristeći neefikasnost sistema te nedostatke u Izbornom zakonu BiH, politički subjekti u BiH ne doprinose tome da ovi izbori prođu u demokratskoj atmosferi koja bi povratila poljuljano povjerenje javnosti u našoj zemlji kad je izborni proces u pitanju.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!