Neistina

Jedan član Predsjedništva BiH nije vrhovni komandant Oružanih snaga BiH

Zakona o odbrani BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH jasno kažu da Ministarstvo odbrane BiH nije, kako Dodik kaže, nadležno njemu, niti da je jedan član Predsjedništva BiH vrhovni komandant.

Rasprava koja se u javnosti vodi nakon što je 12. maja ove godine predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik u svom govoru na centralnoj svečanosti obilježavanja Dana Trećeg pješadijskog (RS) puka Oružanih snaga BiH, zatražio od komandanta tog puka da na sljedećem obilježavanju obuku uniforme bivše Vojske RS, ne jenjava.

Ovoga puta u kontekstu komandne odgovornosti i nadležnosti, nova izjava Dodika privukla je pažnju javnosti:

Što će meni saglasnost Ministarstva odbrane? Ja sam njima nadležan, nisu oni meni. Ja sam taj koji je vrhovni komandant, nisu oni.

Milorad Dodik, 16.05.2019.

Da Ministarstvo odbrane BiH nije, kako Dodik kaže, nadležno njemu, niti da je jedan član Predsjedništva BiH vrhovni komandant već Predsjedništvo BiH kao organ u cjelini, jasno je iz Zakona o odbrani BiH i Poslovnika o radu Predsjedništva BiH.

Tako Zakon o odbrani BiH donesen na osnovu člana III. 5. a) i IV.4. a) Ustava Bosne i Hercegovine u članu 8. (Komandovanje i kontrola) prije svega naglašava:

(1) Bosna i Hercegovina vrši komandovanje i kontrolu nad Oružanim snagama.

(2) Lanac komandovanja i kontrole nad Oružanim snagama poinje od Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) do ministra odbrane Bosne i Hercegovine, zatim preko načelnika Zajednikog štaba Oružanih snaga , komandanata Operativne komande Oružanih snaga i Komande za podršku Oružanih snaga do komandanata podređenih komandi i jedinica.

Zakon o odbrani BiH

U članu 11. (Komanda i kontrola) istog Zakona kaže se da “Predsjedništvo BiH, djelujući prema konsenzusu, ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama BiH”, dok u članu 12. (Nadležnosti Predsjedništva) Zakon o odbrani BiH još jednom potvrđuje da “Predsjedništvo BiH donosi odluke konsenzusom”.

Pored navedenog, i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH, donesen na osnovu člana V 2 (a) Ustava Bosne i Hercegovine, također u članu 1. (Opšte odredbe) jasno kaže:

Predsjedništvo vrši vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama BiH u skladu sa Ustavom BiH i zakonima. Odluke o ovim pitanjima Predsjedništvo donosi konsenzusom.

Poslovnik o radu Predsjedništva BiH

Na kraju, podsjećamo i na nedavnu izjavu načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, generala Senada Mašovića:

Ovdje je vrlo bitno razumjeti par činjenica. Kao prvo, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je vrhovna komanda i isključivo donosi odluke kad je u pitanju upotreba Oružanih snaga – konsenzusom. Ne postoji mogućnost izuzev procedure kršenja zakona i urušavanja sistema lanca komandovanja i kontrole, da pojedinačno bilo koji član Predsjedništva Bosne i Hercegovine izdaje bilo kakva naređenja Oružanim snaga. Nama u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, vrhovna komanda je Predsjedništvo, ne pojedinačno članovi.

Senad Mašović, 15.05.2019.

Obzirom da je iz Zakona o odbrani BiH i Poslovnika o radu Predsjedništva BiH jasno da jedan član Predsjedništva BiH sam nema nadležnost nad Ministarstvom odbrane BiH, niti da je kao takav vrhovni komandant Oružanih snaga BiH, u tom smislu Istinomjer izjavu Milorada Dodika ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!