Analize

Izrada Strategije za mlade u FBiH i dalje na čekanju

Zastupnici/ce u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH) podržali su u junu ove godine inicijativu Senaida Begića iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) da se u Federaciji BiH konačno donese Strategija za mlade. Međutim, od tada do danas nije bilo nikakvih pomaka kada je upitanju izrada i usvajanje ovog važnog dokumenta.

Podsjećamo, na Trećoj redovnoj sjednici PD PFBiH održanoj 24. juna tekuće godine zastupnici su se, između ostalog, izjašnjavali i o ranije podnesenoj inicijativi zastupnika Senaida Begića da se donese Strategija za mlade 2021 – 2025. U prvom krugu izjašnjavanja inicijativa nije dobila potrebnu većinu glasova, ali je u drugom krugu na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja zastupnika prozivkom, a što su zahtijevali zastupnici/ce SDP BiH, inicijativa dobila većinsku podršku.

Komentirajući ovu temu Begić je nedavno pojasnio koji su to naredni koraci koje bi trebala načiniti Vlada FBiH i Parlament FBiH.

Sama problematika mladih i sadržaj inicijative nalaže Predstavničkom domu i Vladi FBiH da u što kraćem roku i u saradnji sa nevladinim i vladinim tijelima uradi analizu stanja potreba i položaja mladih u FBiH i da se na osnovu te analize, pristupi kreiranju strategije mladih koju bi usvojio Parlament FBiH. Svjesni smo činjenice da mladi odlaze iz BiH te je potreban hitan sistemski, sveobuhvatan i multisektorski pristup rješavanja ovog problema.

Senaid Begić, 06.11.2019.

Kroz ovakvu inicijativu “federalna Vlada obavezuje se da pronađe sredstva za izradu analize potreba i položaja mladih i strategije”, naglasio je Begić.

Od juna ove godine, kada je podržana inicijativa za donošenje Strategije za mlade 2021 – 2025. održana je ukupno 21 sjednica Vlade FBiH i 8 sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Međutim, pitanje izrade Strategije za mlade još uvijek se nije razmatralo.

Institucije zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH i ranijih godina pravile su propuste kada je u upitanju bila Strategija za mlade. Podsjećamo, shodno važećem Zakonu o mladima FBiH, Vlada Federacije započela je proces izrade Strategije za mlade 2013. godine.

Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije.

Zakon o mladima FBiH

Procesom izrade ove strategije koordiniralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta koje je te iste godine uradilo Analizu stanja i potreba mladih Federacije BiH na osnovu kojeg je započet proces izrade strategije. Tadašnji premijer Vlade FBiH, Nermin Nikšić donio je Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu strategije, ali cijeli ovaj proces ostao je “mrtvo slovo na papiru”, obzirom da nikada nije došlo do realizovanja i usvajanja.

Kada je upitanju drugi bh. entitet, Republika Srpska je 2016. godine usvojila Omladinsku politiku za period od 2016. do 2020. godine.

Begić je nedavno rekao i da će se “možda inicirati i tematska sjednica, jer ovakva tema to i zaslužuje”.

Trebalo bi dati odgovore zašto se došlo do ovakvog stanja i koje su preventivne mjere da se to smanji, da bi se odlasci mladih reducirali kako bi se perspektive otvorile i strategija bi dala odgovore na pitanja.

Senaid Begić, 06.09.11.2019.

Aldin Alić, predstavnik Instituta za razvoj mladih “Kult” koje je rješenjem Vlade FBiH imenovano “za pružanje podrške u procesu izrade Strategije prema mladima FBiH”, podsjetio je da naša država “nema ni statističke podatke o odlascima mladih”.

Mi smo u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH potpisali sporazum i krenuli u istraživanje i analizu potreba mladih. Neformiranje vlasti na federalnom i državnom nivou dovoljno govori o nezainteresiranosti trenutnih vladajućih stranaka za mlade. Imamo pozitivnih primjera s kantonalnih nivoa, a Institut upravo sada radi strategije na lokalnim nivoima.

Aldin Alić, Instituta za razvoj mladih “Kult”, 06.09.11.2019.

Ostaje da se vidi da li će se Strategija za mlade uskoro naći na dnevnom redu neke od tematskih sjednica Vlade i Parlamenta FBiH. Ako je suditi prema tome kako je prošla sjednica na kojoj se razmatrala Strategija za zapošljavanje mladih u FBiH, nema mnogo prostora za optimizam. Podsjećamo, na sjednici Predstavničkog doma PFBiH, koja je održana 09. oktobra ove godine, Strategija zapošljavanja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2018 – 2021. godina, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Federacije BiH, nije dobila potrebnu podršku federalnih parlamentaraca. Mnogobrojne otežavajuće okolnosti, u prvom redu nezaposlenost, koje su razlog odlaska mladih ljudi iz svih djelova BiH nisu bile dovoljan razlog da nadležni, ni nakon devet godina od donošenja Zakona o mladima FBiH pristupe pronalasku sistemskih rješenja i usvajanju gore pomenutih strategija.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!