Analize

I ove izbore karakteriše neodgovorno i nepropisno plakatiranje

Uprkos pozivu političkim subjektim “da se uzdrže od nepropisnog postavljanja plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa slikama kandidata, predizbornim sloganima i porukama” ni ove izborne godine nije izostalo neodgovorno ponašanje stranaka i kandidata_kinja koji su svoje plakate i letke postavljali na za to nepredviđena mjesta”.

Fotografija preuzeta sa portala Klix.ba – Izborna kampanja 2018.godine

Građani_ke su već godinama svjedoci neodgovornog ponašanja stranaka i kandidata_kinja koji su svoje plakate i letke postavljali na za to nepredviđena mjesta, pa su tako političke stranke tokom izborne kampanje za prethodne Lokalne izbore 2016. godine “u septembru i oktobru zloupotrijebile 685 lokacija u sarajevskim općinama za reklamiranje svojih kandidata”.

Inspektori su utvrdili da su Stranka demokratske akcije (SDA) i Socijaldemokratska partija (SDP) BiH najčešće uzurpirale javne prostore. Prva je to učinila na 171, a druga na 151 lokaciji. Slijede Demokratska fronta (DF) sa 85 plakatiranja i Savez za bolju budućnost (SBB) sa 76 plakatiranja na nedozvoljenim lokacijama. Na listi stranaka koji su dobile opomene zbog nelegalnog plakatiranja nalaze se i BPS, Stranka za BiH, SDU, Građanski savez, Prva stranka, Prva nezavisna lista, LDS, BOSS, Savez za Stari Grad. (…) Stranke su najčešće uzurpirale javne prostore na područjima općina Stari Grad, Novi Grad, Ilidža, te Novo Sarajevo.

Radio Kameleon, 18. novembar 2016.

I tokom izborne kampanje za Opće izbore održane 2018. godine situacija je bila slična, a kako je tada prenio Radio Sarajevo “veliki broj nelegalno postavljenih plakata nalazio se na električnim stubovima, stablima, fasadama, napuštenim zgradama, te svakom prostoru za koje političke stranke pretpostavljaju da bi bile najbolje da sa njih pošalju poruke”.

Ni ove godine ništa se nije promijenilo čemu svjedoče brojne fotografije plakata i letaka koje su stranke i njihovi kandidati_kinje postavljali na nepropisan način na za to nepredviđenim mjestima – od autobuskih stajališta, stubova, grana drveća pa čak i do bacanja letaka iz aviona.

Podsjećamo da i Izborni zakon BiH u poglavlju 7 koje reguliše pravila ponašanja u izbornoj kampanji u članu 7.2, stav 3 navodi u kojim slučajevima i na kojim mjestima je zabranjeno postavljanje oglasa, plakata ili postera stranaka i kandidata_kinja.

Nadležni organi neće dozvoliti političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

Izborni zakon BiH

U stavu 2, člana 7.2 navodi se i da je “zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata”.

S tim u vezi, članom 19.9, stav 1, utvrđeno je da će se “novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniti politički subjekt za povredu”, ako:

  • uklanja, prekriva,oštećuje ili mijenja štampane oglase, plakate,postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata (član 7.2 stav (2));
  • postavlja oglase, plakate, postere, odnosno piše svoje ime ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, u ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, te na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plaketiranje i oglašavanje (član 7.2 stav (3));

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS) pozvala je 14. oktobra 2020. godine “sve političke subjekte da se uzdrže od nepropisnog postavljanja plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa slikama kandidata, predizbornim sloganima i porukama”.

Učesnike lokalnih izbora istovremeno pozivamo da spriječe devastaciju javnih prostora i površina ispisivanjem grafita i natpisa, te prljanje javnih površina rasipanjem, bacanjem ili uništavanjem promotivnog materijala. Naročito ističemo stroge zakonske zabrane plakatiranja na stubovima javne rasvjete i kontaktnoj mreži, stajalištima javnog prijevoza, te zabranu postavljanja reklamnih panoa i lijepljenja plakata na stablima, parkovskoj opremi i objektima.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, 14. oktobar 2020.

Kompletan Poziv političkim subjektima na dosljednu primjenu zakona tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2020.godine možete pročitati OVDJE.

Da kandidati_kinje i stranke nisu ispoštovali pomenuta pravila govore brojni primjeri, kako iz Sarajeva, tako i drugih bh. gradova.

Tako su na Facebook stranici Prljavi grad Sarajevo objavljene fotografije nepropisno postavljenih plakata kandidata Građanskog saveza BiH za Općinsko vijeće Novo Sarajevo na području ove općine.

Ista situacija je kada je u pitanju kandidat Saveza za bolju budućnost (SBB) za Općinsko vijeće Centar.

Iako je KUIP KS pozvala učesnike predstojećih izbora na odgovorno ponašanje i istakla “stroge zakonske zabrane plakatiranja stajalištima javnog prijevoza” mnogi su se oglušili na ove naredbe čemu svjedoče fotografije iz sarajevskog naselja Dobrinja na kojim je moguće uočiti da su Naša stranka i SDA plakate postavile na stajalištima javnog prijevoza.

Preuzeto sa Facebooka stranice Naša stranka Novi Grad

Istinomjer je plakate kandidata_kinja SDA, SBB, SDP BiH, SPU BiH i Narod i pravda opazio i u drugim naseljima Kantona Sarajevo.

I na Facebook stranici CAT- Citizens Against Terrorism 11. novembra 2020. godine objavljen je niz fotografija nepropisno postavljenih plakata NiP-a, DF-GS, Platforme za progres, Nezavisnog bloka, Zeničke inicijative Kasumović Fuad, SBB, SDP BiH, A-SDA, kao i NBL-a.

Neuobičajena situacija desila se 7. novembra 2020. godine u Zenici kada je stranka Socijaldemokrata BiH bacale letke iz aviona, najavljujući pomenutu aktivnosti objavom na zvaničnoj Facebook stranici porukom “Neodlučni ste? Prava rješenja nam nekad doslovce padaju s neba.”

Iako je na letcima navedeno da su “biorazgradivi”, nakon ove aktivnosti moglo se uočiti da je “veliki dio letaka završio je na zgradama, ulicama, zelenim parkovima što je stvorilo veoma ružnu sliku zaprljanog grada o čemu svjedoče i fotografije koje su načinili slučajni prolaznici” prenosi portal Klix.ba.

Preuzeto sa portala Klix.ba

Na nepropisan način plakate je postavila i Stranka demokratske akcije (SDA) Lukavac, a plakati kandidata za Općinsko vijeće tom prilikom postavljeni su na grane stabla.

Preuzeto sa Facebook profila Benko Bensad

I ove izborne godine svjedoci smo niza primjera nepropisno postavljenih plakata stranaka i kandidata_kinja koji će se na predstojećim izborima boriti za načelničke/gradonačelničke funkcije, kao i funkcije vijećnika_ica u općinskim i gradskim vijećima. Osim što se plakati postavljaju na nepredviđena mjesta, građani često negoduju i zbog neprimjernog ponašaja učesnika izbora koji prilikom ostavljanja letaka i promotivnih materijala svojih stranaka ostavljaju nered u haustorima, a nisu rijetke ni situacije gdje se materijali protivničkih stranaka bacaju ili uništavaju.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!