Neispunjeno

Sredstva za održavanje Lokalnih izbora 2020. godine nisu obezbijeđena u maju

Nakon sastanka koji je održan 20. 5. 2020. godine, a na kome su prisustvovali američki ambasador u BiH, Eric Nelson, šef Delegacije EU U BiH, Johann Sattler te predsjednici SDA i HDZ-a BiH, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, lider SDA je rekao da će potrebna novčana sredstva za Lokalne izbore 2020. godine biti obezbijeđena do kraja maja 2020. godine.

S tim u vezi, Izetbegović je izjavio da, kada je riječ o izborima, misli da će se oni održati u novembru te dodao da će do kraja maja 2020. godine finansijska sredstva za Lokalne izbore 2020. godine biti obezbijeđena:

Mislim da to treba uraditi, da ćemo imati budžet do kraja mjeseca i da ćemo imati sredstva za izborni proces i da ćemo imati u novembru lokalne izbore.

Bakir Izetbegović, 20. maj 2020.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) je na 21. sjednici održanoj 7. 5. 2020. godine donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine koji su se trebali održati u nedjelju, 04. oktobra.

Na sjednici održanoj 20. 5. 2020. godine CIK je još jednom podsjetio da 22. 5. 2020. godine, “ističe rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije morale postupiti po odredbama iz člana 1.2a Izbornog zakona BiH, kojim je propisano da se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za obezbijeđenje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH”.

Nakon isteka navedenog roka Centralna izborna komisija BiH će pristupiti usvajanju Uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti koje će biti prilagođeno odredbama člana 14.2 Izbornog zakona BiH. Centralna izborna komisija BiH rješavanje problema finansiranja izbora prepušta Vijeću ministara BiH i apelira da postupi po zahtjevu CIK BiH od 18. 5. 2020. godine za donošenje posebne odluke radi rješavanja problema finansiranja Lokalnih izbora 2020. godine.

Centralna izborna komisija BiH, 20. maj 2020.

Nakon toga, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 25. sjednici održanoj 23. 5. 2020. godine donijela Odluku o odgađanju održavanja Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine na osnovu koje bi se izbori trebali održati u nedjelju, 15. novembra 2020. godine.

Podsjećamo da je 07. maja, kada je Centralna izborna komisija BiH raspisala Lokalne izbore 2020. godine, počeo teći zakonski rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije morale obezbijediti sredstva za provedbu izbora u skladu sa odredbama člana 1.2a Izbornog zakona BiH. S obzirom da je navedeni rok istekao, a da novčana sredstva nisu obezbijeđena, Centralna izborna komisija BiH je primjenila odredbe člana 14.2 Izbornog zakona BiH.

Centralna izborna komisija BiH, 23. maj 2020.

I pored Izetbegovićeve najave, do kraja maja tekuće godine nadležne institucije u Bosni i Hercegovini nisu obezbijedile finansijska sredstva za provedbu izbora.

S tim u vezi, Istinomjer obećanje Bakira Izetbegovića ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!