Neistina

Hasanović neistinito o stanovništvu u općini Vogošća

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović (SDA) gostovao je 13.12.2023. godine u programu TVSA. Tom prilikom govorio je o aktuelnim projektima u ovoj općini, pri čemu je iznio neistinitu tvrdnju u pogledu statističkih podataka o stanovništvu.

Screenshot: TVSA

Hasanović je ustvrdio da u Vogošći živi 34.800 stanovnika te da ova općina bilježi najveći prirast kada je u pitanju Kanton Sarajevo:

Negdje se statistički vodimo na 34.800 stanovnika, ali činjenica je da jako dosta više stanovnika stanuje u općini Vogošća. Po zadnjim statističkim podacima smo općina koja bilježi stalni prirast stanovništva, čak najveći kada je u pitanju Kanton Sarajevo.

Migdad Hasanović, 13.12.2023.

Sredinom 2023. godine u Vogošći je živjelo 29.498 stanovnika/ca, govore posljednji podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku iz posljednjeg godišnjeg statističkog biltena, Općina Vogošća imala je pozitivan prirodni priraštaj (razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba u godini posmatranja), i on je iznosio 66. Pored toga, stopa prirodnog priraštaja u 2022. godini bila je 2,3.

Međutim, suprotno tvrdnji načelnika Hasanovića, Općina Vogošća nema najveći prirodni priraštaj kada je u pitanju Kanton Sarajevo.

Pozitivan prirodni priraštaj imaju i općine Ilijaš (67) i Ilidža (48). Stopa prirodnog priraštaja u općini Ilijaš sredinom 2022. godine iznosila je 3,2, a u općini Ilidža 0,7.

Također, uporedit ćemo i migracijski saldo i stopu neto migracija općina u Kantonu Sarajevo. Saldo migracija u općini Vogošća u 2022. godini bio je 204, dok je stopa neto migracija iznosila 7,0.

Pozitivan migracijski saldo u 2022. godini zabilježen je u općinama Trnovo (90), Novi Grad (461), Ilijaš (73), Ilidža (574) i Hadžići (14). Veća stopa neto migracija u odnosu na općinu Vogošća zabilježena je u općinama Trnovo (52,4) i Ilidža (8,1).

S obzirom na to da je broj stanovnika/ca općine Vogošća, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, manji od broja koji je naveo Migdad Hasanović te budući da u ovoj općini nije zabilježen najveći prirodni priraštaj stanovništva u KS, Istinomjer tvrdnju načelnika Vogošće ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Napomena 19.12.2023:

Nakon što je 13.12.2023. godine Istinomjer objavio članak u kojem su tvrdnje načelnika Vogošće o broju stanovnika Općine Vogošća i prirodnom priraštaju ocijenjene neistinitim, redakcija Istinomjera zaprimila je 14.12.2023. godine demantij iz Kabineta načelnika Općine Vogošća. U demantiju se navodi da je načelnik rekao da u Vogošći živi 34.800 stanovnika na osnovu informacije koja je Općini dostavljena iz Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). Prema tim podacima, u Vogošći je na dan 11.1.2023. bilo 34.622 lica s aktivnim prebivalištem te 87 lica s aktivnim boravištem.

Demantij iz Kabineta načelnika Općine Vogošća, prenosimo u cijelosti i bez korekcija.

Poštovani,

Molimo Vas da u vašem mediju objavite informaciju sljedeće sadržine:

Naslov: Demanti Istinomjera

Portal Istinomjer 13.12.2023.godine iznio je tvrdnju da vogošćanski općinski načelnik Migdad Hasanović u javnost iznosi netačne tvrdnje kada je u pitanju broj stanovnika općine Vogošća. Naime, gostujući u programu Televizije Sarajevo, načelnik Hasanović je, u svojoj izjavi baratao brojkom od 34.800 stanovnika Vogošće.

Portal Istnomjer se, međutim, pozvao na podatke Federalnog zavoda za statistiku gdje se navodi da je sredinom 2023. godine u Vogošći živjelo 29.498 stanovnika. Podaci sa kojima je operisao Federalni zavod za statistiku uvijek su nam se činili u neskladu sa stvarnim stanjem na terenu pa smo početkom 2023.godine zatražili zvaničan podatak od Agencije za identifikacijske/identifikacione isprave/dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Oni su nam odgovorili 13.01.2023.godine dopisom broj UP-15-06/3-07-9-89-3/2023.

U njihovom odgovoru je navedeno da broj lica sa aktivnim prebivalištem na području Općine Vogošća iznosi 34.622, te broj lica sa aktivnim boravištem na području Općine Vogošća iznosi 87. Na naš upit od 14.12.2023.godine koliko trenutno ima stanovnika u Vogošći dobili smo odgovor da ih ukupno ima 35.096.

Naravno, kada krećete od drugačije premise i u svim daljim izvođenjima statističkih parametara dolazite do drugačijih rezultata. Stoga smatramo besmislenom daljnju polemiku oko toga koja državna institucija je u pravu. Važnije je da svakodnevno radimo na podizanju kvaliteta života za sve te građane Vogošće.

OPĆINA VOGOSCA
KABINET NACELNIKA

Podsjećamo da je Istinomjer u članku objavljenom 13.12.2023. godine analizu tvrdnje načelnika Vogošće izvršio konsultujući javno dostupne podatke o broju stanovnika, tj. one podatke koje objavljuje Federalni zavod za statistiku. S druge strane, podaci o prebivalištima i boravištima po općinama, koje objavljuje IDDEEA, nisu javno dostupni.

Kako su za Istinomjer pojasnili iz IDDEEA-e, pojam “aktivno prebivalište” odnosi se na lica za koje je nadležni organ evidentirao činjenicu stalnog boravka, tj. na lica čije prebivalište nije poništeno i nije odjavljeno. S druge strane, “aktivno boravište” odnosi se na lica s privremenim aktivnim i važećim prebivalištem, tj. boravištem. Jedno lice ne može u istoj općini imati prijavljeno i prebivalište i boravište, a boravište ne može biti duže od godinu.

Istinomjer se obratio Federalnom zavodu za statistiku i Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) za pojašnjenje podataka. Zatražili smo da nam objasne kako je moguća razlika od preko 5.000 u podacima ove dvije institucije kada je riječ o broju stanovnika i da li se podaci o broju registrovanih prebivališta kojima raspolaže IDDEEA mogu smatrati relevantnim kada je riječ o procjeni broja stanovništva.

Iz Federalnog zavoda za statistiku (FZS) za Istinomjer su rekli da je u popisu 2013. godine, prema čijim je podacima Vogošća tada imala ukupno 26.343 stanovnika, prvi put primijenjen koncept “uobičajenog stanovništva” za utvrđivanje ukupnog broja stanovništva. Pojasnili su nam da se po ovom konceptu osoba smatra stanovnikom onog mjesta/općine u kojem provodi najveći dio svog vremena, odnosno dnevno/noćni odmor, nezavisno od toga gdje ima prijavljeno prebivalište. Dodaju da su time u ukupno stanovništvo jedne općine uključene osobe koje su u tom mjestu živjele neprekidno najmanje godinu prije momenta popisa te osobe koje su u tom momentu živjele kraće od godinu s namjerom da u tom mjestu ostanu najmanje godinu.

Ističu da Federalni zavod za statistiku godišnje objavljuje procijenjeni broj stanovnika po općinama sa stanjem sredina godine na bazi rezultata popisa 2013, a pri izradi procjena koriste se popis stanovništva 2013, statistika rođenih, statistika umrlih te statistika migracija stanovništva.

Dodaju da je osnov za izračun procjena broja stanovnika za tekuću godinu procijenjeni broj stanovnika za prethodnu godinu. Pored toga, kažu nam da se podaci o migracijama stanovništva temelje na bazi podataka koja je preuzeta od IDDEEA-e na osnovu evidencija o promjeni prebivališta/boravišta građana.

Za Istinomjer iz FZS-a kažu da, prema njihovim saznanjima, IDDEEA u svojim evidencijama ima i ono stanovništvo koje ima prijavljeno prebivalište/boravište, a koje je iz mjesta prebivališta/boravišta odsutno jednu, dvije, tri ili čak više godine, jer nije provedena odjava prebivališta. Naglašavaju da broj stanovnika u Vogošći može biti veći od procijenjenog broja stanovnika koje Federalni zavod za statistiku izrađuje i objavljuje.

Na pitanje Istinomjera da li se podaci o broju registrovanih prebivališta mogu koristiti kao relevantni kada je riječ o broju stanovnika, iz IDDEEA-e su nam pojasnili da podaci o broju evidentiranih prebivališta u nekoj općini ne znače da je to i broj stanovnika u toj općini. Dodaju da broj stanovnika možda može biti i veći od broja evidentiranih osoba s aktivnim prebivlištem u nekoj općini te da broj lica s aktivnim prebivalištem može biti dobar pokazatelj i procjene broja stanovnika.

Pojasnili su i da ne postoji tehnička mogućnost “praćenja” osoba koje su napustile BiH ukoliko nisu prijavile/odjavile prebivalište kod nadležnog organa. Dodaju da IDDEEA raspolaže podacima o prebivalištu/boravištu koje elektronski u Evidenciju prebivališta/boravišta dostavljaju nadležni organi kao vlasnici podataka.

Dakle, ne ulazeći u polemiku o tome koja institucija ima “relevantnije” podatke (što i nije moguće, s obzirom na činjenicu da Federalni zavod za statistiku i IDDEEA, iako sarađuju, ipak vode statistiku o različitim oblicima podataka), očito je da se podaci o prebivalištu/boravištu kojima raspolaže IDDEEA ne mogu sa sigurnošću koristiti kao pouzdani kada je riječ o procjeni broja stanovnika ili pouzdaniji od podataka kojima raspolaže Federalni zavod za statistiku. Kako nam je pojašnjeno iz IDDEEA-e, ovi podaci mogu biti dobar pokazatelj i procjene broja stanovnika, ali i Federalni zavod za statistiku koristi podatke IDDEEA-e prilikom utvrđivanja procijenjenog broja stanovnika.

Kako je definisano Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine, nadležni federalni organ za poslove statistike u Federaciji je Federalni zavod za statistiku. Članom 4. spomenutog zakona definisano je da podaci i informacije dobiveni kao rezultat statističkih istraživanja predstavljaju zvanične podatke i obavezno se koriste pri utvrđivanju zajedničkih osnova i mjerila za određivanje prava, obaveza i odgovornosti pojedinih subjekata u Federaciji.

Dakle, iako se načelnik Vogošće Migdad Hasanović pozvao na podatak institucije na državnom nivou (IDDEEA), jasno je, na osnovu pojašnjenja Federalnog zavoda za statistiku i IDDEEA-e, da se podaci o broju prebivališta i boravišta ne mogu koristiti kao pouzdani kada je riječ o procjeni broja stanovnika.

Na osnovu objašnjenja Federalnog zavoda za statistiku da je prilikom popisa 2013. godine primijenjen koncept “uobičajenog stanovništva” i da su u kasnijim procjenama broja stanovništva korišteni statistički podaci o prirodnom i mehaničkom kretanju stanovništva, koji, između ostalih, podrazumijevaju i podatke koje FZS-u dostavlja IDDEEA, za pretpostaviti je da se ni podaci Federalnog zavoda za statistiku ne mogu uzeti sa sigurnošću kao pouzdani, upravo zato što podaci o broju evidentiranih prebivališta u nekoj općini ne znače da je to i broj stanovnika u toj općini, što nam je potvrđeno iz IDDEEA-e. Međutim, Istinomjer u sličnim analizama koristi podatke entitetskih zavoda za statistiku, s obzirom na činjenicu da je, prema zakonskim propisima, riječ o tijelima koja su nadležna za poslove statistike.

Najbolji pokazatelj stvarnog stanja na terenu, kada je riječ o broju stanovnika, bio bi popis stanovništva, koji nije proveden u Bosni i Hercegovini 2023. godine, tj. deset godina nakon prethodnog popisa, kako je praksa u brojnim zemljama.

Pitajte Istinomjer!