Istina

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) traži da izabere svoje predstavnike u delegaciju ovog zakonodavnog tijela u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje s EU.

U inicijativi koju potpisuje šef Kluba poslanika DF-a, Dženan Đonlagić pored ostalog se tvrdi:

Razlog neuspostavljanja ovog parlamentarnog odbora u slučaju države Bosne i Hercegovine je, između ostalog, i nepristajanje članova delegacije Evropskog parlamenta da budući Poslovnik eventualno sadrži elemente etničkog ili entitetskog glasanja.

Dženan Đonlagić, 24. januar, 2020.

U dokumentu na kraju stoji i da je “neophodno uvažiti okolnost da Evropska komisija snažno potencira ovo pitanje jer je formiranje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uvršteno i kao jedan od 14 prioriteta, u Mišljenju Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU”.

Podsjećamo da je povodom stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Vijeće za vanjske poslove Evropske Unije još na sastanku održanom 16. 03. 2015. godine podsjetilo na obavezu Bosne i Hercegovine iz člana 121. Sporazuma o potrebi uspostave “Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), koji će se sastojati od članova Evropskog parlamenta s jedne strane i članova Parlamentarne skupštine BiH, s druge strane”.

Osnovna uloga ovog tijela, kao jednog od organa za provođenje SSP-a, treba biti razvijanje političkog dijaloga, te razmjena stavova između predstavnika Parlamentarne skupštine BiH i zastupnika Evropskog parlamenta. Odborom bi, u skladu sa Poslovnikom o radu koji je tijelo trebalo da donese, naizmjenično predsjedavao član Evropskog parlamenta i član zakonodavnog tijela BiH.

Međutim, upravo pomenuti Poslovnik o radu, ispostavit će se, u godinama koje su došle postaće glavna prepreka funkcionisanju POSP-a.

Konstituirajuća sjednica Odbora održana je 05.11.2015. godine uz zajedničko predsjedavanje tadašnjeg predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije PS BiH Nikole Lovrinovića, i Tonina Picule, tadašnjeg predsjednika Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom.

No, na prvoj sjednici ovog tijela održanoj naredni dan nije postignut dogovor o usvajanju Poslovnika o radu POSP-a, a razlog tome bio je pokušaj jednog broja zastupika u PS BiH da sistem odlučivanja putem primjene entitetskog glasanja implementiraju i u ovom, sa Evropskom unijom zajedničkom tijelu. Time bi, umjesto da se usvajaju demokratski standardi Evropske unije, Evropska unija kroz predloženi način odlučivanja putem primjene entitetskog glasanja, usvojila bosankohercegovačke norme.

Očekivano, evropski zvaničnici zaduženi za rad i funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje od samog početka navedene uslove nisu bili spremni prihvatiti.

Tako je nakon pomenute sjednice, pojašnjavajući “da je delegacija BiH tražila da se u ovom zajedničkom Odboru glasa po sistemu preslikanom iz Parlamentarne skupštine BiH, a ne po principu većine”, Tonino Picula naglasio da je za “evropske parlamentarce bilo neprihvatljivo da preuzmu poslovnik iz Parlamenta BiH”:

To je presedan kojeg mi nismo mogli prihvatiti, ali smo ostavili potpuno na slobodu bh. strani, dijelu našeg zajedničkog izaslanstva da organizira izjašnjavanje o temama kako god ono želi. Da se odvoji neko vrijeme uoči glasanja. Međutim, to nije bilo dovoljno. Tražilo se da naprosto preslikamo poslovnik ili način potrage za kvalificiranom većinom u proceduri odlučivanja zajedničkog tijela, gdje je jedna strana Evropski parlament. To je nama nedopustivo. Pokazalo se da smo u salu u kojoj smo bili dva dana unijeli prevelike političke razlike. Možda će neke druge kolege i neka im budu slobodno to interpretirati na svoj način, ali politički zaoštravati raspravu o rutinskom dokumentu kakav je Poslovnik o radu sigurno ima svoje razloge i neku pozadinu.

Tonino Picula, 06.11.2015.

Sa druge strane, Ognjen Tadić koji je u to vrijeme bio predsjedavajući Doma naroda PS BiH i član bh. delegacije u Odboru i Zajedničkoj komisiji za evropske integracije, pravdao je ovakav pristup “odbranom integriteta i interesa BiH”.

Želimo u dobroj volji govoriti o ovim pitanjima, zaštititi naš integritet i što je posebno važno i što nema veze ni s Dejtonom, ni s procedurama, je da želimo da sačuvamo novac zbog je kojeg je ovaj sporazum između ostalog i potpisan. Mi smo zastupali intetrese BiH i uspjeli spriječiti bilo kakvu devalvaciju BiH kao strane u ovom sporazumu.

Ognjen Tadić, 06.11.2015.

Nedugo nakon neuspjele prve sjednice POSP-a, o problemu neusvajanja Poslovnika o radu oglasila se i Narodna skupština Republike Srpske izražavajući “žaljenje zbog nepostizanja kompromisa” i pozivajući na usaglašavanje njegovog teksta.

Nedugo zatim, podsjećajući da je “BiH je u ovom trenutku zemlja koja nema parlamentarni nadzor nad procesom”, Tonino Picula je ispred Evropskog parlamenta ponudio kompromis u pravcu rješavanja ovog problema u skladu sa kojim bi se u “Parlamentarnom odboru glasalo tako da je neka odluka usvojena ukoliko su za nju glasale dvije trećine prisutnih članova odbora”.

Zastupnica u prošlom sazivu Predstavničkog doma PS BiH, Milica Marković (SNSD) odbila je i ovaj prijedlog postavljajući pitanje:

Šta ako se desi da ne dođu svi članovi iz RS-a, pa će nam odlučivati samo predstavnici iz Federacije.

Milica Marković, 13.09.2017.

Da su standardi Evropske unije “pravila koja ne važe”, Markovićeva je potvrdila i nastavku svog tadašnjeg izlaganja:

Mi ne držimo lekcije EU, niti uvodimo pravila koja ne važe. Mi poštujemo pravila koja važe u našem poslovniku. BiH nije ni blizu članstvu u EU. Niko ovdje nije tražio osim onog što je važeće u našem parlamentu.

Milica Marković, 13.09.2017.

Ovakve i slične izjave koje su se čule od konstituirajuće sjednice POSP-a, praćene su konstantnim podsjećanjem evropskih zvaničnika da Evropska unija ne može prihvatiti koncept entitetskog glasanja unutar Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Tako je i bivši Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH, Christian Dan Preda svojevremeno podsjetio da “predstavnici iz RS-a traže uvođenje entitetskog glasanja u Parlamentarni odbor” naglašavajući tada da određene stvari više neće biti prihvatljive:

Došlo je vrijeme kada traženje kratkoročnih političkih dobitaka više nije prihvatljivo, niti opravdano građanima koji očekuju konkretne odgovore na njihove stvarne probleme. Dolazi vrijeme kada se mora okončati igra krivaca, kao i politička borba koja u BiH služi kao zamjena za viziju budućnosti.

Christian Dan Preda, 06.10.2017.

I šef Delegacije EU u BiH, Johann Sattler je odmah na početku svog mandata, septembra 2019. godine na sastanku sa članovima Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine istakao da bi trebalo stvarati uvjete za izradu akcionog plana za implementaciju prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije te da to “podrazumijeva i da nakon četiri godine zastoja profunkcionira Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje kao zajednički forum za razmjenu stavova poslanika Evropskog parlamenta i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine.”

S tim u vezi, a kako se u inicijativi potpisanoj od strane Đonlagića i tvrdi, formiranje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje jeste uvršteno kao jedan od 14 prioriteta u Mišljenju Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU objavljenom 29. 05. 2019. godine.

Tako se u tom dokumentu u kontekstu (ne)funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje pored ostalog navodi:

Da bi ispunila svoje pravne obaveze po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina mora osigurati funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i izraditi državni program za usvajanje acquis-a EU. Parlamentarna dimenzija SSP-a ne funkcioniše pravilno. Iako je Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje (SAPC) osnovan u novembru 2015. godine kao tijelo u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Odbor nije usvojio svoj poslovnik jer su neki delegati iz BiH insistirali da se uvrste odredbe o etničkom načelu glasanja, što nije u skladu sa evropskim standardima.

Mišljenje EK

U skladu sa navedenom konstatacijom, a kao jedan od ključnih prioriteta među 14 preporuka u Mišljenju EK, u cilju “temeljitog poboljšanja svog zakonodavnog i institucionalnog okvira”, navodi se da će BiH morati “osigurati pravilno funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje”.

Ovim Istinomjer tvrdnju iz inicijative Dženana Đonlagića da je razlog neuspostavljanja POSP-a u slučaju države Bosne i Hercegovine nepristajanje članova delegacije Evropskog parlamenta da budući Poslovnik sadrži elemente etničkog ili entitetskog glasanja, ta da je njegovo uspostavljanje u skladu sa evropskim standardima jedan od 14 prioriteta u Mišljenju EK, ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!