Neispunjeno

Fondacija za sport još nije počela sa radom!

Salmir Kaplan

Fondacija za kinematografiju djeluje u našoj zemlji još od 2002. Da li u Ministarstvu razmišljate o formira nju slične fondacije i u oblasti sporta?
– Naravno. Osjeća se velika potreba za takvom fondacijom koja bi se bavila sportom, možda konkretnije pomaganjem mladim i nadarenim sportistima. U narednom periodu Vlada će na prijedlog ministra kulture i sporta donijeti uredbu o nagrađivanju vrhunskih rezultata, što će biti korak naprijed u uređivanju oblasti sporta. Svakako da će i formiranje fondacije za sport, nadam se do kraja ove godine, biti značajan korak na tom putu.

(Oslobođenje, 8. 11. 2011.)

Komentar:

I Vlada FBiH podržala je ministra Kaplana u njegovoj nakani:
“Vlada FBiH je donijela Odluku o osnivanju Fondacije za sport u Federaciji BiH čiji je cilj podsticanje i afirmiranje sporta i sportskih djelatnosti, izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, podrške međunarodnim i tradicionalnim sportskim manifestacijama, sportskim savezima, klubovima i pojedincima, te vaspitno-obrazovnim, razvojnim i edukacionim programima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine”, stoji u saopštenju Vlade FBiH. (Radiosarajevo.ba, 20. 10. 2011.)

No, prema informacijama dobijenim iz Federalnog ministarstva kulture i sporta, još uvijek nije formiran Upravni odbor Fondacije, te ona formalno nije započela sa radom 1. 1. 2012. kako je najavio Kaplan.
S obzirom da je opštepoznato da je administracija u BiH “usko grlo” – kako za pokretanje biznisa, tako i institucija – zakašnjenja ovog tipa, nažalost, nisu neuobičajena. Za sada očito postoji dobra namjera, a ostaje nam da sačekamo i stvarno otvorenje Fondacije za sport FBiH i brojimo dane (ili godine) ka ozdravljenju tog segmenta života u FBiH.

Pitajte Istinomjer!