Neispunjeno

Federalni Dom naroda i Predsjedništvo BiH nisu “riješeni u paketu” sa izborima u Mostaru

Izjavivši da je, kada su u pitanju izbori u Mostaru, “Gradski odbor HDZ-a Mostar napravio velike ustupke kako bi se stvorili uvjeti za izbor Gradskog vijeća Grada Mostara”, predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović 21. 5. 2020. godine ustvrdio je da “u tom paketu mora biti riješen i federalni Dom naroda i izbor članova Predsjedništva BiH”.

Vjerujem da će iduće sedmice biti jedan sastanak na kojem će se to jasno prezentirati, ali to se odnosi isključivo na Gradsko vijeće. Bošnjačka strana smatra da treba napraviti preinake i u upravi grada, mi smo i za to spremni, ali u tom paketu mora biti riješen i federalni Dom naroda i izbor članova Predsjedništva, kako bi Hrvate predstavljali legitimni predstavnici, kako to predviđa i Ustav. To je minimum ispod kojih ne možemo ići. Što se nas tiče, izbori će u Mostaru biti i ako treba mi ćemo predložiti izmjene u parlamentarnoj proceduri kako bi se organizirali izbori za Gradsko vijeće.

Dragan Čović, 21. maj 2020.

Međutim, iz sadržaja sporazuma potpisanog 17. 6. 2020. godine između SDA i HDZ-a BiH a uz prisustvo predstavnika međunarodne zajednice, ambasadora SAD-a u BiH, Erica Nelsona, ambasadora Delegacije EU u BiH, Johanna Sattlera, amabasadora Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, Matthew Fielda, Visokog predstavnika u BiH, Valentina Incka te šefice Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Kathleen Kavalec jasno je da pitanje izbora članova Predsjedništva BiH i delegata u Domovima naroda nije, kako je Čović naveo, “riješeno u paketu” sa pitanjima u vezi izbora u Gradu Mostaru.

Naime, u dokumentima pod nazivom Politički sporazum za Grad Mostar, Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH-Grad Mostar-MODEL B i Statut Grada Mostara stranke potpisnice usaglasile su model Izbornog zakona BiH, odnosno način izbora vijećnika i broj vijećnika koji se bira po Gradskim područjima kao i izmjene Statuta Grada Mostara. S tim u vezi, “Stranke potpisnice ovog Sporazuma se obvezuju da će u skladu s parlamentarnim procedurama uputiti prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH iz točke 1. ovog Sporazuma, najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma”.

Sa druge strane, u Političkom sporazumu o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH u tački 1. kaže se da su “Stranke potpisnice ovog Sporazuma opredijeljene za implementaciju svih odluka Ustavnog suda BiH, kao i svih presuda Europskog suda za ljudska prava koje se odnose na uklanjanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu”.

U nastavku se navodi u kom periodu će se pristupiti implementaciji tačke 1. te do kada bi se prijedlozi izmjena Izbornog zakona BiH trebali usaglasiti i uputiti u parlamentarnu proceduru:

2. Stranke potpisnice ovog Sporazuma pristupiti će implementaciji točke 1. ovog Sporazuma, počevši s izradom izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, kako bi se osigurao legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim razinama, u Predsjedništvu BiH i Domovima naroda, kao i osiguralo aktivno i pasivno izborno pravo svakog građanina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

3. Stranke potpisnice će u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine također podržati izmjene i dopune Izbornog zakona BiH u cilju provedbe relevantnih preporuka OSCE/ODIHR-a i Venecijanskog povjerenstva u skladu s europskim standardima.

4. Aktivnosti na implementaciji ovog Sporazuma će početi u roku od 30 dana, a završiti najkasnije šest (6) mjeseci od dana potpisivanja ovog Sporazuma. Stranke potpisnice ovog Sporazuma će usuglašeni prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH uputiti u parlamentarnu proceduru u skladu s relevantnim propisima kako bi se isti usvojio do kraja godine koja prethodi godini u kojoj će se održati Opći izbori, poštujući činjenicu da se izmjene Izbornog zakona BiH ne mogu vršiti u izbornoj godini.

Politički sporazum o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, 17. juni 2020.

Obzirom da je, kako je to Dragan Čović najavio, “u paketu” skupa sa pitanjima u vezi izbora u Gradu Mostaru nije “riješen i federalni Dom naroda i izbor članova Predsjedništva BiH”, Istinomjer će njegovom obećanju s tim u vezi dati ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!