FBiH: Usaglašavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka

O poboljšanju sistema registracije nekretnina, ažuriranim i lako dostupnim podacima o nekretninama i transakcijama nad istim, govori se još od 2013. godine. Do sada su podaci o nekretninama između katastra i zemljišne knjige usuglašeni za 129 katastarskih općina i gradova u FBiH, od ukupno 255.

Do oktorbra ove godine, Federalna uprave za geodetske i imovinskopravne poslove usaglasila je zemljišnoknjižne i katastarske podatke za 129 katastarskih općina, odnosno 19 više, nego što je bilo predviđeno zvaničnim Planom i dinamikom implementacije Projekta za ovu godinu.

Ključne aktivnosti na usuglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra se trenutno provode u 55 općina i gradova i 24 općinska suda u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima je obuhvaćeno 255 katastarskih općina, sa oko 850.000 parcela i oko 135.000 etažnih jedinica. Zaključno sa krajem oktobra 2018. godine, podaci o nekretninama između katastra i zemljišne knjige su usuglašeni za 129 katastarskih općina, što predstavlja 19 katastarskih općina više u odnosu na zvanični plan i dinamiku implementacije.

Nedžad Pašalić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 18.11.2018.

Ovaj projekt ima za cilj rješavanje neusklađenosti podataka upisanih u katastru i zemljišnoj knjizi, tako da građani neće morati pokretati sudske postupke kako bi za naslijeđenu imovinu uskladili podatke iz katastra i zemljišne knjige.

Podsjećamo, projekt registracije nekretnina se implementira na osnovu odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj, koju je Predsjedništvo BiH donijelo u augustu 2013. godine. Nakon svojevrsnog zastoja u implementaciji ovog projekta, u ovoj godini su napokon intenzivirane aktivnosti, pogotovo u FBiH.

Na upit šta je Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS uradila po pitanju implementacije projekta, odgovoreno je da u “smislu provođenja rješenja o nasljeđivanju, nisu mijenjali svoje procedure.”

Kada je u pitanju pristup podacima o nepokretnostima u Republici Srpskoj, podsjećamo da je Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove početkom oktobra omogućila javni uvid u dio podataka o nepokretnostima putem internet-aplikacije E-katastar.

Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove RS, 18.11.2018.

Za usaglašavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, shodno dinamičkom planu za ovu godinu, Federalna uprave za geodetske poslove dobija ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će pratitit da li će u 2019. godini, u skladu sa dinamičkim planom biti obrađeno 55 općina i gradova, te 24 općinska suda za koja su već započete aktivnosti na uvezivanju sistema.

 

(Istinomjer.ba)

Nikšić ispunio obećano po pitanju kandidature Denisa Bećirovića za Dom naroda PS BiH

Nakon što je kandidat SDP-a BiH za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bećirović na Opštim...

Mandatar za sastav novog saziva Vijeća ministara BiH u narednih sedam dana?

Na sjednici predsjedništva HDZ-a BiH održanoj 18.02.2019. godine, jedna od tema bila je i uspostava novih većina kako na federalnom, tako i na državnom nivou. Nakon pomenute sjednice, u...



Popunjenost Kluba Srba u prošlim sazivima Doma naroda PF BiH i trenutni problemi

Kada je u pitanju konstituisanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nakon Opštih izbora 2018. godine, kako je rekao Radmanović, problemi u smislu popunjavanja Kluba delegata iz reda srpskog naroda...