FBiH: Usaglašavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka

O poboljšanju sistema registracije nekretnina, ažuriranim i lako dostupnim podacima o nekretninama i transakcijama nad istim, govori se još od 2013. godine. Do sada su podaci o nekretninama između katastra i zemljišne knjige usuglašeni za 129 katastarskih općina i gradova u FBiH, od ukupno 255.

Do oktorbra ove godine, Federalna uprave za geodetske i imovinskopravne poslove usaglasila je zemljišnoknjižne i katastarske podatke za 129 katastarskih općina, odnosno 19 više, nego što je bilo predviđeno zvaničnim Planom i dinamikom implementacije Projekta za ovu godinu.

Ključne aktivnosti na usuglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra se trenutno provode u 55 općina i gradova i 24 općinska suda u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima je obuhvaćeno 255 katastarskih općina, sa oko 850.000 parcela i oko 135.000 etažnih jedinica. Zaključno sa krajem oktobra 2018. godine, podaci o nekretninama između katastra i zemljišne knjige su usuglašeni za 129 katastarskih općina, što predstavlja 19 katastarskih općina više u odnosu na zvanični plan i dinamiku implementacije.

Nedžad Pašalić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 18.11.2018.

Ovaj projekt ima za cilj rješavanje neusklađenosti podataka upisanih u katastru i zemljišnoj knjizi, tako da građani neće morati pokretati sudske postupke kako bi za naslijeđenu imovinu uskladili podatke iz katastra i zemljišne knjige.

Podsjećamo, projekt registracije nekretnina se implementira na osnovu odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj, koju je Predsjedništvo BiH donijelo u augustu 2013. godine. Nakon svojevrsnog zastoja u implementaciji ovog projekta, u ovoj godini su napokon intenzivirane aktivnosti, pogotovo u FBiH.

Na upit šta je Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS uradila po pitanju implementacije projekta, odgovoreno je da u “smislu provođenja rješenja o nasljeđivanju, nisu mijenjali svoje procedure.”

Kada je u pitanju pristup podacima o nepokretnostima u Republici Srpskoj, podsjećamo da je Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove početkom oktobra omogućila javni uvid u dio podataka o nepokretnostima putem internet-aplikacije E-katastar.

Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove RS, 18.11.2018.

Za usaglašavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, shodno dinamičkom planu za ovu godinu, Federalna uprave za geodetske poslove dobija ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će pratitit da li će u 2019. godini, u skladu sa dinamičkim planom biti obrađeno 55 općina i gradova, te 24 općinska suda za koja su već započete aktivnosti na uvezivanju sistema.

 

(Istinomjer.ba)

Predsjedništvo BiH u zajedničkoj izjavi pozvalo EU na nastavak podrške

U skladu sa Dodikovom najavom, već na prvoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 12.12.2018. godine, usaglašena je i...

Razlika između “tri i četiri” SNSD-ova delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH

Da je, kada se radi o donošenju budućih odluka, razlika između toga da li politička partija ima tri ili četiri poslanika u Domu naroda PS BiH velika, jasno je iz Člana IV Ustava BiH. Tokom...


Borenović predvidio da će “biti sjednica Predsjedništva sa zastavom BiH”

Nakon što je okarakterisao čitavu “situaciju oko zastava kao jedan sveopšti cirkus”, Borenović je ustvrdio da Milorad Dodik odustaje od zastave Republike Srpske. Nakon što je javnost u BiH...