FBiH: Usaglašavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka

O poboljšanju sistema registracije nekretnina, ažuriranim i lako dostupnim podacima o nekretninama i transakcijama nad istim, govori se još od 2013. godine. Do sada su podaci o nekretninama između katastra i zemljišne knjige usuglašeni za 129 katastarskih općina i gradova u FBiH, od ukupno 255.

Do oktorbra ove godine, Federalna uprave za geodetske i imovinskopravne poslove usaglasila je zemljišnoknjižne i katastarske podatke za 129 katastarskih općina, odnosno 19 više, nego što je bilo predviđeno zvaničnim Planom i dinamikom implementacije Projekta za ovu godinu.

Ključne aktivnosti na usuglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra se trenutno provode u 55 općina i gradova i 24 općinska suda u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima je obuhvaćeno 255 katastarskih općina, sa oko 850.000 parcela i oko 135.000 etažnih jedinica. Zaključno sa krajem oktobra 2018. godine, podaci o nekretninama između katastra i zemljišne knjige su usuglašeni za 129 katastarskih općina, što predstavlja 19 katastarskih općina više u odnosu na zvanični plan i dinamiku implementacije.

Nedžad Pašalić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 18.11.2018.

Ovaj projekt ima za cilj rješavanje neusklađenosti podataka upisanih u katastru i zemljišnoj knjizi, tako da građani neće morati pokretati sudske postupke kako bi za naslijeđenu imovinu uskladili podatke iz katastra i zemljišne knjige.

Podsjećamo, projekt registracije nekretnina se implementira na osnovu odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj, koju je Predsjedništvo BiH donijelo u augustu 2013. godine. Nakon svojevrsnog zastoja u implementaciji ovog projekta, u ovoj godini su napokon intenzivirane aktivnosti, pogotovo u FBiH.

Na upit šta je Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS uradila po pitanju implementacije projekta, odgovoreno je da u “smislu provođenja rješenja o nasljeđivanju, nisu mijenjali svoje procedure.”

Kada je u pitanju pristup podacima o nepokretnostima u Republici Srpskoj, podsjećamo da je Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove početkom oktobra omogućila javni uvid u dio podataka o nepokretnostima putem internet-aplikacije E-katastar.

Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove RS, 18.11.2018.

Za usaglašavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, shodno dinamičkom planu za ovu godinu, Federalna uprave za geodetske poslove dobija ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će pratitit da li će u 2019. godini, u skladu sa dinamičkim planom biti obrađeno 55 općina i gradova, te 24 općinska suda za koja su već započete aktivnosti na uvezivanju sistema.

 

(Istinomjer.ba)

Vijeće ministara BiH nije “pomoćno tijelo” Predsjedništva BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik gostujući u jednoj od TV emisija, ponovo je pokazao nepoznavanje...

Uskoro počinje sanacija krova Aškenaške sinagoge?

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Damir Filipović je na sastanku, koji je održao u martu ove godine, sa predsjednikom Jevrejske zajednice u BiH Jakobom Fincijem, najavio da...


Vodovod “Plava voda” i dalje čeka garanciju Vlade ZDK

Vlada Zeničko- dobojskog kantona još uvijek nije dala garancije za kredit kojim bi se finansirao projekt izgradnje regionalnog vodovoda „Plava voda“. Priča o izgradnji regionalnog vodovoda...