Ispunjeno

Facebook stranice kao alat za informisanje građana o radu i aktivnostima MZ

U cilju poboljšanja načina komunikacije i informisanja građana, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, Azra Jahić podnijela je u augustu 2018. inicijativu za osiguravanje internet konekcije i zvaničnih Facebook stranica za sve mjesne zajednice Općine Ilidža.

S obzirom na to da sve veći broj građana koristi internet, mnogo je učinkovitije omogućiti im informisanje putem društvenih mreža. Tražila sam da se za svaku MZ s područja općine Ilidža osigura internet konekcija (ukoliko već nije), te da Služba za informisanje napravi zvanične Facebook stranice za sve MZ, tako da se omogući i dodatni, savremeni način informisanja građana, čime bismo unaprijedili komunikaciju i povećali odziv građana u aktivnostima mjesne zajednice.

Azra Jahić, 03.08.2018

Nedugo nakon podnošenja inicijative, Jahić je kao odgovor od nadležne službe dobila informaciju da je internet obezbjeđen za sve MZ, te da su uspostavljene službene e-mail adrese koje su dostupne putem zvanične web stranice Općine Ilidža, a u odgovoru je također navedeno da će se ispitati i zakonska mogućnost uvođenja Facebook naloga.

Na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 25.03.2019. tokom analize i usvajanja Izvještaja o radu savjeta mjesnih zajednica Općine Ilidža u 2018. godine, te Programa rada za 2019. godinu, Jahić je podsjetila na značaj ranije podnešene inicijative sa aspekta transparentnijeg i redovnijeg informisanja građana o realizovanim i planiranim aktivnostima u njihovoj mjesnoj zajednici.

U odgovoru na Istinomjerov upit, Jahić je istakla da je predložila usvajanje “inicijative kao zaključak Općinskog vijeća kojim se zadužuju nadležne općinske službe (Služba za koordinaciju rada mjesnih zajednica, Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje i Služba za zajedničke poslove i tehničku podršku) kao i u koordinaciji sa savjetima mjesnih zajednica, da pokrenu i implementiraju u naredna dva mjeseca, facebook stranice mjesnih zajednica, kao novog oblika oglašavanja i komunikacije sa građanima”. Zaljučeno je da za realizaciju nema tehničkih prepreka, te da nisu potrebna finansijska sredstva.

S obzirom da je jednoglasno usvojen zaključak OV, kojim se usvaja inicijativa za osiguravanje internet konekcije i zvaničnih Facebook stranica za sve mjesne zajednice Općine Ilidža, Istinomjer će vijećnici Azri Jahić dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!