Facebook stranice kao alat za informisanje građana o radu i aktivnostima MZ

U cilju poboljšanja načina komunikacije i informisanja građana, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, Azra Jahić podnijela je u augustu 2018. inicijativu za osiguravanje internet konekcije i zvaničnih Facebook stranica za sve mjesne zajednice Opštine Ilidža.

S obzirom na to da sve veći broj građana koristi internet, mnogo je učinkovitije omogućiti im informisanje putem društvenih mreža. Tražila sam da se za svaku MZ s područja općine Ilidža osigura internet konekcija (ukoliko već nije), te da Služba za informisanje napravi zvanične Facebook stranice za sve MZ, tako da se omogući i dodatni, savremeni način informisanja građana, čime bismo unaprijedili komunikaciju i povećali odziv građana u aktivnostima mjesne zajednice.

Azra Jahić 03.08.2018

Jahić je kao odgovor od nadležne službe dobila informacije da je internet obezbjeđen za sve MZ, te da su uspostavljene službene e-mail adrese koje su dostupne putem zvanične web stranice Općine Ilidža. U odgovoru je također navedeno da će se ispitati zakonska mogućnost uvođenja Facebook naloga.

U odgovoru na upit Istinomjera, Jahić je naglasila da je ipak informisanje građana putem Facebooka puno praktičnije, te da bi na ovaj način građani bili informisani na bolji način.

Organi uprave postoje zbog građana i treba da su njima na usluzi. Korištenje općinske web stranice je prilično spor. S druge strane, putem društvenih mreža kao što je Facebook, građani su neposredno informirani od strane MZ, bez posebno poslanih zahtjeva, što povećava transparentnost i uključenost građana u svakodnevna i planirana zbivanja. Obzirom da MZ ne bi trebalo da bude svrha sama sebi nego sve korisnija za građane, to bi i način informiranja trebalo da se prilagodi novim metodama komunikacije.

Azra Jahić, 20.10.2018.

S obzirom da je realizacija inicijative u toku, Istinomjer vijećnici Jahić daje ocjenu radi se na tome.

(Istinomjer.ba)

Skupština Srenjobosanskog kantona imenovala novu Vladu koju predvodi SDA

U skladu sa prethodnim najavama predsjednika Kantonalnog odbora SBK SDA, Asima Mekića na sjednici Skupštine SBK koja je...

Popunjenost Kluba Srba u prošlim sazivima Doma naroda PF BiH i trenutni problemi

Kada je u pitanju konstituisanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nakon Opštih izbora 2018. godine, kako je rekao Radmanović, problemi u smislu popunjavanja Kluba delegata iz reda srpskog naroda...


Radovi na izgradnji vrtića u Aleksandrovcu teku planiranom dinamikom

Krajem augusta 2018. godine načelnik Opštine Laktaši, Ranko Karapetrović naveo je da je lokalna zajednica na čijem je čelu aplicirala kod Vlade Republike Srpske da izdvoji novac za izgradnju vrtića u...