Analize

“Dvije škole pod jednim krovom”: Novi apel OSCE-a kojeg niko ne čuje

Misija OSCE-a u BiH (Organization for Security and Co-operation in Europe) još jednom je, u oktobru ove godine, podsjetila nadležne institucije u našoj zemlji na nužnost poduzimanja konkretnih koraka kako bi se prekinula praksa “dvije škole pod jednim krovom”, s obzirom na to da takva praksa predstavlja kršenje međunarodnih konvencija i domaćeg zakonodavstva.

“To je diskriminatorna praksa za koju se može očekivati da će imati štetan uticaj na djecu i sposobnost BiH da se razvije kao demokratska i inkluzivna država”, podsjetili su iz OSCE-a te naglasili da su više puta pozivali nadležne institucije u BiH da riješe ovo pitanje i iznađu dugoročno rješenje “koje će zbližiti učenike, umjesto da ih razdvaja po etničkoj osnovi”.

Pozivajući se na svoj izvještaj iz 2018. godine, “Dvije škole pod jednim krovom”- Najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini”, OSCE podsjeća na obavezu uklanjanja ove diskriminatorske prakse, koja se, prema njihovim podacima, provodi u 46 osnovnih i deset srednjih škola, smještenih na 28 lokacija.

Pored konstantnog ukazivanja OSCE-a na potrebu ukidanja “dvije škole pod jednim krovom”, kao zakonsku obavezu to su naložile i najveće sudske instance u BiH. Tako je Ustavni sud Federacije BiH još 2014. godine odlučio da je princip “dvije škole pod jednim krovom” neustavan jer predstavlja oblik segregacije i diskriminacije, a polovinom jula ove godine i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, odlučujući po apelaciji Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, utvrdio je diskriminaciju učenika u Srednjobosanskom kantonu u školama koje su organizirane po principu “dvije škole pod jednim krovom”.

Nije dovoljno bilo ni to što se i u Mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, na ovu temu, navodi da je neophodno osigurati inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve kako bi se prevazišla praksa “dvije škole pod jednim krovom” i provele odgovarajuće sudske presude, što je u pratećem Analitičkom izvještaju, koji je priložen uz Mišljenje, detaljnije obrazloženo.

“Potrebne su značajne i opsežne reforme kako bi se osigurala politička i pravna jednakost svih građana, te inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve, prevazilaženjem prakse „dvije škole pod jednim krovom“, navedeno je s tim u vezi u tom dokumentu Evropske komisije, u kojem se i podsjeća da je Bosna i Hercegovina 2010. godine ratifikovala Okvirnu konvenciju Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) i Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Savjetodavni odbor Vijeća Evrope za Okvirnu konvenciju je objavio svoje četvrto mišljenje o Bosni i Hercegovini 2017. godine. Savjetodavni odbor je posebno ukazao na potrebu uklanjanja institucionalne diskriminacije u skladu sa presudom ESLJP-a u predmetu Sejdić-Finci, te prevazilaženja pojave „dvije škole pod jednim krovom“.

Analitički izvještaj EK, 29.5.2019.

Međutim, da u Bosni i Hercegovini postoje i oni koji na praksu “dvije škole pod jednim krovom” gledaju na drugačiji, čak pozitivan način, svjedoči i odgovor na jedno od dodatnih pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, upućen iz Srednjobosanskog kantona:

Tkz. fenomen “dvije škole pod jednim krovom” u Kantonu Središnja Bosna je posljedica ratnog djelovanja u Bosni i Hercegovini, i predstavlja pitanje kojem treba prilaziti na poseban način ne narušavajući postignuti mir, ne narušavajući temeljna ljudska prava, prava djece, kao i pravo roditelja koji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu naobrazbe za svoju djecu, jer oni su ujedno i porezni obveznici, te pravo djece da njeguju svoju kulturu, religiju i da upražnjavaju svoj jezik. ‘Dvije škole pod jednim krovom’ su naša realnost, a možda i put kako pokrenuti održivi povratak raseljenih i izbjeglih i zaustaviti iseljavanje čitavih naroda sa određenih područja Bosne i Hercegovine, na kojima ne uživaju punu ravnopravnost i konstitutivnost.

Odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika EK, Politički kriteriji – Pitanje 84. (374)

U svom posljednjem apelu upućenom nadležnim institucijama, OSCE u BiH podsjeća da bi cilj trebao biti uspostavljanje inkluzivnih škola u kojima djeca zajedno pohađaju mnoge časove i, dok se jezičke i kulturne razlike priznaju i poštuju, uključujući odvojene časove jezika i vjeronauke, djeca se poučavaju na osnovu nastavnih planova i programa koji promoviraju toleranciju i kritičko mišljenje i koji učenicima nude višestruke perspektive.

Misija preporučuje odgovornim vlastima da se uključe u politički dijalog s ciljem razvoja inkluzivnog pristupa koji eliminira diskriminaciju. Takođe preporučuje administrativno i pravno ujedinjenje škola kako bi se sistematski povećala interakcija među djecom, reformirali postojeći nastavni planovi i programi i osiguralo puno poštivanje sudskih odluka.

OSCE u BiH, 12.10.2021.

Iako OSCE zaključuje da je na nadležnim institucijama u BiH da odluče kako će okončati praksu “dvije škole pod jednim krovom” te da je od, kako navode, vitalnog značaja da se to učini što prije, teško se sjetiti kada su vlasti u BiH posljednji put na ozbiljan, odgovoran i način na koji to zahtijevaju donesene presude i obavezujući dokumenti razmatrale ovo pitanje.

Pored toga, u političkoj atmosferi kakva trenutno vlada u našoj zemlji, i pored potonjeg apela OSCE-a, teško je očekivati da će problem “dvije škole pod jednim krovom” biti nešto čime će se ključni politički akteri u našoj zemlji u ovom momentu baviti. Ova vrsta diskriminacije, uz sve druge koje je, pored ostalih, putem svojih presuda identifikovao i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, ostaje do daljnjeg dio društveno-političke zbilje Bosne i Hercegovine, koju žive niko drugi do njeni građani, uključujući i one najmlađe.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!