Analize

Dvije godine mandata načelnika i gradonačelnika

Rezultati monitoringa progresa na ispunjavanju predizbornih obećanja čelnika 15 lokalnih zajednica u BiH nakon druge godine mandata ponovo su pokazali da su niži nivoi vlasti mnogo konkretniji u realizaciji datih obećanja. Istinomjer je pratio ukupno 513 obećanja načelnika i gradonačelnika, od čega su nakon dvije godine mandata ispunjena 23, ali su zabilježene i brojne aktivnosti na realizaciji ostalih obećanja. Najviše predizbornih obećanja uoči Lokalnih izbora 2020. godine dao je načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur, ukupno 87, dok je najmanji broj obećanja u svom programu imao gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković – njih tek deset.

Izvor: Istinomjer

Detaljni rezultati monitoringa za sve općine dostupni su na LINKU.

Novi izbori predstoje u Tuzli i Bihaću

Nakon provedenih Općih izbora 2022. godine, Bihać i Tuzla ostali su bez svojih izabranih predstavnika na čelu grada. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je nakon šest godina na čelu ovog grada prihvatio osvojeni mandat u Skupštini Unsko-sanskog kantona, dok je Jasmin Imamović, nakon 21 godinu na poziciji gradonačelnika Tuzle, prihvatio osvojeni mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH).

Za dvije godine mandata Šuhreta Fazlića nijedno od 17 datih obećanja iz izbornog programa nije ispunjeno u potpunosti, dok je njih šest ocijenjeno neispunjenim. Većim dijelom ispunjeno je jedno obećanje, i to ono koje se tiče novih saobraćajnica. Nastavljena je eksproprijacija zemljišta u svrhu izgradnje novih saobraćajnica te se radilo na asfaltiranju i rekonstrukciji puteva u mjesnim zajednicama na području Bihaća. Djelimično je ispunjeno šest obećanja, od kojih izdvajamo obećanje “Realizacija projekta ‘Smaragdni put’ unutar četiri godine”. Na ruti Smaragdnog puta uz rijeku Unu obnovljeno je nekoliko drvenih mostova, a započelo je i uređenje Gradske otoke.

Tokom mandata Jasmina Imamovića, od 66 datih obećanja iz izbornog programa Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH), neispunjenim su ocijenjena tek tri obećanja. Pet obećanja je ispunjeno, a među njima su rješavanje imovinskopravnih odnosa i drugih obaveza potrebnih za početak gradnje brze ceste Šićki Brod – Đurđevik, dok je završetak gradnje replike starog Radničkog doma u Kreki okončan u prvoj godini mandata. Većim je dijelom ispunjeno 15 obećana, među kojima su “Stimulisanje izdavaštva”, “Aktivne mjere zapošljavanja” te “lzgradnja novih turističko-rekreativnih kompleksa”, u okviru kojeg su obnovljeni sadržaji tuzlanskog izletišta Ilinčica, dok je na uzvišenju Kicelj, gdje se nalaze ranosrednjovjekovne nekropole, uređen i vidikovac.

Općina Banovići

U mandatu 2020–2024. Istinomjer prati i 21 predizborno obećanje načelnika Općine Banovići Bege Gutića. Od tog broja, na skoro jednoj polovini obećanja u drugoj godini mandata zabilježene su značajne aktivnosti na njihovoj realizaciji, te su ona dobila ocjenu u progresu, dok su započete aktivnosti na realizaciji 11 obećanja iz programa “Izborni program – Lokalni izbori 2020 OO SDA Banovići”. Obećanja koja su dobila ocjenu u progresu odnose se na osiguranje redovnog snabdijevanja pitkom vodom, smanjenje cijene grijanja, vode, komunalnih usluga i parkinga, osiguranje socijalne sigurnosti i stabilnosti za sve građane, ubrzani rad na razvoju infrastrukture, osiguranje sredstava za nauku i inovacije, oživljavanje kulturnih događaja, izgradnju regionalne deponije i razvoj turističkih potencijala. Također, značajne aktivnosti zabilježene su na realizaciji obećanja “Privredni razvoj Banovića”, kao i na obećanju koje se odnosi na stvaranje uslova za razvoj privatnog poduzetništva.

Općina Centar Sarajevo

Od 28 obećanja načelnika Općine Centar Sarajevo Srđana Mandića, nakon dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti na realizaciji devet obećanja, dok su određene aktivnosti zabilježene na realizaciji još deset obećanja. Još u prvoj godini mandata ispunjeno je obećanje koje se odnosi na prenos uživo sjednica Općinskog vijeća, budući da se još od konstituirajuće sjednice sve sjednice Općinskog vijeća Centar prenose uživo putem YouTubea. Obećanja na kojima su zabilježene značajne aktivnosti na njihovoj realizaciji i koja su dobila ocjenu u progresu odnose se na utopljavanje javnih i privatnih objekata, uređenje parkova i trgova, lakši pristup grantovima za samozapošljavanje, uspostavu kvalitetne saradnje s kulturnim institucijama, sistemsku podršku porodicama djece s poteškoćama u razvoju, depolitizaciju pomoći boračkim udruženjima, kreiranje programa socijalne pomoći zasnovanih na stvarnim korisničkim potrebama, direktno učešće građana/ki u općinskom odlučivanju te uvid u rashode Općine, javne nabavke i broj uposlenih.

Grad Zenica

Kada je riječ o Gradu Zenica, zaključno s drugom godinom mandata, na 21 datom obećanju zabilježene su značajne aktivnosti na realizaciji njih šest, te su ona dobila ocjenu u progresu. S druge strane, započete su aktivnosti na ispunjenju sedam obećanja, a na istom tom broju obećanja nisu zabilježene aktivnosti s ciljem njihove realizacije. U drugoj godini mandata Fuada Kasumovića ispunjeno je obećanje koje se odnosi na izgradnju ambulante, apoteke i društvenih prostorija u mjesnoj zajednici Lukovo Polje. Među obećanjima na kojima su vršene značajne aktivnosti na njihovoj realizaciji koja su dobila ocjenu u progresu našla su se obećanja “Poboljšanje uslova života u svim mjesnim zajednicama Grada Zenica”, “Nastavak obnove društvenih domova”, “Realizacija projekata toplifikacije i gasifikacije grada”, “Podrška udruženjima i nevladinom sektoru”, “Podrška privredi i poljoprivredi” i “Nastavak uređenja gradskih i prigradskih puteva”.

Grad Gradačac

Iz izbornog programa GO SDP BiH Gradačac 2020/2024, korištenog u izbornoj kampanji za Lokalne izbore 2020. godine gradonačelnika Gradačca Edisa Dervišagića, Istinomjer prati ispunjenje 26 obećanja. Tokom prve dvije godine mandata u potpunosti su ispunjena dva obećanja, koja su se odnosila na izgradnju vatrogasnog doma te rekonstrukciju gradskog kina. Obećanja u okviru kojih su u dosadašnjem toku mandata zabilježene konkretne aktivnosti kada je u pitanju njihova realizacija dobila su ocjenu u progresu, a takvih je bilo devet. Pored ostalih, tu izdvajamo jačanje uloge mjesnih zajednica, investicije u putnu infrastrukturu, rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije, poboljšanje javne rasvjete, investicije u poljoprivredi te unapređenje kulturno-zabavnih sadržaja. Također, devet obećanja, kao što su dalje investicije u razvoj industrijskih zona, socijalno stanovanje i zatvaranje kolektivnog naselja Duren, sanacija kompleksa Starog grada u Gradačcu, podrška boračkoj populaciji, razvoj sportske infrastrukture, novčana naknada za porodilje te povećanje broja zaposlenih, dobilo je ocjenu započeto s obzirom na to su zabilježene određene aktivnosti kada se radi o njihovoj realizaciji.

Grad Gračanica

Kada je riječ o predizbornim obećanjima koje je gradonačelnik Gračanice Nusret Helić dao za Lokalne izbore 2020. godine, njih je ukupno bilo 72, od kojih je u potpunosti ispunjeno jedno, koje se odnosilo na postavljanje klizališta u Gračanici. Ocjenu u progresu dobilo je 25 obećanja, a među njima su finansijska podrška učeničkom poduzetništvu, bolji uslovi u školama, podrška stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih boraca i Roma, nastavak obnove i uređenja fasade na zgradi Konak, asfaltiranje preostalih ulica u gradu i puteva u mjesnim zajednicama, izgradnja kanalizacionih sistema u mjesnim zajednicama po planu prioriteta, kao i rješavanje odvoza i deponovanja smeća kroz regionalnu deponiju. Među 35 obećanja koja su nakon dvije godine dobila ocjenu započeto jesu i kvalitetniji sistem zbrinjavanja pasa lutalica, okončanje projekta uređenja pijace, veća novčana naknada porodiljama i redovna finansijska podrška za vantjelesnu oplodnju.

Grad Goražde

Obećanja Ernesta Imamovića, gradonačelnika Goražda, Istinomjer je prikupio iz predizbornih materijala pripremljenih za promociju aktivnosti i prioriteta u ovoj lokalnoj samoupravi. Od ukupno 19 prikupljenih obećanja, pet je dobilo ocjenu u progresu, a devet je ocijenjeno kao započeto. Na preostalih pet obećanja nisu zabilježene aktivnosti. Neka od obećanja koja su u progresu odnose se na ulaganje u Festival prijateljstva, unapređenje postojeće i izgradnju nove sportske i kulturne infrastrukture te funkcionalno vodosnabdijevanje. Obećanja čija realizacija nije započela odnose se na osnivanje turističke zajednice, atletsku stazu, izgradnju bazena itd.

Grad Bijeljina

Istinomjer prati 16 obećanja gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, koja su prikupljena iz javnih istupa tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore. Nakon druge godine zabilježene su značajne aktivnosti u slučaju četiri obećanja, te su ona dobila ocjenu u progresu. Neka od obećanja odnose se na mjere za oporavak realnog sektora i stvaranje boljih uslova za poljoprivrednike, besplatan prevoz za đake te kvalitetnije uslove za život u selima. Ocjenu započeto dobilo je devet obećanja, dok još uvijek nisu zabilježene aktivnosti na realizaciji dva obećanja.

Općina Novi Grad Sarajevo

Od ukupno 68 obećanja izdvojenih iz izbornog programa Semira Efendića pod nazivom “Nastavljamo zajedno” za Općinu Novi Grad Sarajevo, zaključno s drugom godinom mandata nisu zabilježene aktivnosti na deset obećanja, 12 je dobilo ocjenu započeto, pet obećanja je ispunjeno, a skoro 2/3 obećanja, odnosno 41, dobilo je ocjenu u progresu. Od pet ispunjenih obećanja tri su ispunjena u prvoj, a dva u drugoj godini mandata. Tako je u drugoj godini mandata ispunjeno obećanje koje se odnosilo na izgradnju sportsko-rekreacionog centra “Zlatno polje” u naselju Sokolje te obećanje koje se odnosilo na proširenje kapaciteta Doma oslobodilaca i izgradnju sportskog strelišta. Obećanja na kojima su zabilježene značajnije aktivnosti, odnosno obećanja koja su dobila ocjenu u progresu, odnosila su se na značajna budžetska izdvajanja i aktivnosti poduzete kada su u pitanju mladi, obrazovanje i sport.

Općina Novo Sarajevo

Od ukupno 69 obećanja izdvojenih iz izbornog programa Hasana Tanovića, načelnika Općine Novo Sarajevo, nisu zabilježene aktivnosti na realizaciji četiri obećanja, 42 su dobila ocjenu započeto, ispunjena su dva, a 21 obećanje dobilo je ocjenu u progresu. Od dva ispunjena obećanja, jedno je ispunjeno već u prvoj godini mandata i odnosilo se na osnivanje referata za saradnju s privrednicima, dok je drugo obećanje, o akademiji posvećenoj borcima, ispunjeno tokom druge godine mandata. Obećanja na kojima su zabilježene značajnije aktivnosti, odnosno obećanja koja su dobila ocjenu u progresu, odnosila su se na značajnija budžetska izdvajanja, aktivnosti poduzete kada su u pitanju mladi, obrazovanje, sport, kulturne aktivnosti i lokalna infrastruktura. Sredstva su izdvajana za pretvaranje dijela Kampusa u šetalište i park, za bolji rad JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo, povećanje energetske efikasnosti, sufinansiranje vantjelesne oplodnje i uređenje izletišta relej Hum.

Grad Banja Luka

U izbornom programu Draška Stanivukovića za mandatni period 2020–2024 “Nova Banja Luka” za Grad Banja Luka našlo se deset obećanja. Zaključno s drugom godinom mandata, na dva obećanja nisu zabilježene aktivnosti, tri obećanja su ocijenjena započetim, četiri obećanja su dobila ocjenu u progresu, dok je ispunjeno jedno obećanje. Obećanje “Jedan političar – jedna plata” je, prema riječima GU Banja Luka, ispunjeno odmah po dolasku nove gradske administracije, jer niko od saradnika gradonačelnika ne prima dvije plate iz budžeta, a oni koji su imali angažman na ranijim poslovima ostavili su ga, te imaju primanja samo u Gradskoj upravi. Ocjenu započeto dobila su obećanja o ekspertskoj gradskoj upravi, Banjoj Luci kao gradu bez podjela, te ono o neradnoj nedjelji. Obećanja na kojima su zabilježene značajnije aktivnosti, odnosno obećanja koja su dobila ocjenu u progresu, odnosila su se na izdvajanje sredstava za sufinansiranje troškova usluga boravka djece u vrtićima, besplatne udžbenike za učenike i besplatan gradski prevoz za penzionere i učenike.

Općina Ilidža

Predizborni program načelnika Općine Ilidža Nermina Muzura činilo je 87 obećanja. Na polovini mandata ispunjeno je jedno, i to upravo u drugoj godini, a radi se o obećanju o usvajanju strategije razvoja Općine Ilidža, što se desilo u maju 2022. godine. Na 17 obećanja zabilježene su značajne aktivnosti na realizaciji, te su dobila ocjenu u progresu. Tokom druge godine mandata, između ostalog, vršene su izgradnja i sanacija sportskih igrališta, na izletištu Stojčevac postavljena je javna rasvjeta, asfaltirani putevi, obnovljene klupe i kante za smeće, postavljena drvena staza i sprave za treniranje, a u nekoliko mjesnih zajednica instalirana je nova LED rasvjeta. Više od polovine obećanja, njih 45, u početnoj je fazi realizacije. Tako su u drugoj godini mandata Nermina Muzura vršene određene aktivnosti na ispunjenju obećanja o uspostavljanju novog centra za zdravo starenje i otvaranju centra za potrošače, a u septembru 2022. godine Općina Ilidža izdala je građevinsku dozvolu za izgradnju osnovne škole na Stupu.

Općina Neum

Načelnik Općine Neum Dragan Jurković dao je 63 obećanja u kampanji uoči Lokalnih izbora 2020. godine, a od toga je tokom dvije godine mandata ispunjeno sedam, od kojih se mogu izdvojiti sljedeća: “Završetak uljare u poslovnoj zoni Dubrava”, “Zapošljavanje logopeda za predškolski i školski uzrast”, “Završetak spomen-obilježja Neum” i “Osnivanje gradskog informativnog portala”. Među osam obećanja na kojima su provođene značajne aktivnosti na njihovoj realizaciji i koja su dobila ocjenu u progresu jesu i “Poboljšanje skrbi o najugroženijim kategorijama našega društva”, “Povećanje naknada za novorođenčad”, “Subvencioniranje rada Dječjeg vrtića ‘Neum’”, “Poticanje razvoja biljne i animalne proizvodnje” i “Potpora udrugama i zadrugama poljoprivrednih proizvođača”. Još 29 obećanja načelnika Jurkovića ocijenjena su kao započeta s obzirom na to da su zabilježene određene aktivnosti na njihovom ispunjavanju, dok u slučaju 19 obećanja nisu zabilježene nikakve aktivnosti.

Općina Stari Grad

U programu načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahima Hadžibajrića našlo se 13 obećanja, od kojih su u potpunosti nakon dvije godine ispunjena dva, koja su se odnosila na podršku samozapošljavanju mladih i adaptaciju vrtića Bulbul. Obećanje o izgradnji podzemne garaže i višenamjenskog platoa sa spomen-obilježjem na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović ocijenjeno je kao djelimično ispunjeno s obzirom na to da je projekat realizovan u 2022. godini bez izgradnje podzemne garaže. Obećanje o podsticaju razvoja poljoprivrede dobilo je ocjenu u progresu, četiri obećanja dobila su ocjenu započeto, dok u slučaju pet obećanja nisu provođene aktivnosti u smjeru njihovog ispunjavanja.

Rezultati provedenog monitoringa pokazuju da lokalni nivo vlasti i dalje bilježi daleko bolje rezultate od vlasti na višim nivoima. Tome u prilog ide činjenica da su procenti ispunjenih obećanja u općinama i gradovima mnogo veći. Nakon dvije godine procenti obećanja koja imaju veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena do kraja mandata iznose čak 68% kada je u pitanju Općina Novi Grad Sarajevo, 50% kada govorimo o Banjoj Luci ili 48% u Banovićima. S obzirom na ove procente, za očekivati je da će brojna obećanja biti ispunjena i u naredne dvije godine.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!