Neistina

Dodik: Kvalitet visokog obrazovanja nije prioritet

Milorad-DodikPredsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je početkom jula da obrazovanje postavlja u vrh prioriteta i da je poboljšanje kvaliteta u visokom obrazovanju imperativ ako se želi prosperitetna država. (Nezavisne novine, 05.07.2015.)

O tome koliko je obrazovanje u vrhu prioriteta vladajućeg SNSD-a dovoljno govori činjenica da je ova stranka u svom predizbornom programu iz 2014. godine dala samo jedno obećanje iz ove oblasti, a koje glasi:

Konkurencija kao opšti ambijent poslovanja Zbog stabilnosti ekonomskog sistema, odnosno da bismo imali više posla i bolje živjeli (…) temeljno reformisati obrazovanje i obrazovne insitucije (…)”

SNSD je u prošlom mandatu od 2010. do 2014. godine dao 10 obećanja u ovoj oblasti. Od toga je u potpunosti ispunio samo jedno koje se odnosilo na povećanje broja predškolskih ustanova i obuhvata djece predškolskim obrazovanjem. Većim dijelom je ispunio tri obećanja koja su se odnosila na ravnomjeran razvoj oba univerziteta, redukovanje nastavnih planova i programa te povećanje obuhvata mladih koji idu u srednje škole, dok je manjim dijelom ili djelimično ispunio obećanja o izgradnji i rekonstrukciji škola te obećanje koje se odnosilo na licenciranje i akreditovanje obrazovnih institucija. SNSD u prošlom mandatu nije ispunio obećanja koja su se odnosila na stimulisanje i stipendiranje talentovanih učenika i studenata; besplatne udžbenike do 4. razreda osnovne škole, kao ni obećanje o fleksibilnijem praćenju potrebа i rаzvoju profilа zа koje se školuju đаci. Od 10. datih obećanja SNSD-a iz oblasti obrazovanja jedno je bilo i neutemeljeno.

Tokom ovog mandata Vlada RS-a na svojim sjednicama samo je četiri puta razgovarala na temu visokog obrazovanja.

Tako je na 14. sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 01.04.2015., utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku. Izmjenama i dopunom ovog zakona studentima koji su upisali diplomski studij po odredbama Zakona o univerzitetu produžava se mogućnost studiranja za još jednu akademsku godinu po nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme kada su se studenti upisivali na diplomski studij. O istim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Vlada RS je raspravljala i na ​20. sjednici održanoj 06.05.2015.

Pored toga na ​22. sjednici Vlade Republike Srpske oržanoj 22.05.2015. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja. Kako su naveli iz Vlade RS, “razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi preciznijeg definisanja pojedinih zvanja koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, odnosno u definisanju i diferenciranju zvanja koja se stiču u različitim disciplinama obrazovanja, zatim diferenciranju zvanja koja se stiču završetkom tri ili četiri godine studija prvog ciklusa, te jasnijem propisivanju zvanja koja se stiču završetkom akademskih u odnosu na zvanja koja se stiču završetkom strukovnih studija.”

Tako se ovim izmjenama, između ostalog, predviđa da lice sa završetkom prvog ciklusa akademskog studija u trajanju od tri godine stiče akademsko zvanje iz odgovarajuće discipline obrazovanja sa naznakom broja ECTS bodova (npr. pravnik – 180 ECTS bodova), odnosno akademsko zvanje „diplomirani“ u odgovarajućoj disciplini, ukoliko se radi o licu koje je završilo prvi ciklus visokog obrazovanja u trajanju od četiri godine (240 ECTS bodova).

Ovim zakonom se predviđa uvođenje drugog ciklusa strukovnog studija radi harmonizovanja strukovnog visokog obrazovanja u Republici Srpskoj sa sistemom strukovnog visokog obrazovanja u zemljama Evropske unije.

I na 25. sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 12.06.2015. godine Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg cikusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2015/2016. godinu. Prema ovoj odluci cijene školarine nisu povećavane u odnosu na akademsku 2014/15. godinu.

Ako pažljivo pogledamo sve navedeno, možemo vidjeti da je Vlada RS više raspravljala o tehničkim stvarima koje se tiču visokog obrazovanja te se ne može reći da su se one odnosile na poboljšanje kvaliteta samog visokog obrazovanja. S obzirom i da je SNSD, partija na čijem je čelu Dodik, u aktuelnom mandatu dala samo jedno obećanje iz oblasti obrazovanja, možemo zaključiti i da je njegova izjava o “poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja kao imperativu”, neistinita.

Pitajte Istinomjer!